Řešené projekty interní grantové soutěže

 • V současnosti řešené projekty IGS a fakultní RVO
  • IGS 2021 Sustainability and Industry 4.0 (2021 - 2022, Ing. Martin Pech, Ph.D.)
  • IGS 2021 Nákup dat od agentury STEM/MARK (2021, Ing. Jana Novotná)
  • IGS202001 Dopravní infrastruktura v souvislosti s udržitelným rozvojem (2020-2021, Ing. Jiří Alina, Ph.D.)
  • IGS202005 Ekonomický přístup k udržitelnému nakládání s odpady (2020-2021, Ing. Martina Novotná, Ph.D.)
  • IGS202006 Průmysl 4.0 a řízení dodavatelského řetězce (2020- 2021. Ing. Martin Pech, Ph.D.)
  • IGS 202008 Faktory konvergence produktivity (2020, Ing. Tomáš Volek, Ph.D.)
 • Archiv
  • IGS202002 Zhodnocení systému podpory rodin a management rodičovské dovolené (2020, Ing. Alena Čarvašová)
  • RVO202001 Příprava IF Q1-Q2 publikace na téma socio-ekonomické dopady eroze půdy a fenomén Dust Bowl ( doc. PhDr. Miloslav Lapka, Ph.D)
  • IGS202003 Využití CFEBT pro malé a střední podniky v různých odvětvích (2020-2021, Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA)
  • IGS202004 Podání projektu Visegrad - Podnikavost (2020, Ing. Monika Maříková, Ph.D.)
  • IGS202007 Metodika hodnocení ekonomických pracovních pozic absolventů VŠ (2020-2021, Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.)
  • IGS21C1 Vliv webových srovnávačů cen na procesy v e-commerce (2017-2019, doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.)
  • IGS22B1 Systém odměňování v MSP (2017-2019, doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.) NEOTEVŘEN
  • IGS02C1 Vnímání současných a retro obalů u vybraných produktů (2017-2019, Ing. Bc. Alena Srbová, Ph.D.)
  • IGS18B1 Nástroje pro podporu rozhodování v destinacích cestovního ruchu (2017-2019, Ing. Petr Štumpf, Ph.D.)
  • IGS25B1 Modely analýzy obalu dat v hodnocení efektivnosti produktivity podniků (2017-2019, Mgr. Michal Houda, Ph.D.)
  • IGS26C1 Řízení vybraných rizik u MSP působících v mezinárodním obchodě (2017-2019, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.)
  • IGS27A1 Testy dobré shody pomocí globálních obálek (2017-2019, Ing. Ludvík Friebel, Ph.D.) NEOTEVŘEN
  • GS14B1 Analýza socioekonomických vztahů v nadnárodní společnosti (2017-2019, Ing. Robert Zeman, Ph.D.)
  • IGS15C2 Faktory konvergence produktivity: prostorová analýza (2018-2019, Ing. Tomáš Volek, Ph.D.) NEOTEVŘEN
  • IGS16A1 Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4 (2017-2019, RNDr. Renata Klufová, Ph.D.)
  • IGS19C1 Nákupní chování spotřebitelů v ČR (2017-2019, Ing. Viktor Vojtko, Ph.D.)
  • IGS10A2 Aspekty a předpoklady udržitelného rozvoje regionů v kontextu podnikatelských příležitostí (2017-2019, doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.)
  • IGS11A2 Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků (2017-2018, doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.)
  • IGS12C1 Dodavatelský řetězec a metody zlepšování organizace výroby (2017-2019, Prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.)
  • IGS29C1 Řízení podniků a systém řízení kvality (2017-2019, doc. Ing. Darja Holátová, CSc.) NEOTEVŘEN
  • IGS08A1 Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (2017-2019, PhDr. Jan Vávra, Ph.D.)
  • IGS04B1 Nové metody pro Funkcionální ANOVu a její aplikace v ekonomických disciplínách (2017-2019, Ing. Michal Rost, Ph.D.)
  • IGS01C1 Hodnoceni rizikovosti a výkonnosti podniku (2017-2019, Ing. Daniel Kopta, Ph.D.)
  • IGS03P1 Městské potravinové strategie a udržitelnost: potenciál a limity (2017-2019, Mgr. Lenka Fendrychová, Ph.D.)
