• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Hodnocení výzkumu a vývoje

Hodnocení výzkumu a vývoje

Evidence výsledků výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě

Podmínky pro zahrnutí výsledků vložených v OBD do RIV

Aby mohly být výsledky výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě evidované v systému OBD poslány do RIV, musí splňovat následující podmínky:

 • úplnost údajů
 • vazba na výzkumnou aktivitu
 • u výsledků aplikovaného výzkumu je nutné splnění dalších požadavků, zejména doložení všech rozhodných podkladových materiálů (smlouvy, posudky apod.) na oddělení Vědy a výzkumu
 • u výsledků kategorií odborná kniha nebo kapitola (B, C) je oddělením Vědy a výzkumu vyžadována k zapůjčení daná publikace (zapůjčení 1x výtisku, případně elektronická verze)

Katedry budou o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací, které budou za Ekonomickou fakultu odeslány do RIV, informovat oddělení Vědy a výzkumu prostřednictvím zaškrtávacího tlačítka „Jde do RIV“ v systému OBD.

Hodnocení výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě

Hodnocení výzkumu a vývoje na EF se řídí platnými opatřeními děkana EF

Opatření děkanky EF č. 247/2023-k finanční podpoře výzkumu, vývoje a inovací na EF JU.

Opatření děkanky č. 248/2023 k zásadám pro poskytování výkonnostní prémie pracovníkům kateder a ke kritériím hodnocení pedagogické a výzkumné, vývojové a inovační činnosti na EF JU.

HAP- HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Opatření děkanky EF č. 243/2023 k výkladu vybraných položek k hodnocení akademických pracovníků (HAP) v IS HAP na EF JU 

Často kladené otázky k vyplňování HAP.

Identifikátory

Pro účely jednoznačné identifikace autorů publikovaných výsledků budou na EF primárně  využívány tyto identifikátory:

1) ORCID ID - ID mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Research and Contributor ID).

2) ResearcherID – identifikátor databáze Web of Science.

3) Scopus Author ID – identifikátor databáze Scopus.

Povinnost zřídit si a spravovat obsah svých identifikátorů mají všichni publikující zaměstnanci EF a studenti DSP EF v prezenční formě (dále jen „autoři“) tak, aby publikační profily jednotlivých identifikátorů obsahovaly před začátkem hodnocení (zpravidla květen) všechny hodnocené výsledky.

Autoři mají povinnost:

 • Uvést u všech svých identifikátorů anglickou variantu afiliace dle Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ( University of South Bohemia in České Budějovice), dále pak do profilu uvést anglickou variantu fakulty dle Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Faculty of Economics).
 • Pokud mají publikace ve Web of Science, vytvořit si identifikátor ResearcherID, vyhledat publikace v databázi Web of Science a přiřadit je k identifikátoru.
 • Pokud mají publikace v databázi Scopus, nalézt si v databázi Scopus své Scopus Author ID (vzniká automaticky v okamžiku, kdy je do Scopus zadána první publikace autora) a upravit svůj profil v databázi Scopus (přiřadit publikace autora v databázi k identifikátoru, případně si sloučit profily, kterých může být více, do jednoho profilu).
 • Vytvořit si ORCID ID a svůj profil na ORCID.
 • V případě, že autor má publikace v databázi Web of Science či databázi Scopus, pak si propojit svůj ORCID profil s ResearcherID a Scopus Author ID.
 • Vkládat do ORCID profilu publikace, které se nevyskytují v žádné z uvedených databází a které považujete za významné (např. monografie a sborníky neevidované WoS a Scopus, články v časopisech v recenzovaných časopisech, které nejsou indexované v databázích WoS a Scopus).
 • Pravidelně aktualizovat své výše uvedené profily tak, aby publikační profily jednotlivých identifikátorů obsahovaly před začátkem hodnocení (zpravidla květen) všechny hodnocené výsledky.
 • Uvádět, pokud je možné, ORCID ID u svých publikací.
 • Zaslat veškeré své identifikátory na oddělení VaV.

 

Metodická podpora:

1) Založení ORCID

2) Zjištění Scopus Author ID

3) Návod na zjištění ResearcherID (nově součástí nástroje Publons)

4) Přidání publikace indexované na Wos na profil ResearcherID

Při publikování do zahraničních časopisů prosím dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k tzv. predátorským časopisům (blíže viz informace o predátorských časopisech). Na základě jednání vedení fakulty týkající se etiky a kvality publikační činnosti bylo rozhodnuto, že články publikované v predátorských časopisech nebudou odměňovány a započítávány autorům do publikační činnosti (viz zápis z porady vedení č. 158).

Odkaz na materiál VŠE k rozpoznávání predátorských vydavatelů a časopisů (zveřejněno na stránkách EF se souhlasem děkana VŠE)

Hodnocení výzkumu a vývoje v ČR

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje schválená Radou pro výzkum, vývoj a inovace a vládou ČR (2013-2015, 2013-2016, 2017)

Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice ( poslední aktualizace v roce 2015, nyní v RIV jako Jost - články ostatní)

Výsledky Metodika M17+ (za rok 2017)

Výsledky Metodika M17+ (za rok 2018)

Informační systémy OBD a RIV

Odkazy na vědu

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1