Opatření děkana

Opatření děkana EF
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
OD_2019_153 - k vyhlášení voleb do Akademického senátu EF JU
OD_2019_154 - o zřízení volební komise k volbám do AS EF
OD_2019_157
dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení
OD_2019_161
Dodatek č. 1 k OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 139/2018 k zásadám pro poskytování výkonnostní prémie pracovníkům kateder a ke kritériím hodnocení pedagogické a výzkumné, vývojové a inovační činnosti na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
OD_2019_163 - dodatek č.2 k OD 148/2018
Dodatek č. 2 k OD 148/2018 - možnost změny volby
OD_2019_164_dodatek č. 3 k OD 148/2019
Dodatek č. 3 k OD 148/2019 2. kolo přijímacího řízení
OD_2019_166 - prospěchové stipendium
Prospěchové stipendium
OD_2019_168
dodatek č. 4 - 2. kolo přijímacího řízení
OD_2019_169
k povinnostem studentů doktorského studia na EF JU v Českých Budějovicích
OD_2019_169 AJ
OD_2019/176 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí
OD_2019_176 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu AJ
OD_2020_178_k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v DSP
OD_2020_179_Harmonogram akademického roku 2020/2021
2020_aktualizace harmonogramu
OD_2020 _180dodatek č.1 k pravidlům pro přijímací řízení (Aplikovaná informatika)
OD_2020 _186 Dodatek č. 2 k pravidlům, pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu
OD_2020_189_dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
OD_2020_188_k organizační změně
OD_2020_191 dodatek č. 4 k pravidlům pro příjímací řízení a podmínkám pro přijetí
Opatření děkana č. 196/2020 - k přijímacímu řízení v čj
Opatření děkana č. 196/2020 - k přijímacímu řízení v aj
OD_2021_201 k pravidlům pro přijímací řízení na DSP
OD_2021_201 k pravidlům pro přijímací řízení na DSP v AJ
OD_2021_201 příloha č. 1
OD_2021_201 -příloha AJ
OD_2021_203-dodatek č.1 k OD 196/2020
OD_2021_205_dodatek č. 2
k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí
OD_2021_206_ceník úhrad za administrativní úkony
ceník úhrad za administrativní úkony
OD_2021_207_HŘ
OD_2021_207 příloha č.1
OD_2021_207 příloha č.2
OD_208_dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení