Pravidla soutěže

Článek I.: Základní pravidla

Soutěž „Invest Day“ organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Posláním je podpořit počáteční životní jiskru podnikatelských záměrů (dále také „projektů“) vytvořených studenty, budoucími studenty a absolventy (maximálně do 5ti let po ukončení studia) daných vysokých škol formou soutěže.

Harmonogram, přihláška a všechny důležité dokumenty jsou zveřejněny na webu investday.ef.jcu.cz

Článek II.: Účastníci

Soutěžící

Soutěžící jsou jednotlivci i skupiny s podnikavým duchem a dobrými nápady, kteří absolvovali nebo studují v prezenční nebo kombinované formě na daných vysokých školách a kteří se zaregistrují na webové stránce investday.ef.jcu.cz nebo přímo u svých garantů (Monika Maříková pro Ekonomickou fakultu JU, Petra Taušl Procházková a Jiří Kutlák pro Ekonomickou fakultu ZČU a Veronika Vašíčková za FM VŠE). Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, který splňuje podmínky v čl. IV části 2.

Organizátor soutěže

Organizátorem je Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechny dotazy v případě nejasností se bude organizátor snažit zodpovědět na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odborná porota

Složení odborné poroty si každá vysoká škola určuje sama a na každé vysoké škole probíhá individuálně hodnocení realizovatelnosti projektu. Odborná porota na dané vysoké škole doporučí k soutěži ty projekty, které splňují podmínky realizovatelnosti a jsou zpracovány na vysoké úrovni. Minimální počet členů v odborné porotě jsou 3.

Článek III.: Ochrana projektu

Organizátor se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje obsažené ve zpracovaných podnikatelských záměrech považuje za důvěrné. Organizátor, odborná porota i další lidé, kteří se s podnikatelským nápadem setkají jsou vázáni dohodou o mlčenlivosti. Celá soutěž je neveřejná a účastní se jí pouze účastníci s podepsanou smlouvou o mlčenlivosti. Tímto je zaručena ochrana nápadů před zneužitím třetí stranou.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo pozměnit termíny průběhu soutěže. Veškeré otázky těmito podmínkami neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností organizátory.

 

Článek IV.: Průběh soutěže

První část – konzultace a odborné semináře podnikatelských záměrů

Všem přihlášeným účastníkům budou zaslány pokyny k dalšímu postupu. Budou vypsány termíny konzultací a seminářů na dané vysoké škole. Náplň seminářů a konzultací bude zaměřena zejména na sestavení Lean canvasu, tvorby rozpočtu, marketingové aktivity apod. Účast na konzultacích není povinná, ale nanejvýš doporučená. 

Je zakázáno soutěžit s návrhy, které propagují diskriminaci, kriminalitu, gamblerství, násilí, politické strany, extrémní ideologie, apod. Úspěšně vybraní soutěžící budou informováni emailem.

Druhá část – Invest Day

Závěrečnou částí je prezentace a obhajoba podnikatelských nápadů před vybranými odborníky, členy poroty v budově Ekonomické fakulty, Studentská 13, 370 05 České Budějovice. Jednotlivá vystoupení mohou být doprovázena prezentací v PowerPointu, jsou neveřejná a ostatní soutěžící nemají možnost prezentaci ani obhajobě přihlížet. Přesný termín bude upřesněn.

Každý soutěžící představí v časovém limitu 10 minut svůj podnikatelský nápad. Soutěžící mohou prezentovat v českém, anglickém jazyce nebo německém jazyce, v případě potřeby může být zajištěn překladatel (o přítomnost překladatele musí být požádáno ze strany soutěžícího minimálně měsíc předem).  Odborníci z praxe, odborná porota ohodnotí podnikatelský záměr a mají prostor na své dotazy. 

Pořadí soutěžících bude určeno celkovým počtem získaných bodů. Vyhlášení proběhne po prezentaci všech soutěžících v den finále soutěže.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1