Projekty

Přehled řešených projektů na EF JU naleznete ZDE.

EU Horizon 
EU:HORIZON 2020 POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy /2018-2021, doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Číslo/označení projektu

Poskytovatel/grantová agentura

Příjemce/hlavní řešitel CIRCE

Další členové řešitelského týmu za EF 

doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., PhDr. Jan Vávra, Ph.D., doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., Ing. et Ing. Sagapova Nikola, Ing. Sedlák Jiří, doc. PhDr. Lapka Miloslav, CSc.

Doba řešení 2018-2021

Pozice EF partner

GA ČR
GA19-04412S Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin /2019-2022, prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.

Číslo/označení projektu

GA19-04412S 

Poskytovatel/grantová agentura GAČR

Příjemce/hlavní řešitel UK v Praze

Další členové řešitelského týmu za EF

prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., Ing. Berková Ilona, Ph.D.

Doba řešení 2019-2022

Pozice EF partner

GA19-10694S Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení /2019-2023, PhDr. Jan Vávra, Ph.D.

Číslo/označení projektu GA19-10694S

Poskytovatel/grantová agentura GAČR

Příjemce/hlavní řešitel Masarykova univerzita 

Další členové řešitelského týmu za EF

PhDr. Jan Vávra, Ph.D., doc. PhDr. Lapka Miloslav, CSc.

