Interní grantová soutěž

Interní grantová soutěž je programově orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory vědy a výzkumu.

IGS a RVO 2023

Projekty IGS a RVO s počátkem řešení v roce 2023 se řídí platným Opatřením děkana 193/2020 dostupným zde.

 • Termín pro odevzdání žádostí IGS a RVO je do 31. 10. 2022 na oddělení VaV EF.
 • Žádosti o mimořádné RVO lze podávat v případě potřeby i během akademického roku.
 • Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
  Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).

Formuláře:

Žádost o přidělení mimořádného RVO

Návrh projektu IGS

Průběžné a závěrečné zprávy IGS/RVO

Rozhodnutí o přidělení grantu

Rozhodnutí o přidělení mimořádného RVO

IGS a RVO 2021
 • Projekty IGS a RVO s počátkem řešení v roce 2021 se řídí platným Opatřením děkana 193/2020 dostupným zde.
 • Termín pro odevzdání žádostí IGS a RVO je do 31. 10. 2021 na oddělení VaV EF - vzhledem k pandemické situaci se návrhy projektů odevzdávají výhradně mailem Mgr. Evě Opatrné (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 • Žádosti o mimořádné RVO lze podávat v případě potřeby i během akademického roku.
 • Přílohy k OD v editovatelném formátu zde
 • Řešené projekty interní grantové soutěže (aktuálně řešené projekty + archiv)
 • Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
  Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).

Zápisy týkající se IGS a RVO 2021:

Zápis Rady VaV z 24. 5. 2021 (hlasování per rollam)

Zápis Rady VaV z 23. 11. 2020

Zápis Rady VaV z 30. 11. 2020 (hlasování per rollam)

Rozhodnutí děkanky k EF k podaným návrhům IGS

Složení grantové komise
 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Finanční management: Mgr. Eva Fichtnerová

Administrativa: Mgr.. Eva Opatrná

Formuláře:

Žádost o přidělení mimořádného RVO

Návrh projektu IGS

Průběžné a závěrečné zprávy IGS/RVO

Rozhodnutí o přidělení grantu

Rozhodnutí o přidělení mimořádného RVO

IGS a RVO 2020

Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).

Zápisy týkající se IGS a RVO 2020:

Zápis Rady VaV z 14. 11. 2019

Zápis z hlasování per rollam – hodnocení podaných projektů IGS a RVO 2020

Rozhodnutí děkanky EF o projektech IGS a RVO 2020

Zápis Rady VaV z 19. 3. 2021

Složení grantové komise
 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.
 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Finanční management: Mgr. Eva Fichtnerová

Administrativa: Ing. Nikola Soukupová

IGS 2017
 • Projekty budou řešeny na 12 měsíců (24 měsíců pro dvoleté projekty)
 • Řešitelé budou do konce měsíce března 2017 vyzváni k podpisu smlouvy na grantový projekt (u postdoktorských projektů bude současně s řešiteli uzavřena pracovní smlouva).
 • Čerpání prostředků bude po uzavření smluv možné od 1. 4. 2017

Upozornění: při vykazování výsledků grantové soutěže IGS v systému OBD nezapomeňte přiřadit ke každému výsledku příslušný projekt!
Návod: Způsob financování - Přidat financování - Seznam grantů (typ Institucionální) najít grant (lze najít v číselníku grantů podle řešitele, názvu nebo čísla projektu).

Zápisy grantové komise IGS 2017 (2017- 2019)

Zápis z 1. jednání interní grantové komise 28. 2. 2017 (výsledky grantové soutěže / přehled podpořených projektů)

Zápis z 2. jednání interní grantové komise 15. 3. 2017 (změny v rozpočtech projektů, smlouvy o řešení)

Zápis z 3. jednání interní grantové komise 13. 6. 2017 (projednání změn v projektech na žádost řešitelů)

Zápis z 5. jednání interní grantové komise 4. 1. 2018 ( projednání návrhů řešitelů)

Zápis z 6. jednání interní grantové komise 12. 4. 2018 (posouzení výstupů 1. roku řešení a změny v řešitelských týmech)

Zápis z 7. jednání interní grantové komise 14. 6. 2018 ( posouzení výstupů 1. roku řešení)

Zápis z 8. jednání interní grantové komise 31. 10. 2018 (posouzení žádostí o uvolnění finančních prostředků)

Zápis z 9. jednání interní grantové komise 29. 1. 2019 (posouzení žádostí o prodloužení doby, uvolnění finančních prostředků a změnách ve výstupech)

Zápis z 10. jednání interní grantové komise 28. 2. 2019 (posouzení žádosti o předčasném ukončení projektu)

Zápis z 11. jednání interní grantové komise 18. 3. 2019 (hlasování o změnách struktury rozpočtu a vyplácení osobních nákladů)

Zápis z 12. jednání interní grantové komise 18. 4. 2019 (posouzení úspěšnosti projektů IGS)

Zapis z Rady VaV 26. 5. 2020 (hodnocení projektů s odloženým hodnocením IGS 2017)

Dokumenty

OD 115/2017 - Statut interní grantové soutěže 2017

Složení grantové komise IGS 2017
 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.
 • doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc.
 • doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.
 • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
 • Ing. Radek Zdeněk, Ph.D.

Finanční management: Ing. Bc. Marek Medve

Zapisovatel / administrativa: pověřený pracovník VaV

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1