Informace pro končící ročníky

 

Okruhy předmětů SZZ podle oborů a specializací


bakalářskénavazující magisterské
Obchodní podnikání (verze 4): CR, Obchod Obchodní podnikání (verze 1)
Účetnictví a finanční řízení podniku (verze 3,4) Účetnictví a finanční řízení podniku (verze 3)
Řízení a ekonomika podniku (verze 4)
Řízení a ekonomika podniku (verze 3)
Strukturální politika EU pro veřejnou správu (verze 4) Strukturální politika EU a rozvoj venkova (verze 3)
Finanční a pojistná matematika (verze 3,4)
Ekonomická informatika (verze 1)
Ekonomická informatika: verze 4

 

Přihlášky k podzimnímu termínu SZZ - Sdělení děkana č. 124/2020.

Předběžný harmonogram SZZ - komise. 

Organizační zajištění a časový harmonogram podzimního termínu státních závěrečných zkoušek

 Studenti se dostaví ke státní závěrečné zkoušce s min. 60 minutovým předstihem. Časy v harmonogramu jsou orientační, mohou se lehce měnit.

Sdělení děkana č. 115/2019:

Odst. 8: Autoři bakalářských prací a diplomových prací zpracují písemné odpovědi na připomínky a otázky obsažené v posudcích vedoucího práce a oponenta a předají je zkušební komisi pro státní závěrečné zkoušky v den jejího konání. 


Slavnostní promoce 2020

Slavnostní promoce absolventů letního i podzimního termínu SZZ se uskuteční 3. listopadu 2020. Kdo se chce zúčastnit, nahlásí svou účast sekretářce komise SZZ a zaplatí poplatek 600 Kč.


Závěrečné práce

 

 

Cena TMA - 3. ročník soutěže o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management

  • Letáček ke stažení ZDE
  • Přihláška ke stažení ZDE