Studijní předpisy a formuláře

Studijní předpisy:

Obecné

Interní předpisy

EF JU

dlouhodobé

Interní předpisy

EF JU

periodicky aktualizované

  • Opatření rektora R 394/2019 - poplatky spojené se studiem pro akademický rok 2019/2020
  • Sdělení děkana č. 113/2019 - Vypisování a zadávání témat bakalářských a diplomových prací v akademickém roce 2019/2020 (pokyny pro studenty)
  • Sdělení děkana č. 124/2020 - Přihlášky ke státní závěrečné zkoušce v podzimním termínu a odevzdávání závěrečných prací v akademickém roce 2020/2021
  • Sdělení děkana č. 120/2020 - Zápis do zimního semestru akademického roku 2020/2021
  • Sdělení děkana č. 123/2020 - Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek
Ostatní předpisy

 

 Stipendia:

 

 

Dokumenty a formuláře ke stažení, posudky BP, DP:

 


Ostatní: