Informace pro končící ročníky

 

Okruhy předmětů SZZ podle oborů a specializací


bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání (verze 4): CR, Obchod Obchodní podnikání (verze 1)
Účetnictví a finanční řízení podniku (verze 3,4) Účetnictví a finanční řízení podniku (verze 3)
Řízení a ekonomika podniku (verze 4)
Řízení a ekonomika podniku (verze 3)
Strukturální politika EU pro veřejnou správu (verze 4) Strukturální politika EU a rozvoj venkova (verze 3)
Finanční a pojistná matematika (verze 3,4)
Ekonomická informatika (verze 1)
Ekonomická informatika: verze 4

 

Úpravy termínů v souvislosti s pandemií Covid-19

  • termín odevzdání závěrečných prací (do STAGu i na studijní oddělení): 30. 4. 2020. 
  • termín odevzdání tezí: 30. 4. 2020
  • Teze a 1 výtisk práce posílejte na studijní oddělení poštou.
  • Posudky budou zpracované do 15. 6. 2020.
  • Další informace budou v souladu se situací zveřejňovány pro končící ročníky zde, event. hromadným mailem.

 

Firmy, které vážou závěrečné práce se snaží reagovat na nastalou situaci - viz např. https://www.reproco.cz/.
Budete-li mít s vazbou problémy, prosíme, ozvěte se na studijním oddělení.

Předběžný harmonogram SZZ - komise.

Organizační zajištění a časový harmonogram letního termínu státních závěrečných zkoušek

 

Studenti se dostaví ke státní závěrečné zkoušce s min. 60 minutovým předstihem. Časy v harmonogramu jsou orientační, mohou se lehce měnit.

 

Závěrečné práce


 

Cena TMA - 3. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management

  • Letáček ke stažení ZDE
  • Přihláška ke stažení ZDE