• Úvod
  • Fakulta
  • O fakultě

Ekonomická
fakulta

Základem našeho úspěchu je naplňování motta: Společně a EFektivně.

Profil EF

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách a informačních technologiích, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí.
Ekonomická fakulta klade důraz na rozvoj moderních forem vzdělávání posilujících praktické dovednosti absolventů (projektová výuka, zapojení studentů do vědy a výzkumu) a internacionalizaci (studijní programy v angličtině a společné studijní programy se zahraničními univerzitami).
Na Ekonomické fakultě jsou studentům nabízeny všechny stupně vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský, doktorský) v prezenční a kombinované formě u většiny studijních programů.

Mezinárodní spolupráce EF

Zahraniční spolupráce je na Ekonomické fakultě vnímána jako jedna z klíčových aktivit, která umožňuje další rozvoj kompetencí studentů, prohloubení pedagogických a odborných zkušeností akademických pracovníků a zapojení do mezinárodních vědecko-výzkumných struktur.
Nejaktivnější spolupráce probíhá s francouzskou Université de Bretagne-Sud, Westsächsische Hochschule Zwickau, University of Missouri, slovenskou Poľnohospodárskou univerzitou v Nitře, velmi úzké vztahy udržujeme s univerzitami v Pasově a Linci v blízkém příhraničním prostoru Rakouska a Německa v Evropském region Dunaj - Vltava.

Věda a výzkum EF

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků Ekonomické fakulty se orientuje zejména na témata související s ekonomikou a řízením podniků a socioekonomickými faktory rozvoje regionů. Zabýváme se aplikovaným výzkumem a ve spolupráci s významnými podniky a institucemi v regionu řešíme ekonomické problémy v praxi s využitím nejnovějších ekonomicko-matematických metod a modelů. Nově se rozvíjí problematika cirkulární ekonomiky, resp. zelené ekonomie a bioekonomie, jako významný směr inovačních procesů v zemích Evropské unie.

Historie EF

Ekonomická fakulta je poměrně mladou fakultou. Vznikla v roce 2007 a navazuje na tradici ekonomického vysokoškolského vzdělávání v Českých Budějovicích, které se začalo rozvíjet už v 60. letech minulého století. Od doby svého vzniku zaznamenala Ekonomická fakulta již řadu úspěchů, v oblasti vědy a výzkumu se řadí v porovnání s ostatními regionálními vysokými školami ekonomického zaměření na přední pozice, vysoké je dlouhodobě také uplatnění absolventů naší fakulty na trhu práce. V roce 2021 byla řazena mezi 5 nejlepších ekonomických fakult v ČR.

Současnost EF

Ekonomická fakulta úspěšně rozvíjí aktivity směřující k prohloubení kompetencí studentů organizováním přednášek významných odborníků z praxe, nabízí specializované kurzy RPA nebo VR programování, pro aktivní studenty se nabízí možnost stínování manažerů nebo trainee programů ve významných podnicích. Rozvíjíme intenzivní spolupráci s firmami a institucemi zejména v regionu jižních Čech. S vybranými subjekty jsou uzavírány dlouhodobé smlouvy o partnerství, které zahrnují široké spektrum aktivit.
Ekonomická fakulta vydává také svůj časopis EFektiv, který představuje prostor pro prezentaci aktivit realizovaných na fakultě. Autory velké části příspěvků jsou naši studenti.
Dne 22. června 2021 ve 12:00 hodin byla v salónku SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií Husova 1 v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Písek a Střední školou obchodní Husova 9. Tímto získaly vyjmenované střední školy status „Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

Společenská odpovědnost EF

Ekonomická fakulta je první vysokou školou v České republice, která získala status Fairtradová fakulta. Považujeme za důležité šířit myšlenky férového obchodu a společenské odpovědnosti nejen v rámci výuky odborných předmětů, ale také na poli široké veřejnosti. Právě fair trade představuje jednu z cest, jak vychovávat budoucí generace k šetrnému spotřebnímu chování.
Uvědomujeme si také environmentální dopady našeho jednání a jsme odpovědní vůči společnosti a svému okolí. Modernizací a rekonstrukcí hlavní budovy uspoříme každoročně značné množství CO2, které je jinak vypouštěno do ovzduší. Toto množství představuje například produkci energie na topení, ohřev vody a elektřinu pro 35 průměrných domácností nebo průměrné automobilové emise 282 osob v Jihočeském kraji za jeden rok. Spolu s ostatními fakultami JU naplňujeme též HR Excellence in Research.

Fotogalerie

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1