• Úvod
 • Fakulta
 • Rozvoj, kariéra

Rozvoj, kariéra

Projektové oddělení

Posláním projektového oddělení je participace na zajišťování strategických úkolů EF JU v oblasti projektů a podpora činnosti proděkanky pro rozvoj.

Strategickým záměrem vedení fakulty je vytvořit pracoviště, které bude poskytovat konzultace a pomoc pracovníkům při získávání a administraci rozvojových projektů. Dále se bude podílet na koncepci celé fakulty, aktivním vyhledávání příležitostí pro její optimální rozvoj.

Oddělení úzce spolupracuje s pracovníky vědy a výzkumu a zahraničního oddělení s cílem maximálního využití informací a kapacit pracovníků.

Projektové oddělení zajišťuje:

 • Přípravu podkladů pro aktuální programovací období, spolupráce s projektovým oddělením JU.
 • Vyhledávání a evidence projektových výzev.
 • Pomoc při sestavování projektů v souladu se záměry fakulty.
 • Preference spolupráce mezi pracovišti EF JU.
 • Spolupráci s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na přípravě společných projektů.
 • Zvýšení povědomí o naší fakultě.

Aktuálně řešené rozvojové projekty ZDE.

Dříve řešené rozvojové projekty:

2021

Název: Modifikace studia a souvisejících služeb na EF v návaznosti na změny ve skupině uchazečů o studium (IP 2021)

doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Název: Rozvoj klíčových kompetencí studentů na EF JU (IP 2021)

doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Název: Rozvoj JU - Kapacity pro VAV II  - Aktivita  Hodnocení a Internacionalizace 

doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 

2020 

Název: Rozvoj JU - ESF II - Aktivita 1.2 Rozvoj kariérního poradenství 

doba řešení: 1. 1. 2020 -  31. 12. 2022

2019

Název: Příprava studijního programu Cestovní ruch 

Finančně podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje - Smlouva o poskytnutí dotace reg. č. 463-03-001/19

Projektové oddělení zajišťuje:

 • Přípravu podkladů pro aktuální programovací období, spolupráce s projektovým oddělením JU.
 • Vyhledávání a evidence projektových výzev.
 • Pomoc při sestavování projektů v souladu se záměry fakulty.
 • Preference spolupráce mezi pracovišti EF JU.
 • Spolupráci s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na přípravě společných projektů.
 • Zvýšení povědomí o naší fakultě.
Kariérní centrum

Kariérní centrum EF JU zajišťuje následovné aktivity:

 • Komplexní služby pro studenty Ekonomické fakulty ve vztahu ke zvyšování odborných kompetencí, realizace řízených stáží, odborných seminářů, odborných přednášek manažerů významných firem ve výuce, stínování manažerů, poradenství při tvorbě životopisů a motivačních dopisů, apod.
 • JOBDAY: veletrh pracovních příležitostí Job Day je nejen nabídkou pracovních míst pro studenty, ale i místem, kde se mohou studenti potkat s personalisty významných firem. Cílem akce, konané tradičně v průběhu dubna, je zprostředkování kontaktu mezi studenty a zástupci významných zaměstnavatelů. Jde o jedinečnou příležitost, jak oslovit potenciální zaměstnance nebo uchazeče o stáže a trainee programy z řad všech studentů celé Jihočeské univerzity.
 • KLUB ABSOLVENTŮ: hlavními úkoly jsou správa databáze absolventů, tvorba a distribuce elektronického bulletinu novinek a pozvánek na akce pořádané Ekonomickou fakultou nebo například organizační zajištění aktivit pro členu Klubu.
 • INVEST DAY: Invest Day neboli soutěž podnikavých studentů je možnost, jak nastartovat svůj podnikatelský nápad, získat zkušenosti, zpětnou vazbu od odborníků. Studenti po přihlášení po dobu celého akademického roku absolvují řadu workshopů a konzultací s odborníky z oboru. V květnu pak mohou svůj podnikatelský projekt představit ve finále investorům a odborníkům, kteří vyberou vítěze. Více na http://investday.ef.jcu.cz/  
 • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ EF JU: servis při ochraně tvůrčích výsledků inovací a aplikovaného výzkumu studentů a akademických pracovníků Ekonomické fakulty JU.
 • EXTERNÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ: zajištění požadavků na zadávání individuálních témat bakalářských a diplomových prací dle požadavků firem a institucí z portfolia partnerů Ekonomické fakulty JU.
 • MARKETINGOVÁ PODPORA: vydávání fakultního časopisu EFektiv, který informuje o důležitých událostech a úspěších fakulty nejen ve vědě a výzkumu. Dále zajišťuje propagaci Ekonomické fakulty na nejrůznějších webech a fakultních sociálních sítích a v dalších elektronických informačních kanálech, dále tvoří tiskové i on-line materiály Ekonomické fakulty, video medailonky, záznamy a fotografie z přednášek významných hostů apod. Dále jde i o zajištění pravidelných i jednorázových marketingových průzkumů ve vztahu k uchazečům o studium, studentům a absolventům Ekonomické fakulty.
  Sociální sítě EF JU:
  FB: https://www.facebook.com/ekonomicka.fakulta
  IG: https://www.instagram.com/ekonomicka_fakulta_ju/
  YT: https://www.youtube.com/@EkonomickafakultaJU

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1