Seznam platných
opatření děkana

269/2024
Opatření děkanky EF č. 269/2024 o studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
268/2024
Opatření děkanky EF č. 268/2024 - Výuka a zápis jazykových předmětů na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
267/2024
Opatření děkanky EF č. 267/2024 - ke studiu a uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních vysokých školách
266/2024
Opatření děkanky EF č. 266/2024 - ke standardizaci podpory výuky na Ekonomické fakultě JU
265/2024
Opatření děkanky EF č. 265/2024 – Dodatek č. 1 k Opatření děkanky EF č. 253/2023 (k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2024/2025)
264/2024
Opatření děkanky č. 264/2024 - Harmonogram akademického roku 2024/2025
263/2024
Opatření děkanky č. 263/2024 - Sazebník honorářů externistů Ekonomické fakulty JU
262/2024
Opatření děkanky č. 262/2024 - Dodatek č. 2 k Opatření děkana EF č. 215/2022 k zajištění studia v doktorských studijních programech
261/2024
Opatření děkanky č. 261/2024 - Sazebník úhrad nákladů za administrativní a jiné úkony a služby poskytované studentům a absolventům EF JU, případně dalším osobám a poplatek za studium ve studijním programu v cizím jazyce
260/2024
Opatření děkanky č. 260/2024 - Dodatek č. 1 k Opatření děkanky EF č. 240/2023 (Harmonogram akademického roku 2023/2024)
259/2023
Opatření děkanky č. 259/2023 ke jmenování Disciplinární komise EF JU
258/2023
MEASURES OF THE DEAN OF THE FACULTY OF ECONOMICS No. 258/2023 E Rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of Master’s study programmes in a foreign language for the academic year 2024/2025.
257/2023
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 257/2023 E Concerning the Rules for Entrance Proceedings and Conditions for Acceptance for Doctoral Study in the Academic Year 2024/2025 (appendix 1) (appendix 2)
256/2023
Opatření děkanky č. 256/2023 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2024/2025 (příloha č.1) (příloha č.2)
255/2023
Opatření děkanky č. 255/2023 ke jmenování stipendijní komise EF JU v Českých Budějovicích
254/2023
Opatření děkanky č. 254/2023 k provedení inventarizací na Ekonomické fakultě JU v roce 2023
253/2023
Opatření děkanky č. 253/2023 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2024/2025
252/2023
MEASURES OF THE DEAN OF THE FACULTY OF ECONOMICS No. 252/2023 Organization and timetable of the defense of diploma theses for the Regional and European Project Management study program The document is only available after logging in
251/2023
Opatření děkanky č. 251/2023 ke způsobu předkládání informací a podkladů pro personální záležitosti při vzniku a změnách pracovních poměrů zaměstnanců a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (Příloha č. 1 - Návrh na realizaci výběrového řízení_vzor) (Příloha č. 2 - Návrh na přijetí do pracovního poměru,DPP,DPČ_vzor) (Příloha č. 3 - Návrh na změnu v pracovním poměru,DPP,DPČ_vzor) (Příloha č. 4 - Převod zaměstnance_vzor)
250/2023
Opatření děkanky č. 250/2023 k procesnímu zajištění podávání a evidence projektů, grantů, zakázek na EF JU (příloha č.1) (příloha č.2)
249/2023
Opatření děkanky č. 249/2023 k zásadám upravujícím provoz služebních motorových vozidel na EF JU (příloha č.1) (příloha č.2) (příloha č.3) (příloha č.4) (příloha č.5)
248/2023
Opatření děkanky č. 248/2023 k zásadám pro poskytování výkonnostní prémie pracovníkům kateder a ke kritériím hodnocení pedagogické a výzkumné, vývojové a inovační činnosti na Ekonomické fakultě JU v Českých Budějovicích
247/2023
Opatření děkanky č. 247/2023 k finanční podpoře výzkumu, vývoje a inovací na EF JU
246/2023
Opatření děkanky č. 246/2023 cena děkanky za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci
245/2023
Opatření děkanky č. 245/2023 Dodatek č. 2 k Opatření děkana EF 233/2022 (k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2023/2024)
244/2023
Opatření děkanky č. 244/2023 ke jmenování stipendijní komise EF JU v Českých Budějovicích
243/2023
Opatření děkanky č. 243/2023 k výkladu vybraných položek k hodnocení akademických pracovníků (HAP) v IS HAP na EF JU
242/2023
Opatření děkanky č. 242/2023 ke jmenování Likvidační komise EF JU V Českých Budějovicích
241/2023
Opatření děkanky č. 241/2023 ke jmenování stipendijní komise EF JU V Českých Budějovicích
240/2023
Opatření děkanky č. 240/2023 harmonogram akademického roku 2023/2024
239/2023
Opatření děkanky č. 239/2023 Dodatek č. 1 k Opatření děkana 220/2022 Harmonogram akademického roku 2022/2023
238/2023
Opatření děkanky č. 238/2023 Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 233/2022 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2023/2024
237/2023
