Projektové výzvy

Fulbrightovo stipendium pro komunikaci ve vědě

Cílem je podpořit novináře a vědce, kteří se věnují zpřístupňování vědecké práce a výsledků široké veřejnosti.
Program je určen:
- pro novináře všech typů médií (tisk, rozhlas, televize), kteří se systematicky zaměřují na vědecká témata.
- vědcům, kteří se soustavně věnují komunikaci vědy ve veřejném prostoru a rádi by si v oblasti komunikace s veřejností prohloubili v USA své vědomosti.

Program Science Communication nabízí 3-5 měsíční pobyty na akademický rok 2022-23.
Stipendium pokrývá cestovní a životní náklady, příspěvek na výzkum, zdravotní pojištění, případně příspěvek pro doprovázející rodinné příslušníky. Další detailní informace o programu a on-line přihlášku s instrukcemi najdete zde

Uzávěrka přihlášek je 1. února 2022.

Doporučujeme s námi předem konzultovat další detaily programu. Obracejte se prosím na Andreu Semancovou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. případně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023

Vyhlášení nového kola soutěže o individuální a týmové granty GAJU

Zásady a Vysvětlivky v české i anglické (pracovní) verzi jsou zveřejněny na internetové adrese: https://www.jcu.cz/veda-a-vyzkum/grantova-agentura-ju/2022

Databáze pro vkládání žádostí o projekty bude zpřístupněna 10. září 2021 na adrese: https://gaju.jcu.cz

Uzávěrka pro podávání žádostí o grantové projekty je v pátek 22. října 2021 v 16:00 hod.

MSCA Postdoctoral Fellowships 2021

Do you plan to apply for MSCA fellowship? Create a strong MSCA application with a team of MSCA holders & supervisors:
Tomáš Doležal, Iva Mozgová, Alexander W. Bruce, Lenka Gahurová, Julie Kovářová ...

BIOSCI MSCA ACADEMY

Join our long-term mentoring academy by sending an e-mail to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upcoming deadlines:
Tue 12 Oct 2021 MSCA Postdoctoral Fellowships (Individual postdocs up to 8 years since completion of PhD & mentors)
Tue 16 Nov 2021 MSCA Doctoral Networks (Consortium of 3-10 senior (junior) researchers)
Wed 09 Mar 2022 MSCA Staff Exchanges (Consortium of 3-10 institutions)
Wed 14 Sep 2022 MSCA Postdoctoral Fellowships (Individual postdocs up to 8 years since completion of PhD & mentors)
Tue 15 Nov 2022 MSCA Doctoral Networks (Consortium of 3-10 senior (junior) researchers)
Wed 08 Mar 2023 MSCA Staff Exchanges (Consortium of 3-10 institutions)

INTERREG EUROPE 2021- 2027

Specifický cíl programu „Lepší správní/institucionální spolupráce“- umožňuje podporovat aktivity posilující institucionální kapacitu veřejných orgánů a relevantních zainteresovaných subjektů zapojených do správy specifických území a implementaci územních strategií.

Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa

Cíl politiky 2: Zelenější Evropa

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa

Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa

Cíl politiky 5: Evropa blíže občanům

Program bude podporovat dva typy aktivit:
Projekty - Zaměřené na výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a v omezené míře i pilotní aktivity – měkké projekty
Platformy - Policy Learning Platform
- Expertní podpora pro vzájemné učení (např. helpdesk pro jednotlivá témata, peer reviews)
- Databáze dobré praxe - Zprostředkování síťování mezi zástupci jednotlivými regionálními aktéry ve vybrané oblasti
- Znalostní centrum – přístup ke znalostem/datům ve specifické tematické oblasti (e.g. policy briefs, webináře, zprávy, workshopy)

Projektové partnerství: partneři min. ze 3 států (v průměru 8 a více) Princip vedoucího partnera
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy březen/duben 2022. Více informací ZDE.

