Regional and European Project Management

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: angličtina
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N6237

Popis programu

Studijní program vznikl v rámci dlouhodobého úsilí Ekonomické fakulty JU o internacionalizaci studia na základě dlouhodobé spolupráce s partnerskými univerzitami Université de Bretagne-Sud (UBS) ve Francii a Westsächsische Hochschule Zwickau (WHZ) v Německu. Vytvoření a realizace tohoto studijního programu se mimo jiné opírá o podporu Německo-francouzské (Francouzsko-Německé) univerzity (DFH/UFA), která dlouhodobě podporuje společné studijní programy francouzských a německých univerzit. Hlavním přínosem tohoto studia je zaměření na teorii a praxi managementu projektů v multikulturním prostředí. Cílem studijního programu je prohloubit znalosti a rozvíjet schopnosti a dovednosti v oblasti řízení a vedení týmů a řízení projektů v multikulturním či vícejazyčném prostředí a v oblasti řízení projektů organizovaných a podporovaných na úrovni Evropské unie nebo na úrovni jednotlivých členských států. Velký důraz je kladen na multikulturní komunikaci a spolupráci, která je klíčem k úspěšné aplikaci teoretických znalostí managementu v mezinárodním prostředí.
Studijní plán zde.

Informace o studiu

Základem a specifikem výuky v rámci tohoto studijního programu je mezinárodní týmová práce ve skupinách složených ze studentů z různých zemí, s odlišným mateřským jazykem a odlišnou kulturou. Ve studijní skupině se nacházejí zejména studenti z České republiky, Francie a Německa, ale i z jiných zemí.
Výuka probíhá na jednotlivých partnerských univerzitách. První semestr se tedy uskutečňuje ve Francii a výuka probíhá ve francouzském jazyce, druhý semestr probíhá v Německu a výuka probíhá zejména v anglickém jazyce, ale též ve francouzštině a je možné zvolit předměty vyučované v jazyce německém. Ve třetím semestru je výuka na EF JU v Českých Budějovicích. Čtvrtý semestr je věnován zpracování diplomové práce a odborné praxi, která může probíhat v zemích spolupracujících univerzit, ale i v dalších zemích.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • pokročilému plánování a projektování v rámci zemí EU,
 • týmové práci a řízení týmů z různého jazykového a kulturního prostředí,
 • aplikovat své schopnosti v řízení lidských zdrojů (pracovníků, resp. týmů),
 • aplikovat přístupy na úrovni podniku či instituce v intencích udržitelného rozvoje na všech úrovních,
 • manažerským přístupům s důrazem na strategické a procesní řízení,
 • právním předpisům pro výkon činnosti projektového manažera v národních i mezinárodních kooperačních projektech.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník u zaměstnavatelů s národní i mezinárodní působností,
 • odborník na pozicích v přeshraničních a mezinárodních kooperativních projektech,
 • pracovník v multikulturním pracovním prostředí neziskových organizací, rozvojových agentur,
 • manager na projektových pozicích samosprávních institucí i podnikatelských subjektů.

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné absolvování přijímacího pohovoru zaměřeného na zájem o problematiku studijního programu a jazykové znalosti. Uchazeči musí k přihlášce přiložit životopis a motivační dopis v anglickém jazyce a doklady o dosažené jazykové úrovni v anglickém a francouzském jazyce, případně dalších jazycích.

Požadované jazykové úrovně dle SERR:
 • angličtina - B2 a vyšší
 • francouzština - B2 a vyšší
 • němčina - A1 a vyšší
Stanovená úroveň anglického a francouzského jazyka je pro přijetí nezbytná, nicméně k dosažení požadované úrovně německého jazyka může být uchazečům zajištěn kurz NJ, který může být zahájen ještě před nástupem do studia. Pokud je uchazeč rodilým mluvčím daného jazyka, nemusí doklad předkládat.
Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • výuka probíhá ve skupině s mezinárodními studenty
 • výuka je realizována konsorciem univerzit - JU v Č. Budějovicích, UBS Lorient (Francie) a WHZ Zwickau (Německo)

Kontakt

doc. Ing. Kamil Pícha Ph.D., MBA.

Tel.: 389032706

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1