• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Konference a soutěže SVOČ

Konference a soutěže SVOČ

Soutěž SVOČ

SVOČ 2024

18. -19. 4. 2024

Studentská vědecká a odborná činnost je studentská soutěž, kterou organizuje EF JU pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského i doktorského studia. Cílem soutěže je podpořit vědecké, odborné i prezentační dovednosti studentů EF.

Soutěž SVOČ pro rok 2024 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem akademického roku 2023/2024  dle Sdělení děkanky.  Garantem soutěže je doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., členy organizačního výboru jsou Mgr. Eva Opatrná a dále pak vedoucí jednotlivých sekcí.

Vítězové jednotlivých sekcí z řad studentů bakalářských a navazujících magisterských oborů budou finančně oceněni formou stipendia. (1. místo 3 000 Kč; 2. místo 2 000 Kč; 3. místo 1 000 Kč).

TERMÍNY KONÁNÍ SVOČ

  • SVOČ pro studenty bakalářských  a  navazujících  magisterských  studijních  programů  proběhne  ve čtvrtek 18. dubna 2024 a bude rozdělena do jednotlivých sekcí.
  • SVOČ pro studenty doktorského studijního programu proběhne v pátek 19. dubna 2024 a bude nesoutěžní. Jednacím jazykem doktorské sekce bude angličtina.

 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Studenti se přihlašují elektronicky e-mailem Mgr. Evě Opatrné (oddělení VaV EF JU) Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nejpozději do 4. 4.2024 s uvedením jména a příjmení, čísla studenta, názvu příspěvku, jeho anotace (100 slov) a názvu sekce.

 POKYNY AUTORŮM

 Termín pro odevzdání příspěvků pro všechny studenty je do 15. 4. 2024  na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • Studenti bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pošlou příspěvek v rozsahu 4-6 stran v českém jazyce s využitím této příslušné šablony.

 Studenti doktorských studijních programů pošlou příspěvek v rozsahu 8 stran v anglickém jazyce s využitím této příslušné šablony.

Sekce studentů bakalářských a magisterských studijních programů

Název sekce: Ekonomika

Katedra: Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

Garant sekce: Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Název sekce: Finance, účetnictví a daně

Katedra: Katedra účetnictví a financí

Garant sekce: Ing. Jaroslava Pražáková, Ph.D.

Název sekce: Informatika a kvantitativní modely v ekonomii

Katedra: Katedra aplikované matematiky a informatiky

Garant sekce: Mgr. Radim Remeš, Ph.D.

Název sekce: Marketing, obchod a cestovní ruch

Katedra: Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků

Garant sekce: Ing. Jan Šalamoun, Ph.D.

Název sekce: Management

Katedra: Katedra řízení

Garant sekce: Ing. Monika Maříková, Ph.D.

Název sekce: Udržitelný regionální rozvoj v souvislostech

Katedra: Katedra regionálního managementu a práva

Garant sekce: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

 

Název sekce: DSP Economics and Management

Section guarantor: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 

Archiv vědeckých konferencí pořádaných či spolupořádaných Ekonomickou fakultou JU

Konferenční portály

  • OPEN CONFERENCE SYSTEM (portál vědeckých konferencí na EF JU)

  • SCIRESCO (český přehled vědeckých konferencí na jednom místě)

  • INOMICS (zahraniční přehled vědeckých konferencí na jednom místě)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1