Projektové výzvy

Stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023

INTERREG EUROPE 2021- 2027

Specifický cíl programu „Lepší správní/institucionální spolupráce“- umožňuje podporovat aktivity posilující institucionální kapacitu veřejných orgánů a relevantních zainteresovaných subjektů zapojených do správy specifických území a implementaci územních strategií.

Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa

Cíl politiky 2: Zelenější Evropa

Cíl politiky 3: Propojenější Evropa

Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa

Cíl politiky 5: Evropa blíže občanům

Program bude podporovat dva typy aktivit:
Projekty - Zaměřené na výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a v omezené míře i pilotní aktivity – měkké projekty
Platformy - Policy Learning Platform
- Expertní podpora pro vzájemné učení (např. helpdesk pro jednotlivá témata, peer reviews)
- Databáze dobré praxe - Zprostředkování síťování mezi zástupci jednotlivými regionálními aktéry ve vybrané oblasti
- Znalostní centrum – přístup ke znalostem/datům ve specifické tematické oblasti (e.g. policy briefs, webináře, zprávy, workshopy)

Projektové partnerství: partneři min. ze 3 států (v průměru 8 a více) Princip vedoucího partnera
Předpokládaný termín vyhlášení výzvy březen/duben 2022. Více informací ZDE.

INTERREG DANUBE 2021- 2027

Specifické cíle:

1-A Smarter Danube Region • rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění vyspělých technologií * • rozvoj dovedností pro smart specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

2-A Greener a Low Carbon Danube Region • podpora obnovitelné energie • podpora přizpůsobení se změně klimatu a prevence rizik katastrof, odolnost zohledňující ekosystémový přístup • podpora lepší dostupnosti vody a udržitelné vodní hospodářství • posílení biologické rozmanitosti zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

3-A More social a Inclusive Danube Region • zvyšování účinnosti a začlenění trhů práce a přístupu k vysoce kvalitnímu zaměstnání prostřednictvím rozvoje sociální infrastruktury a podpory sociální ekonomiky • zlepšení přístupu ke kvalitním službám, vzdělávání a formám celoživotního vzdělávání prostřednictvím rozvoje infrastruktury včetně podpory dálkového a online vzdělávání a odborné přípravy * • posílení úlohy kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

4-A Better Cooperation Governance • posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a stakeholderů k realizaci makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti a dalších územních strategií

Projektové partnerství: min. 3 financující partneři ze 3 zemí programové oblasti. Vyhledávání partnerů/zapojení do projektu vyžaduje aktivní přístup! (Nástroj Project ideas/Partner search – www.interreg-danube.eu • Akce – workshopy, semináře → aktuální situace • Databáze https://keep.eu/ ; https://www.up2europe.eu/ • Podpora NCP síť)

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy konec roku 2021. Více informací ZDE.

HORIZONT EVROPA

Dovolujeme si upozornit na aktuální zveřejnění pracovních programů (Main workprogramme) pro Horizont Evropa na FTO portálu Evropské komise.

Reference Documents (europa.eu)

V souvislosti s otevřením výzev je možné účastnit se virtuálních partnerských burz pořádaných s cílem napomoci vyhledávání partnerů pro společné projekty.

Přehled termínů jejich konání a odkaz na stránky, kde je možné se registrovat najdete na:

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/247/serie-partnerskych-setkani-k-vyzvam-horizont...

Přehled informačních dnů EK k výzvám je k dispozici na:

https://www.horizontevropa.cz/cs/aktuality/yiifnews/220/serie-informacnich-dni-evropske-komise-k...

Cooperation possibilities - Treibacher Industrie AG

Possibilities of cooperation with company Treibacher Industrie AG. There is leading producer of inorganic high performance materials for applications like catalysts, water treatment, ceramics or the steel and foundry industry.

As an industry partner, it effectively support startups and researchers in the fields of inorganic chemistry and material sciences in upscaling and market entry. Please take the time to review the attached flyer; further information is also available at our homepage (http://cooperation.treibacher.com/).

Program ÉTA: Nejčastější důvody nedoporučení návrhů projektů k podpoře ve 3. VS

Z procesu hodnocení návrhů projektů přijatých do 3. veřejné soutěže Programu ÉTA lze definovat následujících pět nejčastějších důvodů pro nedoporučení návrhu projektu k podpoře. Celá zpráva dostupná zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1