Projektové výzvy

Individuální a týmové granty Grantové agentury Jihočeské univerzity 2024

Opatřením rektora JU č. R 526 se zahajuje řízení pro udělení grantových projektů GA JU pro rok 2024.

Zásady činnosti GA JU.

Vysvětlivky ke grantovým přihláškám.

Přihlášky nových grantových projektů lze podávat průběžně v termínu od 8. září 2023.

UPOZORNĚNÍ! Před podáním přihlášky je potřeba vyplnit Schvalovací list projektu. Přihlášky se podávají v tištěné verzi s originál podpisy na Oddělení Vědy a výzkumu EF  v termínu do 12. října 2023 a rovněž elektronicky do aplikace GA JU.

Pozvánka na závěrečnou akci INTERREG V-A Rakousko-Česká republika Programové období 2014-2020

Datum:               10. října 2023, 10.00 – 15.00 hod.

Místo konání:    Znojmo (Stará škola u Louckého kláštera)

Pozor, omezený počet účastníků! 

Česko-bavorské výzkumné projekty s dobou řešení 2024-2026

Česko bavorská vysokoškolská agentura vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2024-2026.

Záměrem je zlepšit vědeckou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko, podpořit spolupráci především mladých vědeckých pracovníků z Česka a Bavorska a zároveň motivovat vědce z obou zemí k předkládání bilaterálních a multilaterálních výzkumných návrhů.

Soutěž je otevřena pro projekty základního i aplikovaného výzkumu v následujících oblastech:

  • informační technologie a umělá inteligence,
  • inženýrství, zvláště vědy o materiálech a nanotechnologie, 
  • společenské, kulturní a sociální vědy.

Žádost je nutno podat paralelně v Česku a v Bavorsku, a to vždy jedním žadatelem z ČR a jedním z Bavorska. Žádosti českých vysokých škol resp. výzkumných organizací přijímá MŠMT ČR, žádosti bavorských vysokých škol přijímá BTHA.

Termín podávání přihlášek: 30.11.2023

Informace a formuláře pro žadatele z ČR najdete na webových stránkách MŠMT:https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-action-1

Informace a formulář pro žadatele z Bavorska jsou k dispozici na webových stránkách BTHA:

 

TA ČR Předběžný harmonogram veřejných soutěží a výzev (2023-2025)

Více informací zde.

Přehled připravovaných výzev zde.

Stipendia Fulbrightovy komise na rok 2023

INTERREG EUROPE 2021- 2027

Specifický cíl programu „Lepší správní/institucionální spolupráce“- umožňuje podporovat aktivity posilující institucionální kapacitu veřejných orgánů a relevantních zainteresovaných subjektů zapojených do správy specifických území a implementaci územních strategií.

Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa

Cíl politiky 2: Zelenější Evropa

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa

Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa

Cíl politiky 5: Evropa blíže občanům

Program bude podporovat dva typy aktivit:
Projekty - Zaměřené na výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a v omezené míře i pilotní aktivity – měkké projekty
Platformy - Policy Learning Platform
- Expertní podpora pro vzájemné učení (např. helpdesk pro jednotlivá témata, peer reviews)
- Databáze dobré praxe - Zprostředkování síťování mezi zástupci jednotlivými regionálními aktéry ve vybrané oblasti
- Znalostní centrum – přístup ke znalostem/datům ve specifické tematické oblasti (e.g. policy briefs, webináře, zprávy, workshopy)

Projektové partnerství: partneři min. ze 3 států (v průměru 8 a více) Princip vedoucího partnera
Více informací na www.interregeurope.eu

INTERREG DANUBE 2021- 2027

Specifické cíle:

1-A Smarter Danube Region • rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění vyspělých technologií * • rozvoj dovedností pro smart specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

2-A Greener a Low Carbon Danube Region • podpora obnovitelné energie • podpora přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizik katastrof, odolnost zohledňující ekosystémový přístup • podpora lepší dostupnosti vody a udržitelné vodní hospodářství • posílení biologické rozmanitosti zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

3-A More social a Inclusive Danube Region • zvyšování účinnosti a začlenění trhů práce a přístupu k vysoce kvalitnímu zaměstnání prostřednictvím rozvoje sociální infrastruktury a podpory sociální ekonomiky • zlepšení přístupu ke kvalitním službám, vzdělávání a formám celoživotního vzdělávání prostřednictvím rozvoje infrastruktury včetně podpory dálkového a online vzdělávání a odborné přípravy * • posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

4-A Better Cooperation Governance • posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti a dalších územních strategií

Projektové partnerství: min. 3 financující partneři ze 3 zemí programové oblasti. Vyhledávání partnerů/zapojení do projektu vyžaduje aktivní přístup! (Nástroj Project ideas/Partner search – www.interreg-danube.eu • Akce – workshopy, semináře → aktuální situace • Databáze https://keep.eu/ ; https://www.up2europe.eu/ • Podpora NCP síť)

Druhá výzva k předkládání návrhů v rámci programu bude otevřena 2. října 2023 s uzávěrkou 29. února 2024. Více informací zde.

HORIZONT EVROPA

Dovolujeme si upozornit na aktuální zveřejnění pracovních programů (Main workprogramme) pro Horizont Evropa na FTO portálu Evropské komise.

Reference Documents (europa.eu)

V souvislosti s otevřením výzev je možné účastnit se virtuálních partnerských burz pořádaných s cílem napomoci vyhledávání partnerů pro společné projekty.

Přehled termínů jejich konání a odkaz na stránky, kde je možné se registrovat najdete na:

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/247/serie-partnerskych-setkani-k-vyzvam-horizont...

Přehled informačních dnů EK k výzvám je k dispozici na:

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/220/serie-informacnich-dni-evropske-komise-k...

Z procesu hodnocení návrhů projektů přijatých do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA lze definovat následujících pět nejčastějších důvodů pro nedoporučení návrhu projektu k podpoře. Celá zpráva dostupná zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1