Projektové výzvy

TAČR Program Prostředí pro život 2

Program Prostředí pro život 2 je zaměřen na podporu projektů, jejichž výzkum bude prováděn zejména v těch tematických oblastech, ve kterých vznikají největší globální tlaky na životní prostředí, tedy v oblasti přírodních zdrojů, globálních změn, oběhového hospodářství, udržitelného rozvoje krajiny a lidských sídel, environmentálně příznivých technologií a ekoinovací a rozvoje environmentálně příznivé společnosti.

Vyhlášení této veřejné soutěže je naplánováno na 24.4.2024. Více informací ZDE.

Veřejné soutěže GA ČR 2025

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu:

        -     projektů EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025  - https://gacr.cz/expro-2025/

-      POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING 2025 s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025 - https://gacr.cz/pif-in-2025/

-      POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING 2025 s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025 - https://gacr.cz/pif-out-2025/

  • mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025

-  mezinárodní-bilaterální projekty 2025 s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025 - https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-bilateralni-projekty-2025/

-  projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů podávaných ke GA ČR v roli Lead Agency v rámci iniciativy Weave - https://gacr.cz/vyzvy_la_2025/       

- projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů, ve kterých GA ČR vystupuje v roli partnerské organizace v rámci iniciativy Weave - https://gacr.cz/aktualni-vyzvy/

Soutěžní lhůta začíná 9. 2. 2024. Návrhy projektů je možné podávat do 3. 4. 2024.

Na stránkách GA ČR (https://gacr.cz/ ) jsou k dispozici bližší informace, zadávací dokumentace a vstup do aplikace pro podávání návrhů projektů.

TA ČR Předběžný harmonogram veřejných soutěží a výzev (2023-2025)

Více informací zde.

Přehled připravovaných výzev zde.

INTERREG EUROPE 2021- 2027

Specifický cíl programu „Lepší správní/institucionální spolupráce“- umožňuje podporovat aktivity posilující institucionální kapacitu veřejných orgánů a relevantních zainteresovaných subjektů zapojených do správy specifických území a implementaci územních strategií.

Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa

Cíl politiky 2: Zelenější Evropa

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa

Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa

Cíl politiky 5: Evropa blíže občanům

Program bude podporovat dva typy aktivit:
Projekty - Zaměřené na výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a v omezené míře i pilotní aktivity – měkké projekty
Platformy - Policy Learning Platform
- Expertní podpora pro vzájemné učení (např. helpdesk pro jednotlivá témata, peer reviews)
- Databáze dobré praxe - Zprostředkování síťování mezi zástupci jednotlivými regionálními aktéry ve vybrané oblasti
- Znalostní centrum – přístup ke znalostem/datům ve specifické tematické oblasti (e.g. policy briefs, webináře, zprávy, workshopy)

Projektové partnerství: partneři min. ze 3 států (v průměru 8 a více) Princip vedoucího partnera
Více informací na www.interregeurope.eu

INTERREG DANUBE 2021- 2027

Specifické cíle:

1-A Smarter Danube Region • rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění vyspělých technologií * • rozvoj dovedností pro smart specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

2-A Greener a Low Carbon Danube Region • podpora obnovitelné energie • podpora přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizik katastrof, odolnost zohledňující ekosystémový přístup • podpora lepší dostupnosti vody a udržitelné vodní hospodářství • posílení biologické rozmanitosti zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

3-A More social a Inclusive Danube Region • zvyšování účinnosti a začlenění trhů práce a přístupu k vysoce kvalitnímu zaměstnání prostřednictvím rozvoje sociální infrastruktury a podpory sociální ekonomiky • zlepšení přístupu ke kvalitním službám, vzdělávání a formám celoživotního vzdělávání prostřednictvím rozvoje infrastruktury včetně podpory dálkového a online vzdělávání a odborné přípravy * • posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

4-A Better Cooperation Governance • posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti a dalších územních strategií

Projektové partnerství: min. 3 financující partneři ze 3 zemí programové oblasti. Vyhledávání partnerů/zapojení do projektu vyžaduje aktivní přístup! (Nástroj Project ideas/Partner search – www.interreg-danube.eu • Akce – workshopy, semináře → aktuální situace • Databáze https://keep.eu/ ; https://www.up2europe.eu/ • Podpora NCP síť)

Druhá výzva k předkládání návrhů v rámci programu bude otevřena 2. října 2023 s uzávěrkou 29. února 2024. Více informací zde.

HORIZONT EVROPA

Dovolujeme si upozornit na aktuální zveřejnění pracovních programů (Main workprogramme) pro Horizont Evropa na FTO portálu Evropské komise.

Reference Documents (europa.eu)

V souvislosti s otevřením výzev je možné účastnit se virtuálních partnerských burz pořádaných s cílem napomoci vyhledávání partnerů pro společné projekty.

Přehled termínů jejich konání a odkaz na stránky, kde je možné se registrovat najdete na:

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/247/serie-partnerskych-setkani-k-vyzvam-horizont...

Přehled informačních dnů EK k výzvám je k dispozici na:

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/220/serie-informacnich-dni-evropske-komise-k...

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1