• Úvod
 • Fakulta
 • Rozvoj, kariéra

Rozvoj, kariéra

Projektové oddělení

Posláním projektového oddělení je participace na zajišťování strategických úkolů EF JU v oblasti projektů a podpora činnosti proděkanky pro rozvoj.

Strategickým záměrem vedení fakulty je vytvořit pracoviště, které bude poskytovat konzultace a pomoc pracovníkům při získávání a administraci rozvojových projektů. Dále se bude podílet na koncepci celé fakulty, aktivním vyhledávání příležitostí pro její optimální rozvoj.

Oddělení úzce spolupracuje s pracovníky vědy a výzkumu a zahraničního oddělení s cílem maximálního využití informací a kapacit pracovníků.

Aktuálně řešené rozvojové projekty:

2021

Název: Modifikace studia a souvisejících služeb na EF v návaznosti na změny ve skupině uchazečů o studium (IP 2021)

doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Název: Rozvoj klíčových kompetencí studentů na EF JU (IP 2021)

doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Název: Rozvoj JU - Kapacity pro VAV II  - Aktivita  Hodnocení a Internacionalizace 

doba řešení 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022 

2020 

Název: Rozvoj JU - ESF II - Aktivita 1.2 Rozvoj kariérního poradenství 

doba řešení: 1. 1. 2020 -  31. 12. 2022

2019

Název: Příprava studijního programu Cestovní ruch 

Finančně podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje - Smlouva o poskytnutí dotace reg. č. 463-03-001/19

Projektové oddělení zajišťuje:

 • Přípravu podkladů pro aktuální programovací období, spolupráce s projektovým oddělením JU.
 • Vyhledávání a evidence projektových výzev.
 • Pomoc při sestavování projektů v souladu se záměry fakulty.
 • Preference spolupráce mezi pracovišti EF JU.
 • Spolupráci s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na přípravě společných projektů.
 • Zvýšení povědomí o naší fakultě.
Kariérní centrum

Kariérní centrum EF JU zajišťuje následovné aktivity:

 • Komplexní služby pro studenty Ekonomické fakulty ve vztahu ke zvyšování odborných kompetencí, realizace řízených stáží, odborných seminářů, odborných přednášek manažerů významných firem ve výuce, stínování manažerů, poradenství při tvorbě životopisů a motivačních dopisů, apod.
 • EURES EUROPEAN JOBDAY: organizace veletrhu pracovních příležitostí pro studenty JU, ve spolupráci s KC JU.
 • KLUB ABSOLVENTŮ: tvorba a distribuce elektronického bulletinu novinek a pozvánek na akce pořádané Ekonomickou fakultou pro členy Klubu absolventů a přátel Ekonomické fakulty JU, organizační zajištění aktivit pro členu Klubu, např. projekt „Srdcaři aneb podnikáme jinak“ orientovaný na setkávání s podnikateli, kteří se nebáli jít svou vlastní cestou.
 • INVEST DAY: soutěž podnikatelských záměrů studentů JU. http://investday.ef.jcu.cz/  
 • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ EF JU: servis při ochraně tvůrčích výsledků inovací a aplikovaného výzkumu studentů a akademických pracovníků Ekonomické fakulty JU.
 • EXTERNÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ: zajištění požadavků na zadávání individuálních témat bakalářských a diplomových prací dle požadavků firem a institucí z portfolia partnerů Ekonomické fakulty JU.
 • MARKETINGOVÁ PODPORA: zajištění pravidelných i jednorázových marketingových průzkumů ve vztahu k uchazečům o studium na Ekonomické fakultě, studentům a absolventům Ekonomické fakulty, partnerům Ekonomické fakulty.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1