Seznam platných
sdělení děkana

182/2024
Sdělení děkanky EF č. 182 – Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2023/2024
181/2024
DEAN’S NOTIFICATION No. 181/2024 – Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
180/2024
Sdělení děkanky EF č. 180/2024 – Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
179/2024
Sdělení děkanky EF č. 179/2024 - Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2023/2024
178/2023
Sdělení děkanky EF č. 178/2023 - Zápis do letního semestru akademického roku 2023/2024
177/2023
Sdělení děkanky EF č. 177/2023 - Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2023/2024 – pokyny pro studenty
176/2023
Sdělení děkanky EF č. 176/2023 - Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2023/2024 – pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních programů
175/2023
Sdělení děkanky EF č. 175/2023 - Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2023/2024 - Dokument je dostupný pouze po přihlášení
174/2023
Sdělení děkanky EF č. 174/2023 - Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorských studijních programů na EF JU pro akademický rok 2023/2024
173/2023
Sdělení děkanky EF č. 173/2023 - Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2022/2023 - Dokument je dostupný pouze po přihlášení.
172/2023
Sdělení děkanky EF č. 172/2023 - Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
171/2023
Sdělení děkanky EF č. 171/2023 - Zápis do zimního semestru akademického roku 2023/2024
170/2023
Sdělení děkanky EF č. 170/2023 - Dodatek č. 1 ke Sdělení děkana EF 165/2022 (Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v roce 2022/2023)
169/2023
Sdělení děkanky EF č. 169/2023 - Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdání závěrečných kvalifikačních prací v akademickém roce 2023/2024 v podzimním termínu
168/2023
Sdělení děkana EF č. 168/2023 - Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2022/2023
167/2023
DEAN’S NOTIFICATION No. 167/2023 - Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
167/2023
Sdělení děkana EF č. 167/2023 - Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
166/2022
Sdělení děkana EF č. 166/2022 - Zápis do letního semestru akademického roku 2022/2023
165/2022
Sdělení děkana EF č. 165/2022 - Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2022/2023
164/2022
Sdělení děkana EF č. 164/2022 - Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2022/2023 – pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů
163/2022
Sdělení děkana EF č. 163/2022 - Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2022/2023 – pokyny pro studenty
161/2022
Sdělení děkana EF č. 161/2022 - Harmonogram komisí 2. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2022/2023
160/2022
Sdělení děkana EF č. 160/2022 - Harmonogram 2. kola přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2022/2023
159/2022
Sdělení děkana EF č. 159/2022 - Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorských studijních programů na EF JU pro akademický rok 2022/2023
158/2022
Sdělení děkana EF č. 158/2022 - Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2022/2023
156/2022
Sdělení děkana EF č. 156/2022 - Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2022/2023 - Dokument je dostupný pouze po přihlášení
155/2022
Sdělení děkana EF č. 155/2022 - Zápis do zimního semestru akademického roku 2022/2023
154/2022
Sdělení děkana EF č. 154/2022 - Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2021/2022 - Dokument je dostupný pouze po přihlášení
153/2022
Sdělení děkana EF č. 153/2022 - Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2021/2022
152/2022
DEAN’S NOTIFICATION No. 152/2022 - Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
150/2021
Zápis do letního semestru akademického roku 2021/2022
149/2021
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2021/2022
148/2021
Organizační zajištění a časový harmonogram obhajob diplomové práce studijního programu Regional and European Project Management
148/2021
Organization and timetable of the defense of diploma theses for the Regional and European Project Management study program
147/2021
O uznávání předmětů absolvovaných na VOŠ v rámci studia v bakalářských studijních programech
146/2021
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2021/2022 – pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů
145/2021
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2021/2022 – pokyny pro studenty
144/2021
Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek
143/2021
Organization and timetable of the defense of diploma theses for the Regional and European Project Management study program
143/2021
Organizační zajištění a časový harmonogram obhajob diplomové práce studijního programu Regional and European Project Management
142/2021
Harmonogram 2. kola přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2021/2022
141/2021
Harmonogram komisí 2. kola přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2021/2022
139/2021
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2021/2022
138/2021
Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2021/2022
137/2021
Harmonogram přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2021/2022
136/2021
Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2020/2021
135/2021
Zápis do zimního semestru akademického roku 2021/2022
134/2021
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional andd European Project Manangement (CZ)
134/2021
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional andd European Project Manangement (EN)
133/2020
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2020/2021
132/2020
Zápis do letního semestru akademického roku 2020/2021
131/2020
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2020/2021 - pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů
130/2020
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2020/2021 - pokyny studenty
129/2020
Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek
128/2020
Organizační zajištění a časový harmonogram obhajob diplomové práce studijního programu Regional and European Project Management (CZ)
128/2020
Organizační zajištění a časový harmonogram obhajob diplomové práce studijního programu Regional and European Project Management (ENG)
127/2020
Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2020/2021
126/2020
Harmonogram 2. kola přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/21
125/2020
Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/21 - 2. kolo
124/2020
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2020/2021
123/2020
Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek
122/2020
Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/2021, 1. kolo
121/2020
Harmonogram přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2020/2021, 1. kolo
120/2020
Zápisy do zimního semestru akademického roku 2020/2021
119/2020
Přijímací pohovory do bakalářského studijního programu ECINF pro akademický rok 2020/2021
118/2020
Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ)
117/2020
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
116/2019
Zápis do letního semestru akademického roku 2019/2020
115/2019
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2019/2020
114/2019
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2019/2020 - pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů
113/2019
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2019/2020 - pokyny pro studenty
112/2019
Harmonogram SZZ
111/2019
Organizace a harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
110/2019
Harmonogram komisí přijímacího řízení - nově akreditované obory
109/2019
Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2019/2020
108/2019
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2019/2020
107/2019
Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro rok 2019/2020
106/2019
Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních oborů pro rok 2019/2020
105/2019
Zápis do zimního semestru akademického roku 2019/2020
104/2019
Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek
103/2019
Přijímací pohovory do bakalářského studijního oboru Economics Informatics
102/2019
Vyhlášení soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) pro akademický rok 2018/2019
101/2019E
Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
101/2019
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
100/2018
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2018/2019
99/2018
Zápis do letního semestru akademického roku 2018/2019
98/2018
Výše a podmínky pro přiznání stipendia studentům prezenční formy doktorského studijního programu Řízení a ekonomika podniku pro akademický rok 2018/2019
97/2018
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2018/2019 – pokyny pro studenty
96/2018
Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2018/2019 – pokyny pro vyučující, vedoucí kateder a garanty studijních oborů
95/2018
Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek 2018
94/2018
Harmonogram 2. kola přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019
93/2018
Harmonogram a komise přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Regional and European Project Management pro akademický rok 2018/2019
92/2018
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
91/2018
Komise přijímacího řízení do bakalářského studijního programu v anglickém jazyce Economic Informatics pro akademický rok 2018/2019
90/2018
Harmonogram přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019
89/2018
Harmonogram komisí přijímacího řízení do bakalářských studijních programů a oborů pro akademický rok 2018/2019
88/2018
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v zimním termínu v akademickém roce 2018/2019
87/2018
Zápis do zimního semestru akademického roku 2018/2019
86/2018
Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek
85/2018
Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2017/2018
84/2018
Organizační zajištění a časový harmonogram státních závěrečných zkoušek studijního programu Regional and European Project Management
84/2018 A
Organization and timetable of State Final Examinations of the Master’s study program of Regional and European Project Management
2017
Sdělení děkana
2016
Sdělení děkana
2015
Sdělení děkana
2014
Sdělení děkana
2013
Sdělení děkana

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1