Katedra účetnictví a financí

O katedře

Odborné zaměření katedry

 • Finance podniku, včetně finančního řízení, finančních analýz a plánování a investičního rozhodování.
 • Finanční trhy a jejich instituce, včetně bankovnictví, platebního styku a úvěrových operací, cenných papírů a  mezinárodních financí.
 • Veřejné finance a finance územní samosprávy.
 • Daňový systém.
 • Účetnictví, včetně finančního a manažerského účetnictví, účetnictví neziskových organizací, finančního auditingu  a mezinárodních účetních standardů.

Pedagogická i vědecko-výzkumná činnost katedry odráží její odborné zaměření.

Katedra je odborným garantem bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Finance a účetnictví.

Výzkumná témata katedry

Výzkum členů katedry je zaměřen na Ekonomické dopady změn a politik v oblasti financí, účetnictví a daní. V podrobnějším členění se jedná o následující témata:

Finance podniku, účetnictví a auditing

 • Finanční a ekonomická analýza podniků, predikce finanční tísně podniků, využití klasifikačních metod ve finanční analýze (JEL Classification: G3).
 • Vypovídací schopnost účetních výkazů, kreativní účetnictví a účetní podvody v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS, účetní auditing, využití účetnictví v řízení podniku (JEL Classification: M4)
 • Analýzy hospodaření a financování zemědělských podniků, ex-ante a ex-post dopady zemědělské politiky na podniky (JEL Classification: M21, Q12, Q14).

 Finanční systém, veřejné finance a daňový systém

 • Finance územní samosprávy, fiskální decentralizace, fiskální udržitelnost a fiskální instituce (JEL Classification: E62, H6, H7).
 • Daňový systém, zatížení spotřebního koše spotřebními daněmi (JEL Classification: H24, H25).
 • Informace a efektivnost finančního trhu, mezinárodní finanční trhy (JEL Classification: G14, G15)

Auditorský analytický software IDEA

Katedra účetnictví a financí ve spolupráci s firmou J + Consult s.r.o. pravidelně nabízí studentům předmětu Účetní auditing absolvování certifikovaného kurzu na práci s analytickým auditorským software IDEA.

Informace o software IDEA

Česká společnost ekonomická

Katedra spolupracuje s Českou společností ekonomickou (ČSE, https://www.cse.cz/) s jejíž spoluprací realizuje také významné přednášky (seznam).

Zprávy

Kalendář

momentálně nejsou k dispozici žádné události

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1