Skip to main content

BED

Třetí ročník semináře Budějovické ekonomické dny, věnovaný sociálním a vzdělávacím aspektům přechodu k Průmyslu 4.0.

Budějovické ekonomické dny: Společnost, školy a Průmysl 4.0

16. 4. 2018, 14:00–17:00, kampus JU, budova F, učebna F3

Seminář proběhl v rámci cyklu Pluralismus v ekonomickém myšlení.

Jiří Holoubek

člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Je koncept Průmysl 4.0 pro zaměstnavatele srozumitelný? Mají jasno ve svých potřebách? Je generační obměna šancí pro digitální transformaci firmy? Jak vnímají zaměstnanci roboty?


Jaroslav Šulc

emeritní poradce Českomoravské konfederace odborových svazů

Co vlastně obnáší agenda Průmysl 4.0 a můžeme ji snad ignorovat? Proč nemáme pro agendu Průmysl 4.0 většinou rozumná měřítka? Počítáme v této souvislosti dostatečně s fenoménem temporality?

Od autora k dalšímu čtení – Makroekonomická reflexe Průmyslu 4.0


Drahoš Vaněček, Martin Pech

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity

Krátké představení výzkumu očekávání podniků s ohledem na Průmysl 4.0 a budoucího výzkumu očekávání mezi studenty.


Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUin, o. p. s.

Budoucnost – víme, jaká bude? A dokáží na ni připravovat naše školy? Mají naslouchat potřebám průmyslu, nebo jít svou cestou? Proč se inkluze stala sprostým slovem? Největší problémy a výzvy české vzdělávací politiky.

Druhý ročník semináře Budějovické ekonomické dny na téma Sociální podnikání a sociální zemědělství se konal na EF JU 4. dubna 2016.


Na semináři vystoupili:

Jitka Čechová (P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.)

Tomáš Chovanec (Centrum pro komunitní práci jižní Čechy)

Václav Prokop (Pražírna Drahonice)

Iva Černá (Fokus ČB – L’Skříň boutique)

Jiří Bakalík (státní tajemník v Ministerstvu zemědělství ČR)

Jiří Netík st. (Pomoc Týn nad Vltavou)

Jan Moudrý (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity)

Program ke stažení zde.

Shrnutí semináře k přečtení zde.

(videozáznam semináře)

S případnými dotazy se obracejte na Jana Vávru z Katedry regionálního managementu.


První ročník nového diskusního semináře EF JU s podtitulem Jde to i jinak věnovaný alternativním pohledům na ekonomiku a etické hodnoty se konal 22. dubna 2015. Vystoupili tito hosté:

Petr Hanzel - zástupce první českého obchodu, který nepoužívá při prodeji zboží jednorázové obaly. Projekt Bezobalu byl oceněn v mezinárodní soutěži projektů společensky prospěšného podnikání Social Impact Award.

Petr Kindlmann - nezávislý výzkumník zabývající se kryptoměnami, mezi něž patří například Bitcoiny nebo Nxt. Jaká je historie a budoucnost kryptoměn a jaké jsou motivace jejich autorů a uživatelů? Profil na BitcoinExpo2014.

David Veis, Vilém Janda - Jihočeská platforma Buď soběstačný (BuďSOB), snažící se o lokální udržitelnost a soběstačnost. Mezi její aktivity patří i provozování místního obchodního (tzv. LETS) systému s vlastní doplňkovou měnou Sob.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1