Informace pro končící ročníky

 

Okruhy předmětů SZZ podle programů, oborů a specializací


dobíhající studijní obory

bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání (verze 4): CR, Obchod Obchodní podnikání (verze 1)
Účetnictví a finanční řízení podniku (verze 3,4) Účetnictví a finanční řízení podniku (verze 3)
Řízení a ekonomika podniku (verze 4)
Řízení a ekonomika podniku (verze 3)
Strukturální politika EU pro veřejnou správu (verze 4) Strukturální politika EU a rozvoj venkova (verze 3)
Finanční a pojistná matematika (verze 3,4)
Ekonomická informatika (verze 1)
Ekonomická informatika: verze 4

 

nově akreditované studijní programy

bakalářskénavazující magisterské
Analýza v ekonomické a finanční praxi (AEFP) Analýza v ekonomické a finanční praxi (AEFPN)
Cestovní ruch (CR) Aplikovaná informatika (AIS, AIP)
Ekonomika a management (EM) Ekonomika a management (EMN)
Finance a účetnictví (FU) Finance a účetnictví (FUN)
Management regionálního rozvoje (MRR)
Podniková informatika

 

Přihlášky k letnímu termínu SZZ v roce 2021 - Sdělení děkana č. 133/2020.

Sdělení děkana č. 136/2021 - harmonogram SZZ

Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek - Sdělení děkana č. .

Studenti se dostaví ke státní závěrečné zkoušce s min. 60 minutovým předstihem. .

Autoři bakalářských prací a diplomových prací zpracují písemné odpovědi na připomínky a otázky obsažené v posudcích vedoucího práce a oponenta a předají je zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v den jejího konání.

Zároveň si studenti připraví Power-pointovou prezentaci své bakalářské/diplomové práce. 


Diplomy absolventů v letním termínu SZZ 2021 jsou k dispozici k vyzvednutí na studijním oddělení.

 

  • Posudky závěrečných prací