Opatření děkanky č. 237/2023 Dodatek k Opatření děkana č. 216/2022 ke jmenování disciplinární komise
236/2023
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 236/2023 E Concerning the Rules for Entrance Proceedings and Conditions for Acceptance for Doctoral Study in the Academic Year 2023/2024 (appendix 1 ) (appendix 2 )
236/2023
Opatření děkanky č. 236/2023 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2023/2024 (příloha č.1) (příloha č.2)
235/2023
Opatření děkanky č. 235/2023 Sazebník honorářů externistů Ekonomické fakulty JU
234/2022
Opatření děkanky č. 234/2022 Dodatek č. 1 k Opatření děkanky č. 207/2021 Příloha č. 2 (příloha č.2)
233/2022
MEASURES OF THE DEAN OF THE FACULTY OF ECONOMICS No. 233/2022 Rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Master’s study programmes in a foreign language for the academic year 2023/2024.
233/2022
Opatření děkanky č. 233/2022 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2023/2024
232/2022
Opatření děkanky č. 232/2022 k inventarizacím na Ekonomické fakultě JU v roce 2022 k 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
231/2022
MEASURES OF THE DEAN OF THE FACULTY OF ECONOMICS No. 231/2022 Organization and timetable of the defense of diploma theses for the Regional and European Project Management study program
230/2022
Opatření děkanky č. 230 Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 212/2021, Opatření děkana č. 225/2022 – Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu)
2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023
229/2022
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 229/2022 - Supplement No.1 to the Measures of the Dean of the FE No. 215/2022 that govern the study in the doctoral study programmes
229/2022
Opatření děkanky č. 229 Dodatek č. 1 k Opatření děkana EF č. 215/2022 k zajištění studia v doktorských studijních programech
228/2022
Opatření děkanky č. 228 - Výuka a zápis jazykových předmětů na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
227/2022
Opatření děkanky č. 227 - Ceník úhrad nákladů za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony a služby poskytované studentům a absolventům EF JU, případně dalším osobám.
226/2022
Opatření děkanky č. 226 - Dodatek č. 1 k Opatření děkana EF č. 217/2022 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2022/2023
225/2022
Opatření děkanky č. 225 - Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 212/2021)
223/2022
Opatření děkanky č. 223 - Procesní zajištění podávání a evidence projektů/grantů/zakázek na EF JU
222/2022
Opatření děkanky č. 222 - o zřízení volební komise k volbám do Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
221/2022
Opatření děkanky č. 221 - o vyhlášení voleb do Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
220/2022
Opatření děkanky č. 220 - Harmonogram akademického roku 2022/2023
219/2022
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 219/2022 - on the obligations of doctoral study program Economics and Management at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice
219/2022
Opatření děkanky č. 219 - k povinnostem studentů doktorského studijního programu Ekonomika a management na EF JU v Českých Budějovicích
218/2022
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 218/2022 - on the obligations of doctoral students in study field Management and Business Economics at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice
218/2022
Opatření děkanky č. 218 - k povinnostem studentů doktorského studia na EF JU v Českých Budějovicích
217/2022
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 217/2022 - Concerning the Rules for Entrance Proceedings and Conditions for Acceptance for Doctoral Study in the Academic Year 2022/2023 (Appendix 1)
217/2022
Opatření děkanky č. 217 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2022/2023 (příloha č.1)
216/2022
Opatření děkana č. 216 - ke jmenování disciplinární komise
215/2022
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 215/2022 - that govern the study in the doctoral study programs
215/2022
Opatření děkana č. 215 - k zajištění studia v doktorských studijních programech
214/2022
Opatření děkana č. 214 - Dodatek č. 4 k OD č. 130/2017 - Metodika ke Mzdovému předpisu JU
213/2021
Opatření děkana č. 213 - Dodatek č. 1 k OD 211/2021 k inventarizacím na Ekonomické fakultě JU v roce 2021 k 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
212/2021
Opatření děkana č. 212 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2022/2023
212/2021
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 212/2021 Rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2022/2023.
