• Úvod
  • Věda a výzkum
  • Aktuality Vědy a výzkumu

Aktuality Vědy a výzkumu

Často kladené otázky k vyplňování HAP

FAQ pro vyplnění HAP

(poslední aktualizace 31. 3. 2022)

1) Jak zjistím počet citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu)?

Pro zjištění počtu citací (bez autocitací 1. řádu) použijte databázi SCOPUS. Návod na zjištění zde.

2) Kdo je spoluřešitelem grantu výzkumného charakteru za univerzitu?

Spoluřešitel grantu výzkumného charakteru je osoba, která je zodpovědná za řešení části grantového projektu spolupříjemci (JU). Spoluřešitel byl v době podání grantového návrhu spolunavrhovatelem.

Za spoluřešitele grantu výzkumného charakteru za univerzitu se nepovažují např. členové řešitelských týmů GA JU či IGS.

Např. docent Svoboda je spoluřešitelem výzkumného projektu GAČR, kde hlavním řešitelem je doc. Jan Novák z UK (Univerzita Karlova je zde příjemcem, JU je zde spolupříjemcem, doc. Novák řešitel a doc. Svoboda spoluřešitel).

3) Které granty, projekty a zakázky mohu vykázat?

Pouze takové, které jsou řádně evidovány podle opatření děkana OD184/2000 na příslušném oddělení EF.

4) Lze uplatnit jako příspěvek na mezinárodní konferenci (ve světovém jazyce) příspěvek, který jsem měl na konferenci INPROFORUM?

Ano, pokud byl Váš příspěvek na sekci prezentován ve světovém jazyce (např. anglicky). Pokud byl příspěvek prezentován v češtině, lze ho uplatnit jako příspěvek na české nebo slovenské konferenci (v češtině).

5) Jsem hlavním řešitelem projektu IGS a GAJU a členem řešitelského týmu jiného IGS. Jak mohu uplatnit?

Hlavní řešitel GAJU si může projekt vykázat v sekci Hlavní řešitel grantu výzkumného charakteru v odpovídající výši.

Projekty IGS se nevykazují. Ani hlavní řešitelé, ani členové řešitelských týmů.

Členství v řešitelském týmu GAJU, OP VVV či IRP se nevykazuje, lze uvést v sekci Ostatní – Doplňující informace.

6) Komu odesílám vyplněný formulář HAP?

Formulář HAP se tlačítkem ODESLAT odešle vedoucímu Vaší katedry. Vedoucí katedry poté může pracovníkovi v případě potřeby formulář znovu otevřít k doplnění.

7) Mám u jednotlivých předmětů, které se mi vygenerovaly ze systému STAG, vyplňovat i studentské hodnocení?

Ne, tyto údaje se nedoplňují.

8) Mohu si v HAP uplatnit vedenou práci SVOČ?

Ano, v kategorii „Vedené práce SVOČ“. Nelze však uplatnit účast studentů DSP., ale pouze v případě, že je vedená práce SVOČ odlišná od vedené BP/DP studenta.

9) Mohu si vykázat oponentský posudek na bakalářskou či diplomovou práci?

Ano, lze vykázat v kategorii „Oponentské posudky na BP a DP“, ale pouze v případě, že se jedná o skutečné oponentské posudky (ne posudky vedoucího), tj. posudky pro jiné školy, které nebyly placeny.

10) Mohu si vykázat skripta, která vznikla v rámci OP VVV?

Ano, ale pouze v případě, že prošly řádným recenzním řízením, bylo jim přiděleno ISBN, a jdou evidována v systému OBD.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1