  • IGS05C1 Metody řízení rizika účetních chyb a podvodů pro zvýšení efektivity vnitřního kontrolního systému malých a středních podniků (2017-2019, Ing. Zita Drábková, Ph.D.)
  • IGS06C2 Optimalizace transportních toků s ohledem na ekonomickou náročnost (2017-2018, Mgr. Petr Chládek, Ph.D.)
  • IGS07P1 Prostory funkcí s normou invariantní vůči přerovnání a jejich aplikace (2017-2019, Mgr. Filip Soudský, Ph.D.)
  • IGS09C1 Etika v řízení podniků (2017-2019, doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.)
  • IGS13C1 Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti (2017-2019, Ing. Martina Novotná, Ph.D.)
  • IGS17A1 Multidisciplinární pojetí společenské odpovědnosti a její vnímání ve vazbě na tvorbu a čerpání veřejných zdrojů (2017-2019, Ing. Jiří Alina, Ph.D.)
  • IGS20C1 Podniková kultura v řízení malých a středních podniků (2017-2019, doc. Ing. Růžena Krninská, CSc.)
  • IGS23A1 Tranzitorní a očekávané zisky (2017-2019, Ing. Miroslava Vlčková, Ph.D.)
  • IGS24B1 Dopady homeworkingu do nákladů MSP (2017-2019, Ing. Jaroslav Vrchota, Ph.D.)
  • IGS28C1 Vzájemné vazby v systému BSC v rámci řízení podniku (2017-2019, Ing. Markéta Adamová)
  • IG 01/09 Kreativní účetnictví a účetní podvody v podmínkách ČR, současný stav na základě provedené analýzy (2009, Ing. Z. Drábková)
  • IG 02/09 Metody výpočtu dopravní průjezdnosti a jejich aplikace (2009, Ing. J. Alina)
  • IG 03/09 Mikrofinance jako specifický zdroj financování v rozvojových zemích, případová studie Jordánsko (2009, Ing. Šafránková)
  • IG 04/09 Analýza vlivu dluhového zatížení na míru výnosu vlastníků (2009, Ing. Dryjová Vejsadová)
  • IG 06/09 Analýza manažérských kompetencí u studentů EF (2009, Ing. J. Vrchota)
  • IG 07/09 Analýza marketingové komunikace regionální značky v oblastech s méně koncentrovanými sídly (2009, Ing. I. Pavezová)
  • IG 08/09 Analýza stávajících regionálních značek Jihočeského kraje a navržení metodiky řešení případů nedodržení podmínek certifikovaných služeb, kvality výrobků spotřebiteli (2009, Ing. Srbová)
  • IG 01/08 Výzkum potenciálu regionální značky obchodních služeb v oblastech s méně koncentrovanými sídly (2008, Ing. I. Pavezová)
  • IG 02/08 Postoje domácích účastníků kulturního cestovního ruchu k dědictví na příkladu návštěvníků kulturních památek regionu NUTS II Jihozápad (2008, RNDr. Navrátil, Ph.D.)
  • IG 03/08 Uplatnění destinačního managementu a marketingu v Jihočeském kraji (2008, Ing. E. Fellegiová)
  • IG 04/08 Modely hodnotového vyčíslení dopadů dopravy a jejich aplikace (2008, Ing. J. Alina)
  • IG 07/08 Analýza manažerských kompetencí vrcholového managementu (2008, Ing. J. Vrchota)
  • IG 08/08 Analýza logistických činností s ohledem na výběr ukazatelů pro logistický controlling a benchmarking (2008, Ing. J. Smolová)
  • IG 01/07 Možnosti využití metody klasifikačních stromů při hledání struktur a vazeb socioekonomických regionálních dat (2007, Ing. Šmidtmayerová)
  • IG 02/07 Aplikace geostatistiky a prostorové statistiky v oblasti regionálního rozvoje Jihočeského kraje (2007, RNDr. R. Klufová, Ph.D.)
  • IG 04/07 Hodnocení efektivity podniků pomocí modelů superefektivity (2007, Ing. J. Friebelová, Ph.D.)
  • IG 06/07 Analýza logistických činností s ohledem na výběr ukazatelů pro logistický controlling (2007, Ing. J. Smolová)
  • IG 08/07 Modely regionálního růstu a jejich verifikace (2007, Ing. T. Volek, Ph.D.)
  • IG 09/07 Analýza a hodnocení rozdílných koncepcí finanční struktury (2007, Ing. Z. Drábková)

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1