Pracoviště
Oddělení rozvoje
a vnějších vztahů

Proděkanka pro rozvoj

 • +420 387 772 455

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referentka

 • +420 387 772 717

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • +420 387 772 717

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktivity ve vztahu k vnější a vnitřní komunikaci jsou realizovány ve spolupráci s proděkankou Ekonomické fakulty RNDr. Zuzanou Dvořákovou Líškovou, Ph.D.

Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy zajišťuje následující aktivity:

 • KARIÉRNÍ CENTRUM: komplexní služby pro studenty Ekonomické fakulty ve vztahu ke zvyšování odborných kompetencí, realizace řízených stáží, odborných seminářů, odborných přednášek manažerů významných firem ve výuce, stínování manažerů, poradenství při tvorbě životopisů a motivačních dopisů, apod.
 • EURES EUROPEAN JOBDAY: organizace veletrhu pracovních příležitostí pro studenty JU
 • EFektiv: zajištění tvorby fakultního časopisu.
 • KLUB ABSOLVENTŮ: tvorba a distribuce elektronického bulletinu novinek a pozvánek na akce pořádané Ekonomickou fakultou pro členy Klubu absolventů a přátel Ekonomické fakulty JU, organizační zajištění aktivit pro členu Klubu, např. projekt „Srdcaři aneb podnikáme jinak“ orientovaný na setkávání s podnikateli, kteří se nebáli jít svou vlastní cestou.
 • INVEST DAY: soutěž podnikatelských záměrů studentů JU.
 • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ EF JU: servis při ochraně tvůrčích výsledků inovací a aplikovaného výzkumu studentů a akademických pracovníků Ekonomické fakulty JU.
 • PROJEKTOVÁ VÝUKA: spolupráce s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na implementaci praktických projektových úkolů do výuky vybraných předmětů.
 • EXTERNÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ: zajištění požadavků na zadávání individuálních témat bakalářských a diplomových prací dle požadavků firem a institucí z portfolia partnerů Ekonomické fakulty JU.
 • MARKETINGOVÁ PODPORA: zajištění pravidelných i jednorázových marketingových průzkumů ve vztahu k uchazečům o studium na Ekonomické fakultě, studentům a absolventům Ekonomické fakulty, partnerům Ekonomické fakulty.
 • PROPAGACE: prezentace Ekonomické fakulty na sociálních sítích a v dalších elektronických informačních kanálech, tvorba materiálů Ekonomické fakulty, tvorba video medailonků (vybraní absolventi Ekonomické fakulty, video upoutávky na významné akce Ekonomické fakulty apod.), pořizování záznamů z přednášek významných hostů apod.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1