Orgány fakulty
Akademický senát

 

Akademický senát Ekonomické fakulty je samosprávným akademickým orgánem.


Má 15 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti a dvě třetiny akademičtí pracovníci.

Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu EF JU je tříleté.

Student i akademický pracovník má právo volit a být volen do Akademického senátu EF JU.

Akademický senát fakulty:

na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť; schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty; schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání; schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem; schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech; dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty; usnáší se o návrhu na jmenování děkana, příp. o jeho odvolání; na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty. 

AKTUALITY

 

  

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro funkční období 2022 – 2025.

Složení akademického senátu

Předseda

Místopředsedové

 • .......

 • student

Členové - akademičtí pracovníci

 • Ing. Jiří Alina, Ph.D.

 • Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • Mgr. Vladimír Kadlec

 • Katedra obchodu, cestovního ruchu a jazyků

 • doc. Ing. Martina Novotná, Ph.D.

 • Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • RNDr. Tomáš Roskovec, Ph.D.

 • Katedra aplikované matematiky a informatiky

 • doc. Ing. Petr Řehoř. Ph.D.

 • Katedra řízení

 • JUDr. Martin Slobodník, Ph.D.

 • Katedra regionálního managementu a práva

 • Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D., MBA.

 • Katedra účetnictví a financí

 • doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.

 • Katedra  řízení

Členové - studenti

 • Jiří Kořínek

 • student EKINF

 • Bc. Jan Vokoun 

 • student EMN

 • Bc. Matěj Přibyl

 • student  AIP

 • Jakub Tupý

 • student EKINF

 • Bc. Zdeněk Štědronský 

 • student EMN

Volby děkana EF

Volby děkana EF 2018

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Usnesení o návrhu na jmenování děkana podle § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a článku 8 Jednacího řádu Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhá formou voleb.

Písemné návrhy kandidátů a připomínky k navrženým kandidátům může podat každý člen akademické obce fakulty (student či akademický pracovník) k rukám předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty Ing. Miroslavy Vlčkové, Ph.D. a to osobně či doporučenou poštou na adresu: Katedra účetnictví a financí, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, v zalepené obálce označené heslem „K rukám předsedkyně AS EF - volba děkana“.

Platný návrh obsahuje: jméno, příjmení a tituly kandidáta a dále jméno, příjmení, zařazení v akademické obci EF JU a podpis navrhovatele - návrhový lístek ke stažení ZDE.

 

Harmonogram voleb na funkci děkana EF JU

5. 11. 2018 Vyhlášení voleb na funkci děkana EF JU

13.11. 2018, do 14 hodin Podávání návrhů kandidátů na funkci děkana EF JU k rukám předsedkyně AS EF

16.11. 2018, do 14 hodin Písemný souhlas s kandidaturou na funkci děkana (k rukám předsedkyně AS EF) a následné zveřejnění kandidátů na funkci děkana

S kandidaturou na funkci děkana/děkanky Ekonomické fakulty souhlasili (dle abecedního pořadí):

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - dne 19. 11. 2018 odstoupil z kandidatury na funkci děkana

 

21. 11. 2018, od 13.00 hodin Představení kandidátů na funkci děkana EF JU – místnost F003

22. 11. 2018, do 14 hodin Lhůta pro podání připomínek ke kandidátům na funkci děkana (k rukám předsedkyně AS EF)

23. 11. 2018, od 10 hodin Zasedání AS EF a volba děkana EF JU

26. 11. 2018, do 12 hodin Zveřejnění výsledků volby děkana EF JU

 

Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty

Volby děkana EF 2022 (na funkční období 2023-2027)

Volba děkana EF JU pro funkční období 2023-2027

 

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro funkční období 2023-2027.

Usnesení o návrhu na jmenování děkana podle § 27 zákona o vysokých školách a článku 9 Jednacího řádu Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhá formou voleb.

 

Písemné návrhy kandidátů může podat každý člen akademické obce fakulty (student či akademický pracovník) k rukám předsedy Akademického senátu Ekonomické fakulty doc. Ing. Tomáše Volka, Ph.D., a to osobně (č. dveří 016) či doporučenou poštou na adresu: Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, v zalepené obálce označené „K rukám předsedy AS EF - volba děkana 2022“.

Platný návrh obsahuje: jméno, příjmení a tituly kandidáta a dále jméno, příjmení navrhovatele, zařazení v akademické obci EF JU a podpis navrhovatele - návrhový lístek ke stažení ZDE

Kandidát musí písemně souhlasit s návrhem na funkci děkana EF JU– souhlas s kandidaturou ke stažení ZDE

Seznam kandidátů na funkci děkana EF JU pro funkční období 2023 - 2027

Za účelem představení kandidátů na funkci děkana pro funkční období vyhlašuje děkanka EF JU děkanské volno na středu 23. 11. 2022 od 13:30 hodin pro studenty EF JU. Vyhlášení je ZDE.

Harmonogram voleb na funkci děkana EF JU   

31. 10. 2022 vyhlášení voleb na funkci děkana EF JU

9. 11. 2022, do 14 hodin podávání návrhů kandidátů na funkci děkana EF JU

11. 11. 2022, do 14 hodin písemný souhlas s kandidaturou na funkci děkana a následné zveřejnění kandidátů na funkci děkana

 S kandidaturou na funkci děkana/děkanky Ekonomické fakulty souhlasili (dle abecedního pořadí):

doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. 

doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.

doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., MBA. - dne 23. 11. 2022 odstoupil z kandidatury na funkci děkana

   

 23. 11. 2022, od 13.30 hodin představení kandidátů na funkci děkana EF JU – místnost F003

Prezentace - doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. 

Prezentace -  doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.

25.11. 2022, do 14 hodin lhůta pro podání připomínek ke kandidátům na funkci děkana

29. 11. 2022, od 17 hodin zasedání AS EF a volba kandidáta na děkana EF JU

30. 11. 2022, do 12 hodin zveřejnění výsledků volby děkana EF JU

 

 doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

předseda Akademického senátu Ekonomické fakulty

  

Volební komise:

doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D.  (předseda)

PhDr. Marek Šulista, Ph.D.

Zdeněk Štědronský

 

Vyhlášení voleb - dokument naleznete ZDE

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1