• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Vědecká rada

Vědecká rada

Vědecká rada Ekonomické fakulty je jedním ze samosprávných akademických orgánů fakulty. Je ustanovena podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Vědecká rada je složena z interních a externích členů, kteří jsou do funkce jmenováni. Má stanoven jednací řád, který je pro její činnost závazný. Na svých zasedáních řeší záležitosti týkající se chodu fakulty, např. návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti EF JU, návrhy studijních programů, žádosti o akreditace studijních programů i oboru habilitačního řízení řízení. Probíhají zde habilitační řízení a Vědecká rada následně  schvaluje úspěšné kandidáty na jmenování docentem.

Příští zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty JU se uskuteční 23. 5. 2024 v 10:00.

Složení vědecké rady

Interní členové

 • doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.

 • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         děkanka

 • prof. Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA

 • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         Katedra aplikované matematiky a informatiky

 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         Katedra regionálního managementu a práva

 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.

 • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

 • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         Katedra účetnictví a financí

 • doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D. 

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

  •         Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • prof. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         Katedra regionálního managementu a práva

 • prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         Katedra aplikované matematiky a informatiky

 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         proděkan pro vědu a výzkum

 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

 • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích
 •         Katedra řízení

 • doc. Dr. rer. soc. oec. Ing. Dagmar Škodová Parmová

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích
 •         Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích
 •         Katedra řízení

 • prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et. Ph.D.

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •          Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D.

  • Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích

 •         Katedra řízení

Externí členové

 • doc. Ing. Vladislav Bína, Ph.D.

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.

 • Vysoká škola ekonomická v Praze

 • doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.

 • Mendelova univerzita v Brně - Provozně ekonomická fakulta

 • prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

 • Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

 • doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

 • Technická univerzita v Liberci - Ekonomická fakulta

 • Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

 • Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta ekonomická

 • doc. Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

 • Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta ekonomická

 • prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky

 • doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky

 • doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

 • Slezská univerzita - Obchodně podnikatelská fakulta Karviná

 • prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

 • Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu

 • prof. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.

 • Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu

 • doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

 • Vysoká škola technická a ekonomická

 • doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

 • Vysoká škola technická a ekonomická

 • prof. Ing. PhDr. Lucie Severová, Ph.D.

 • Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta

 • doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D. 

 • Česká zemědělská univerzita v Praze - Provozně ekonomická fakulta

 • Ing. Luděk Keist

 • Jihočeská hospodářská komora

Zápisy z jednání VR

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1