Orgány fakulty
Akademický senát

 • Akademický senát Ekonomické fakulty je samosprávným akademickým orgánem.
  Má 15 členů, z toho jednu třetinu tvoří studenti a dvě třetiny akademičtí pracovníci.
  Funkční období jednotlivých členů Akademického senátu EF je tříleté.
  Student má právo volit a být volen do Akademického senátu.
 • Akademický senát fakulty:
 • na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
 • schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty, 
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předložené děkanem,
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech,
 • dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty,
 • usnáší se o návrhu na jmenování děkana, příp. o jeho odvolání
 • na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty.

Složení akademického senátu

Předseda

Místopředsedové

 • Ing. Tomáš Volek, Ph.D.

 • Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D., MBA.

 • Katedra účetnictví a financí

 • Bc. Tomáš Záruba

 • student FUN

Členové - akademičtí pracovníci

 • JUDr. Rudolf Hrubý

 • Katedra regionálního managementu a práva

 • Ing. Martina Novotná, Ph.D.

 • Katedra aplikované ekonomie a ekonomiky

 • Ing. Martin Pech, Ph.D.

 • Katedra řízení

 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

 • Katedra řízení

 • JUDr. Martin Slobodník, Ph.D.

 • Katedra regionálního managementu a práva

 • JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA

 • Katedra regionálního managementu a práva

 • Mgr. Klára Vocetková

 • Katedra aplikované matematiky a informatiky

 • doc. Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.

 • Katedra řízení

Členové - studenti

 • Bc. Ludmila Černá

 • studentka FUN

 • Bc. Dominik Skopec

 • student EMN

 • Bc. Adam Novák

 • student SPEU

 • Bc. Miroslava Pečenková

 • studentka EMN

Volby děkana EF

Volby děkana EF 2018

Akademický senát Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje volbu kandidáta na funkci děkana Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Usnesení o návrhu na jmenování děkana podle § 27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a článku 8 Jednacího řádu Akademického senátu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhá formou voleb.

Písemné návrhy kandidátů a připomínky k navrženým kandidátům může podat každý člen akademické obce fakulty (student či akademický pracovník) k rukám předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty Ing. Miroslavy Vlčkové, Ph.D. a to osobně či doporučenou poštou na adresu: Katedra účetnictví a financí, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, v zalepené obálce označené heslem „K rukám předsedkyně AS EF - volba děkana“.

Platný návrh obsahuje: jméno, příjmení a tituly kandidáta a dále jméno, příjmení, zařazení v akademické obci EF JU a podpis navrhovatele - návrhový lístek ke stažení ZDE.

 

Harmonogram voleb na funkci děkana EF JU

5. 11. 2018 Vyhlášení voleb na funkci děkana EF JU

13.11. 2018, do 14 hodin Podávání návrhů kandidátů na funkci děkana EF JU k rukám předsedkyně AS EF

16.11. 2018, do 14 hodin Písemný souhlas s kandidaturou na funkci děkana (k rukám předsedkyně AS EF) a následné zveřejnění kandidátů na funkci děkana

S kandidaturou na funkci děkana/děkanky Ekonomické fakulty souhlasili (dle abecedního pořadí):

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. - dne 19. 11. 2018 odstoupil z kandidatury na funkci děkana

 

21. 11. 2018, od 13.00 hodin Představení kandidátů na funkci děkana EF JU – místnost F003

22. 11. 2018, do 14 hodin Lhůta pro podání připomínek ke kandidátům na funkci děkana (k rukám předsedkyně AS EF)

23. 11. 2018, od 10 hodin Zasedání AS EF a volba děkana EF JU

26. 11. 2018, do 12 hodin Zveřejnění výsledků volby děkana EF JU

 

Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.

předsedkyně Akademického senátu Ekonomické fakulty

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1