211/2021
Opatření děkana č. 211 - k inventarizacím na Ekonomické fakultě JU v roce 2021 k 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
210/2021
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 210/2021 The Rules of the International Advisory Board of the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice
209/2021
MEASURES OF THE DEAN No. 209/2021E - on the obligations of doctoral study program Economics and Management at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice
208/2021
Opatření děkana č. 208 - dodatek č.3 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu
207/2021
MEASURES OF THE DEAN OD FE No. 207/2021E - Rules of the Habilitation Procedure at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice (Appendix 1)(Appendix 2)
207/2021
Opatření děkana č. 207 - Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (příloha č.1) (příloha č.2)
206/2021
Opatření děkana č. 206 - ceník úhrad za administrativní úkony poskytované studentům a absolventům EF
205/2021
Opatření děkana č. 205 - dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu
204/2021
Opatření děkana č. 204 - k realizaci a zadávání veřejných zakázek (příloha)
203/2021
Opatření děkana č. 203 - dodatek č. 1 k OD 196/2020
202/2021
Opatření děkana č. 202/2021 - Harmonogram akademického roku 2021/2022
201/2021
Measures of the dean no. 201/2021 - Concerning the Rules for Entrance Proceedings and Conditions for Acceptance for Doctoral Study in the Academic Year 2021/2022 (apendix)
201/2021
Opatření děkana č. 201/2021 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2021/2022 (příloha)
200/2021
Opatření děkana č. 200/2021 - kontrola plnění studijních povinností v akademickém roce 2020/2021
198/2021
Opatření děkana č. 198/2021 - sazebník honorářů externistů Ekonomické fakulty JU
196/2020
Opatření děkana č. 196/2020 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů (AJ)
194/2020
Opatření děkana č. 194/2020 - k doplňkové činnosti
193/2020
MEASURE OF THE DEAN OF THE FACULTY OF ECONOMICS OF USB No. 193/2020 - Announcement of IGC and Extraordinary ROD (Appendix 1)
193/2020
OPATŘENÍ DĚKANA EF JU č. 193/2020 - Vyhlášení IGS a mimořádné RVO (Přílohy)
192/2020
Opatření děkana č. 192/2020 - ke jmenování likvidační komise EF JU
191/2020
Opatření děkana č. 191/2020 - Dodatek č. 4 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce
189/2020
Opatření děkana č. 189/2020 - Dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce
188/2020
Opatření děkana č. 188/2020 - k organizační změně
187/2020
Opatření děkana č. 187/2020 - Organizační řád EF JU
186/2020
Opatření děkana č. 186/2020 - Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu (k OD 176/2020)
185/2020
Opatření děkana č. 185/2020 - ke jmenování škodové komise
184/2020
MEASURE OF THE DEAN OF THE FACULTY OF ECONOMICS OF USB No. 184 /2020 - Procedure for the Submission of Project/Grant Applications and Applications for Public Contracts.