INTERREG DANUBE 2021- 2027

Specifické cíle:

1-A Smarter Danube Region • rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění vyspělých technologií * • rozvoj dovedností pro smart specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

2-A Greener a Low Carbon Danube Region • podpora obnovitelné energie • podpora přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizik katastrof, odolnost zohledňující ekosystémový přístup • podpora lepší dostupnosti vody a udržitelné vodní hospodářství • posílení biologické rozmanitosti zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

3-A More social a Inclusive Danube Region • zvyšování účinnosti a začlenění trhů práce a přístupu k vysoce kvalitnímu zaměstnání prostřednictvím rozvoje sociální infrastruktury a podpory sociální ekonomiky • zlepšení přístupu ke kvalitním službám, vzdělávání a formám celoživotního vzdělávání prostřednictvím rozvoje infrastruktury včetně podpory dálkového a online vzdělávání a odborné přípravy * • posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

4-A Better Cooperation Governance • posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti a dalších územních strategií

Projektové partnerství: min. 3 financující partneři ze 3 zemí programové oblasti. Vyhledávání partnerů/zapojení do projektu vyžaduje aktivní přístup! (Nástroj Project ideas/Partner search – www.interreg-danube.eu • Akce – workshopy, semináře → aktuální situace • Databáze https://keep.eu/ ; https://www.up2europe.eu/ • Podpora NCP síť)

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy konec roku 2021. Více informací ZDE.

HORIZONT EVROPA

Dovolujeme si upozornit na aktuální zveřejnění pracovních programů (Main workprogramme) pro Horizont Evropa na FTO portálu Evropské komise.

Reference Documents (europa.eu)

V souvislosti s otevřením výzev je možné účastnit se virtuálních partnerských burz pořádaných s cílem napomoci vyhledávání partnerů pro společné projekty.

Přehled termínů jejich konání a odkaz na stránky, kde je možné se registrovat najdete na:

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/247/serie-partnerskych-setkani-k-vyzvam-horizont...

Přehled informačních dnů EK k výzvám je k dispozici na:

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/220/serie-informacnich-dni-evropske-komise-k...

TAČR - aktuální výzvy

Program TREND - bližší informace na https://www.tacr.cz/soutez/program-trend/ctvrta-verejna-soutez-4/
Program THÉTA - bližší informace na https://www.tacr.cz/soutez/nezarazeno/ctvrta-verejna-soutez-5/
Výzva ERC Advanced Grants
Výzvy Evropské rady pro výzkum (ERC). Souhrnné informace o výzvách ERC v rámci nového programu Horizont Evropa najdete mj. na adrese:

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/excelentni-veda/evropska-rada-pro-vyzkum/vyzvy a https://erc.europa.eu/fundin

Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Stipendijní programy na rok 2021:

  • stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
  • stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
  • stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
  • stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

Grantové programy na rok 2021:

  • NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
  • "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)
  • "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)

Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".

Cooperation possibilities - Treibacher Industrie AG

Possibilities of cooperation with company Treibacher Industrie AG. There is leading producer of inorganic high performance materials for applications like catalysts, water treatment, ceramics or the steel and foundry industry.

As an industry partner, it effectively support startups and researchers in the fields of inorganic chemistry and material sciences in upscaling and market entry. Please take the time to review the attached flyer; further information is also available at our homepage (http://cooperation.treibacher.com/).

ERA-NET výzvy - aktuální možnosti mezinárodní spolupráce

Informace o možnosti zapojit se do mezinárodních výzev z různých oblastí. Technologická agentura České republiky (TA ČR) prostřednictvím ERA-NET cofundových výzev finančně podporuje české uchazeče (soukromé podniky i výzkumné organizace) v mezinárodních projektech, které předkládají společně s partnery z dalších zapojených zemí.

Témata výzev, zapojené země a další informace k výzvám naleznete zde.

Program ÉTA: Nejčastější důvody nedoporučení návrhů projektů k podpoře ve 3. VS

Z procesu hodnocení návrhů projektů přijatých do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA lze definovat následujících pět nejčastějších důvodů pro nedoporučení návrhu projektu k podpoře. Celá zpráva dostupná zde.

COVID-19 rozcestník informací o možnostech a okolnostech výzkumu a vývoje

Rozcestník informací o možnostech a okolnostech výzkumu a vývoje ve vztahu k situaci kolem COVID-19 – zde.

Informace o posunu termínu uzávěrek probíhajících výzev H2020, vypisování výzev na výzkum ve vztahu k boji proti COVID-19, FAQ týkající se finančních a implementačních otázek, informace o infrastrukturách poskytujících kapacitu pro výzkum související se situací kolem COVID-19 a další.

Transfera

Příležitost pro startupy a výzkumníky s podnikatelskými ambicemi v US. Všechny relevantní informace zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1