Pracoviště
Oddělení rozvoje
a vnějších vztahů

Proděkanka pro rozvoj

 • +420 387 772 824

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referentka

 • +420 387 772 717

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktivity ve vztahu k vnější a vnitřní komunikaci jsou realizovány ve spolupráci s proděkankou Ekonomické fakulty Ing. Monikou Maříkovou, Ph.D.

Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy zajišťuje následující aktivity:

 • KARIÉRNÍ CENTRUM EF JU: je určeno pro studenty Ekonomické fakulty a zajišťuje komplexní služby ve vztahu ke zvyšování odborných kompetencí, realizace řízených stáží, odborných seminářů, odborných přednášek manažerů významných firem ve výuce, možnost stínování manažerů, ale i takové služby, jako je poradenství při tvorbě životopisů a motivačních dopisů apod.
 • JOB DAY: veletrh pracovních příležitostí Job Day je nejen nabídkou pracovních míst pro studenty, ale i místem, kde se mohou studenti potkat s personalisty významných firem. Cílem akce, konané tradičně v průběhu dubna, je zprostředkování kontaktu mezi studenty a zástupci významných zaměstnavatelů. Jde o jedinečnou příležitost, jak oslovit potenciální zaměstnance nebo uchazeče o stáže a trainee programy z řad všech studentů celé Jihočeské univerzity.
 • KLUB ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL EF JU: hlavními úkoly jsou správa databáze absolventů, tvorba a distribuce elektronického bulletinu novinek a pozvánek na akce pořádané Ekonomickou fakultou nebo například organizační zajištění aktivit pro členu Klubu.
 • INVEST DAY: Invest Day neboli soutěž podnikavých studentů je možnost, jak nastartovat svůj podnikatelský nápad, získat zkušenosti, zpětnou vazbu od odborníků. Studenti po přihlášení po dobu celého akademického roku absolvují řadu workshopů a konzultací s odborníky z oboru. V květnu pak mohou svůj podnikatelský projekt představit ve finále investorům a odborníkům, kteří vyberou vítěze.
 • MARKETING A PROPAGACE: Oddělení se podílí na vydávání fakultního časopisu EFektiv, který informuje o důležitých událostech a úspěších fakulty nejen ve vědě a výzkumu. Zajišťuje propagaci Ekonomické fakulty na nejrůznějších webech a fakultních sociálních sítích a v dalších elektronických informačních kanálech, dále tvoří tiskové i on-line materiály Ekonomické fakulty, video medailonky, záznamy a fotografie z přednášek významných hostů apod. Dále jde i o zajištění pravidelných i jednorázových marketingových průzkumů ve vztahu k uchazečům o studium, studentům a absolventům Ekonomické fakulty.
  Sociální sítě EF JU:
  FB: https://www.facebook.com/ekonomicka.fakulta
  IG: https://www.instagram.com/ekonomicka_fakulta_ju/
  YT: https://www.youtube.com/@EkonomickafakultaJU
 • OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ EF JU: servis při ochraně tvůrčích výsledků inovací a aplikovaného výzkumu studentů a akademických pracovníků Ekonomické fakulty JU.
 • PROJEKTOVÁ VÝUKA: spolupráce s vybranými podniky a neziskovými organizacemi na implementaci praktických projektových úkolů do výuky vybraných předmětů.
 • EXTERNÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ: zajištění požadavků na zadávání individuálních témat bakalářských a diplomových prací dle požadavků firem a institucí z portfolia partnerů Ekonomické fakulty JU.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1