Katedra regionálního managementu
a práva

Pro studenty

Věda a výzkum

Katedra garantuje dva studijní programy. Bakalářský program Management regionálního rozvoje (garantuje Zuzana Dvořáková Líšková) poskytuje ucelené znalosti řízení organizací, institucí a jejich ekonomiky ve veřejných službách a státní správě. Standardní ekonomické vzdělání je doplněno o prostorový, sociální, environmentální a správní kontext. Tento obor je praktičtěji zaměřený s konkrétními vazbami na region a jeho rozvoj, včetně koncepce SMART regionu. Více v prezentaci pro zájemce o studium.

Navazující magisterský program Strukturální politika EU a rozvoj venkova (garantuje Eva Cudlínová) obohacuje znalosti získané v bakalářském studiu a klade větší důraz na teoretické souvislosti regionálních, sociálních a environmentálních aspektů ekonomických jevů. Oba programy jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě.

Členové katedry se podílejí i na výuce dalších studijních programů, včetně magisterského Regional and European Project Management, který je vyučován jako joint degree v anglickém a francouzském jazyce ve spolupráci s Université de Bretagne Sud (Francie) a Westsächsiche Hochschule Zwickau (Německo). Program poskytuje znalosti týkající se regionálního managementu v praxi a unikátní možnost získat zkušenosti ze tří zemí EU.

Všechny nabízené programy seznamují studenty s myšlenkami udržitelného rozvoje, vyvažujícího ekonomický, sociální a environmentální pilíř společnosti a s jejich aplikacemi v regionálním rozvoji i s právním kontextem.

Výuka

Regionalisticky a ekonomicky orientovanou vědecko-výzkumnou činnost katedry lze rozdělit do tří hlavních oblastí:

  • Vyvážený a udržitelný rozvoj v regionech
  • Bioekonomika, environmentální a ekologická ekonomie
  • Socio-ekonomické aspekty změn klimatu

Mezi hlavní současná řešená témata patří bioekonomika, socio-ekonomické aspekty degradace půdy (eroze), neformální produkce potravin, problematika brownfieldů, hodnocení Místních akčních skupin v Česku a EU, komparace strategických dokumentů na národní i regionální úrovni, opatření na podporu ekosystémových služeb v krajině, či udržitelný rozvoj urbánních oblastí.

Právní vědecko-výzkumná činnost se zaměřuje zejména na tyto čtyři oblasti:

Oblast věnovaná právu v podnikání

  • Simulovaná soudní řízení jako nástroj pro modernizaci výuky
  • Právní aspekty kurzových rizik
  • Ekonomická trestná činnost

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1