183/2020
Opatření děkana č. 183/2020 - ke jmenování stipendijní komise EF JU
182/2020
Opatření děkana č. 182/2020 Pravidla pro přijímání a financování pomocných vědeckých sil na katedrách EF JU
180/2020
Opatření děkana č. 180/2020 Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu (OD 176/2019)
152/2019
Aktualizace OD 152/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020
179/2020
Opatření děkana č. 179/2020 - harmonogram akademického roku 2020/2021- aktualizace
178/2020
Opatření děkana č. 178/2020 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v DSP (AJ)
Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 123/2017 (AJ)
177/2019
Opatření děkana č. 177/2019 - stipendijní komise
176/2019
Opatření děkana č. 176/2019 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu 2020/2021 (AJ)
174/2019
Opatření děkana č. 174/2019 - k prověrkám BOZP (příloha R 405)
173/2019
Opatření děkana č. 173/2019 - Procesní zajištění podávání projektových/grantových žádostí (příloha)
171/2019
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 171/2019 - for financial support of research, development and pedagogical activities at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice
171/2019
Opatření děkana č. 171/2019 - k finanční podpoře výzkumu, vývoje a pedagogické činnosti na EF JU
170/2019
MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 170/2019 Publication and pedagogical standard of an academic / research staff at the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice
170/2019
Opatření děkana č. 170/2019 - publikační a pedagogický standard akademického/vědeckého pracovníka EF JU
168/2019
Opatření děkana č. 168/2019 - dodatek č. 4 - 2.kolo přijímacího řízení
166/2019
Opatření děkana č. 166/2019 - prospěchové stipendium
165/2019
Opatření děkana č. 165/2019 - statut Znaleckého ústavu při EF JU
164/2019
Opatření děkana č. 164/2019 - dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu (2. kolo přijímacího řízení) k OD č. 148/2018
163/2019
Opatření děkana č. 163/2019 - dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu (možnost změny volby) k OD č. 148/2018
162/2019
Opatření děkana č. 162/2019 - ke standardizaci podpory výuky na EF
161/2019
Opatření děkana č. 161/2019 - dodatek č. 1 k OD č. 139/2018 - k zásadám pro poskytování výkonnostní prémie pracovníkům kateder a ke kritériím hodnocení pedagogické a výzkumné, vývojové a inovační činnosti na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
160/2019
Opatření děkana č. 160/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě
159/2019
Opatření děkana č. 159/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě
157/2019
Opatření děkana č. 157/2019 - Dodatek č. 1 k OD 148/2018
156/2019
Opatření děkana č. 156/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě
155/2019
Opatření děkana č. 155/2019 - Dodatek č. 1 k OD č. 115/2017
154/2019
Opatření děkana č. 154/2019 - o zřízení volební komise k volbám do Akademického senátu EF
153/2019
Opatření děkana č. 153/2019 - Vyhlášení voleb do Akademického senátu EF JU
152/2019
Opatření děkana č. 152/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020
151/2019
Opatření děkana č. 151/2019 - ke stanovení pracovní doby a její evidence (včetně příloh)
150/2018
Opatření děkana č. 150 - BOZP prověrky
149/2018
Opatření děkana č. 149 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2019/2020
149/2018 E
MEASURES OF THE DEAN No. 149 E - Concerning the Rules for Entrance Proceedings and Conditions for Acceptance for Doctoral Study in the Academic Year 2019/2020
148/2018
Opatření děkana č. 148 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020
147/2018
MEASURES OF THE DEAN No. 147 - Rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2019/2020
146/2018
MEASURES OF THE DEAN No. 146 - On Study in Bachelor’s and Consecutive Master’s Degree Programmes Implemented in Foreign Languages
144/2018
Opatření děkana č. 144 - Postup vedoucích kateder v případě nedostatečné publikační činnosti členů kateder
143/2018
Opatření děkana č. 143 - Organization and timetable of the defense of diploma theses for the Regional and European Project Management study program
136/2018
Opatření děkana č. 136 - Harmonogram akademického roku 2018/2019
132/2017
Opatření děkana č. 132 - Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů EF JU v Českých Budějovicích
131/2017
Opatření děkana č. 131 - Řád ediční činnosti na Ekonomické fakultě
130/2017
Opatření děkana č. 130 - Mzdový předpis
125/2017
Opatření děkana č. 125 - Pravidla pro přechod účastníků dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání na EF JU do řádného studia
124/2017
Opatření děkana č. 124 - O studiu v bakalářských a navazujících magisterských programech
120/2017
Opatření děkana č. 120 - Řád počítačových učeben
119/2017
Opatření děkana č. 119 - Poskytování stipendií pro studenty, kteří studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu
117/2017
Opatření děkana č. 117 - Řád habilitačního řízení
117/2017
Opatření děkana č. 117 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in České Budějovice
116/2017
Opatření děkana č. 116 - Ke stanovení obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání státní závěrečné zkoušky a obhajob diplomových prací ve studijním programu Regional and European Project Management
116/2017
Measures of the Dean of the Faculty of Economics No. 116/2017 - Concerning the content, forms and more detailed specifications of the conditions referring to the organization of the state final examinations and the diploma thesis defence in the Regional and European Project Management study program.
