Zlepšování měkkých dovedností pro 21. století v kariérním poradenství: Přenos zkušeností V4

Tento projekt vznikl díky vzájemné spolupráci České republiky, Arménie, Maďarska a Slovenska.

Období realizace projektu: od července 2024 do prosince 2025

Projekt "Zlepšování měkkých dovedností pro 21. století v kariérním poradenství: Přenos zkušeností V4" je realizován Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (USB) v České republice, ve spolupráci s Arménskou národní agrární univerzitou (ANAU) v Arménii, Slovenskou zemědělskou univerzitou v Nitře (SUA) na Slovensku a Budapešťskou obchodní univerzitou v Maďarsku (BBU). Tento projekt je financován grantem Visegrad+.

Hlavním zaměřením projektu je „Vzdělání a rozvoj kapacit, zlepšování tvrdých a měkkých dovedností pro 21. století prostřednictvím formálních a neformálních vzdělávacích metod“. Cílem projektu je ve spolupráci USB, SUA a BBU vytvořit moduly měkkých dovedností pro Kariérní centrum ANAU, vypracovat hodnocení kariérního poradenství na ANAU a vytvořit monografii měkkých dovedností v kariérním poradenství. Výuka nových modulů měkkých dovedností zvýší konkurenceschopnost absolventů ANAU. Hodnocení zajistí kontinuální zlepšování a monografie bude sloužit k šíření znalostí.
Všechny tři univerzity zemí V4 zapojené do projektu mají dlouholeté zkušenosti s trenéry a výzkumníky
věnujícími se měkkým dovednostem. Experti z ANAU dobře znají sociálně ekonomické prostředí Arménie a potřeby
studentů a absolventů ANAU. Tým projektu, složený z výše uvedených odborníků, spojí a syntetizuje znalosti,
poskytne si vzájemnou inspiraci a vyprodukuje výstupy, které pomohou řešit stávající situaci.
Tým projektu bude:
1) vytvářet, rozvíjet a školit personál v těchto modulech měkkých dovedností: a) „sebeprezentace“ s cílem
zvýšit úspěch při pracovních pohovorech, b) „sebeřízení“ – zvládnout schopnost práce na dálku, c) „well-being“ –
zlepšit duševní pohodu,
2) připravit rámec pro hodnocení kariérního poradenství a vytvořit základ pro porovnání úrovně kariérního
poradenství a vytvoření podmínek pro zlepšení,
3) provést výzkum a následně napsat monografii „Měkké dovednosti v kariérním poradenství“ pro
mezinárodní inspiraci a společný rozvoj. Spolupráce, inspirace a syntéza znalostí partnerů přispěje k rozvoji
kariérního poradenství a tím i kariérnímu úspěchu studentů a absolventů ANAU, kteří čelí vysoké nezaměstnanosti a
následkům pandemie Covid-19.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1