Doba řešení 2019-2023

Pozice EF partner

TL02000144Manažersko-právní simulace „Bankrot jako (vý)hra" /2019-2022, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
TL02000144
Technologická agentura ČR (TAČR)
JU v ČB
Příjemce
Strnad Zdeněk, JUDr. Ing., Ph.D., MPA (KRM)
Hrubý Rudolf, JUDr. (KRM), , , Slobodník Martin, JUDr., Ph.D. LL.M. (KRM), Haman Karbulková Iveta, Ing. et Ing. (KRM), Krásnická Martina, Ing., Ph.D., LL.M. (KRM), , ,
1.1.2019
31.12.2022
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
TA ČR
TQ01000074 Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu /2023-2026, doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
TQ01000074
Technologická agentura ČR (TAČR)
Západočeská univerzita v Plzni
Partner
Hlavní řešitel
doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
Ing. Martin Pech, Ph.D.
2023
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
TQ01000323 Inovativní veřejné zakázky v oblasti SMART CITY řešení /2023-2026, doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková,Ph.D.
TQ01000323
Technologická agentura ČR (TAČR)
VŠTE ČB
Partner
Hlavní řešitel
doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.
2023
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
TL01000348 Systém kurzové prevence /2018-2020, Ing. Martina Krásnická, Ph.D.LL.M.
TL01000348
Technologická agentura ČR (TAČR)
JU v ČB
Příjemce
Hlavní řešitel
Krásnická Martina, Ing., Ph.D., LL.M. (KRM)
Mrkvička Tomáš, prof. RNDr., Ph.D. (KMI), Friebel Ludvík, Ing., Ph.D. (KMI), Bergami Roberto, Dr. (KOD), Haman Karbulková Iveta, Ing. et Ing. (KRM), Volek Tomáš, doc. Ing., Ph.D. (KEN), Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Kislingerová Eva, prof. Ing., CSc. (KEN)
1.3.2018
29.2.2020
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
TL02000012 Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe /2019-2022, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
TL02000012
Technologická agentura ČR (TAČR)
UK v Praze
Partner
Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN)
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM), Vávra Jan, PhDr., Ph.D. (KRM), Dvořáková Líšková Zuzana, doc. RNDr., Ph.D. (KEN)
1.2.2019
1.1.2022
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
TP01010019 Proof of concept:Systém spolujízdy pro venkovské oblasti jako další forma dopravní obslužnosti /2022, Ing. Jiří Alina, Ph.D.
TP01010019
Technologická agentura ČR (TAČR)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
dílčí etapa, partner
Ing. Jiří Alina, Ph.D.
doc. Ing. Martina Novotná, Ph.D., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.
1.1.2022
.12.2022
Interní výzkumný projekt nad 150tis.
TP01010019 Proof of concept:Ověření inovativního technického prostředku pro efektivní manipulaci a přepravu kusových zásilek /2020-2022, Ing. Radek Toušek, Ph.D.
TP01010019
Technologická agentura ČR (TAČR)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
dílčí etapa, partner
Ing. Radek Toušek, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
1.2.2020
.6.2022
Interní výzkumný projekt nad 150tis.
TP01010019 Proof of concept:Ověření inovativního způsobu výroby ekologických přepravných palet upcyklací odpadové papírové lepenky /2020-2022, Ing. Radek Toušek, Ph.D.
TP01010019
Technologická agentura ČR (TAČR)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
dílčí etapa, partner
Ing. Radek Toušek, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.
1.9.2020
.10.2022
Interní výzkumný projekt nad 150tis.
QK1920391 Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030 /2019-2021, doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
QK1920391
Ministerstvo zemědělství (MZe)
ČZU v Praze
Partner
Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc. (KRM)
Dvořáková Líšková Zuzana, doc. RNDr., Ph.D. (KEN), Maxa Josef, Bc. (KRM), Sagapova Nikola, Ing. et Ing., Ph.D. (KRM)
Konec řešení: 2021
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
Interreg
ATCZ16SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen) /2017-2019, doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Interrreg V-A ATCZ16
Evropská unie
JU v ČB
Příjemce
Rolínek Ladislav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
Dvořáková Líšková Zuzana, doc. RNDr., Ph.D. (KEN), Remeš Radim, Mgr., Ph.D. (KMI), , Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE), Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing. (KEN), Krninská Růžena, doc. Ing., CSc. (KŘE), , Vrchota Jaroslav, doc. Ing., Ph.D. (KŘE),
1.1.2017
31.12.2019
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
Grenzland kreativ- Kreativní příhraničí /2021-2022, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Evropská unie
JU v ČB
dílčí etapa/Partner
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D., Ing. Monika Maříková, Ph.D., RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D.
2021
2022
Interní výzkumný projekt nad 150tis.
Visegrad
ID22010034 Are contries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging? /2020-2021, doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
ID22010034
Visegrad Fund
JU v ČB
Příjemce
doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.
doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., ng. Nikola Soukupová, Ph.D., Ing. Markéta Kocourková, Ph.D.
2020
2021
Extermé výzkumný projekt nad 150tis.
ID 21830123 Social media and trust building /2019-2020, doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
ID 21830123
Mezinárodní visegrádský fond (Visegrad)
Partner
Řehoř Petr, doc. Ing., Ph.D. (KŘE)
1.2.2019
31.1.2020
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
ID22120110 Strengthening soft skills as educational and employment key tool: Transferring V4 experience. /2022-2023, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
ID22120110
Mezinárodní visegrádský fond (Visegrad)
Armenian National Agrarian University
Partner
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
1.1.2022
30.6.2023
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
ID22310003 Readiness of small and medium-sized enterprises in V4 for stress management interventions /2023-2024, Ing. Markéta Kocourková, Ph.D.
ID22310003
Mezinárodní visegrádský fond (Visegrad)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Příjemce
Ing. Markéta Kocourková, Ph.D.
doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., Ing. Nikola Soukupová, Ph.D., Ing. Martin Pech, Ph.D.
1.6.2023
30.11.2024
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
Rozvojové projekty EF JU
NPO_JČU_MSMT-16608/2022 NPO Transformace - JU /2022-2024, Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
NPO_JČU_MSMT-16608/2022
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Příjemce
Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.
doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D., doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D., Pícha, doc. Ing. Martina Novotná, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D. , doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D., doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. Mgr. Ing. Petr Klán, CSc., Ing. Monika Maříková, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
2022
2024
Externí výzkumný projekt nad 150tis.
Interní projekty EF JU
GA JU 129/2022/S Ekonomické a finanční nerovnováhy na úrovni podniku /1.2. 2022- 31.12. 2024, doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
GA JU 129/2022/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity
EF JU
Příjemce
doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Radek, Ph.D., Ing. Petr Zeman, Ph.D., Ing. Tomáš Volek, Ph.D., doc. Ing. Martina Novotná, Ph.D., prof. Tomáš Mrkvička, doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D., doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D., Ing. Martin Pech, Ph.D., Ing. Monika Maříková, Ph.D., doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., Ing. Petra Martíšková, Ph.D., studenti nav. Mgr. programu a studenti DSP.
2022
2024
Interní výzkumný projekt nad 150tis.
GA JU 103/2023/S Další zvyšování efektivity systémů prostřednictvím uplatňování principů cirkulární ekonomiky v kontextu regionálního managementu /1.2.2023- 31.12.2025, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
GA JU 103/2023/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity
EF JU
Příjemce
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Ing. Jiří Alina, Ph.D., doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D., doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.,prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D., Ing. Jana Lososová, Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D., doc. Ing. Roman Švec, Ph.D., Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.,MBA, studenti nav. Mgr. programu a studenti DSP.
2023
2025
Interní výzkumný projekt nad 150tis.
GA JU 066/2023/S Motivační účinek a význam dotací a plateb pro zemědělské podnikání v ČR /1.2.2023- 31.12.2024, Ing. Kateřina Mazancová
GA JU 066/2023/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity
EF JU
Příjemce
Ing. Kateřina Mazancová
školitel: doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D.
2023
2024
Interní výzkumný projekt nad 150tis.
GA JU 060/2023/S Řízení změn v MSP v období Průmyslu 4.0 /1.2.2023- 31.12.2024, Ing. Lukáš Klarner
GA JU 060/2023/S
Grantová agentura Jihočeské univerzity
EF JU
Příjemce
Ing. Lukáš Klarner
školitel: doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
2023
2024
Interní výzkumný projekt do 150tis.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1