115/2017
Opatření děkana č. 115 - Vyhlášení statutu interní grantové soutěže
114/2016
Opatření děkana č. 114 - Zajištění sobotních termínů zkoušení pro kombinovanou formu studia
99/2015
Opatření děkana č. 99 - Organizační změna
89/2015
Opatření děkana č. 89 - Organizační změna
87/2015
Opatření děkana č. 87 - Organizační změna
81/2015
Opatření děkana č. 81 - Zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Ekonomické fakultě JU
80/2015
Opatření děkana č. 80 - Uplatnění a zavádění jednotného identifikačního a přístupového systému na Ekonomické fakultě JU
79/2015
Opatření děkana č. 79 - Výjezdy pedagogických pracovníků do zahraničí
77/2015
Opatření děkana č. 77 - Odměny SVOČ
76/2015
Opatření děkana č. 76 - Organizační změna
75/2015
Opatření děkana č. 75 - Organizační změna
68/2014
Opatření děkana č. 68 - Užívání razítek na Ekonomické fakultě JU
66/2014
Opatření děkana č. 66 - k udílení statutu Fakultní škola Ekonomické fakulty JU
59/2014
Opatření děkana č. 59 - k organizační změně na Ekonomické fakultě J
56/2014
Opatření děkana č. 56 - ke standardizaci podpory výuky na EF JU
54/2014
Opatření děkana č. 54 - Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 11/2011 - k postupu při vypořádání škody na EF JU
44/2013
Opatření děkana č. 44 - ke studiu a uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních vysokých školách
34/2012
Opatření děkana č. 34 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
31/2012
Opatření děkana č. 31 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
26/2012
Opatření děkana č. 26 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami
26/2012
Opatření děkana č. 26 - Dodatek č. 1 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami
26/2012
Opatření děkana č. 26 - Dodatek č. 2 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami
25/2012
Opatření děkana č. 25 - ke spisovému řádu
25/2012
Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 1 ke spisovému řádu
25/2012
Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 2 ke spisovému řádu
25/2012
Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 3 ke spisovému řádu
22/2012
Opatření děkana č. 22 - o bezpečnosti a ochraně zdraví studentů Ekonomické fakulty JU při exkurzích, výuce a praktické činnosti na pracovištích mimo JU
21/2012
Opatření děkana č. 21 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
20/2012
Opatření děkana č. 20 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
11/2011
Opatření děkana č. 11 - k postupu při vypořádání škody na EF JU
5/2011
Opatření děkana č. 5 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
10/2010
Opatření děkanky EF JU č. 10 z 30.9.2010 k provádění lékařských prohlídek na EF JU
5/2010
Opatření děkana č. 5 z 22.6.2010 - k zákonu č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů DATOVÉ SCHRÁNKY
2/2010
Opatření děkana č. 2 - Pravidla pro přijímání a financování pomocných vědeckých sil na katedrách EF JU
14/2009
Opatření děkana č. 14 ze dne 20.10.2009 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
24/2008
Opatření děkana č.24 ze dne 19.12.2008 - k užívání počítačů, počítačové sítě a softwaru na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
20/2008
Opatření děkana č. 20 ze dne 16.10.2008 - k ochraně osobních údajů při plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.
16/2008
Opatření děkana č. 16 ze dne 19.6.2008 - k organizaci požární ochrany na EF JU
12/2008
Opatření děkana č. 12 ze dne 19.6.2008 - k Pracovnímu řádu na EF JU
10/2008
Opatření děkana č. 10 ze dne 19.6.2008 - SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ OOPP na EF
9/2008
Opatření děkana č. 9 ze dne 19.6.2008 - k provádění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů,elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů na EF JU
5/2008
Opatření děkana č. 5 ze dne 2.4.2008 - k používání soukromých vozidel a služebních vozidel bez přiděleného řidiče při pracovních cestách
3/2008
Opatření děkana č. 3 ze dne 26.2.2008 - Smlouvy na Ekonomické fakultě JU
11/2007
Opatření děkana č. 11 ze dne 12.6.2007 - Zákaz kouření v prostorách EF JU
9/2007
Opatření děkana č. 9 ze dne 12.6.2007 - Pokyn k revizím na Ekonomické fakultě JU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1