Studijní oddělení

Dne 10. 5. 2023 studijní oddělení zavřené.

Proděkan pro studium

 • +420 389 032 465

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí studijního oddělení

 • +420 389 032 510

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Studijní programy
Prezenční studium:
Studijní programy Název studijního programu Název studijního oboru Ročníky
   
Bakalářský Finance a účetnictví    
Bakalářský Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku  
Navazující magisterský Finance a účetnictví    
Navazující magisterský Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku  

Kombinované studium:

Studijní programy

Název studijního programu

Název studijního oboru

Ročníky

Navazující magisterský

Finance a účetnictví

 

 

Navazující magisterský

Ekonomika a management

Účetnictví a finanční řízení podniku

 

Referentky

 • +420 389 032 522

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studijní programy
Prezenční studium:
Studijní programy Název studijního programu Název studijního oboru Ročníky
Bakalářský Cestovní ruch    
Bakalářský Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku 3. ročník
Bakalářský Hospodářská politika a správa Strukturální politika EU pro veřejnou správu 3. ročník
Bakalářský Ekonomika a management Obchodní podnikání  
Bakalářský Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika  
Bakalářský Aplikovaná matematika Finanční a pojistná matematika  
Navazující magisterský Aplikovaná informatika    
Navazující magisterský Ekonomika a management    
Navazující magisterský Ekonomika a management Obchodní podnikání  
Navazující magisterský Ekonomika a management Strukturální politika EU a rozvoj venkova  
Navazující magisterský Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika  
Kombinované studium:
Studijní programy Název studijního programu Název studijního oboru Ročníky
Bakalářský Cestovní ruch    
Bakalářský Systémové inženýrství a informatika Ekonomická informatika  
Navazující magisterský Ekonomika a management    
Navazující magisterský Ekonomika a management Strukturální politika EU a rozvoj venkova  
 • +420 389 032 523

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Studijní programy
Prezenční studium:
Studijní programy Název studijního programu Název studijního oboru Ročníky
Bakalářský Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku dobíhající ročníky
Bakalářský Hospodářská politika a správa Strukturální politika EU pro veřejnou správu dobíhající ročníky
Bakalářský Ekonomika a management    
Bakalářský Management regionálního rozvoje    
Bakalářský Analýza v ekonomické a finanční praxi    
Navazující magisterský Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku dobíhající ročníky
Kombinované studium:
Studijní programy Název studijního programu Název studijního oboru Ročníky
Bakalářský Hospodářská politika a správa Strukturální politika EU pro veřejnou správu dobíhající ročníky
Bakalářský Ekonomika a management Obchodní podnikání dobíhající ročníky
Bakalářský Ekonomika a management    
Bakalářský Management regionálního rozvoje    
Bakalářský Finance a účetnictví
Bakalářský Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku
Navazující magisterský Ekonomika a management Řízení a ekonomika podniku dobíhající ročníky
Navazující magisterský Ekonomika a management Obchodní podnikání dobíhající ročníky

 • +420 389 032 835

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Studijní programy

Mateřská dovolená

Úřední hodiny

září - červen
Pondělí 7.45 – 10.00 12.00 – 14.00
Úterý 7.45 – 10.00 12.00 – 14.00
Středa 7.45 – 10.00 12.00 – 14.00
Čtvrtek
Pátek * 7.45 – 10.00 12.00 – 14.00
červenec - srpen
Pondělí 8:00 - 11:00
Úterý 8:00 - 11:00
Středa 8:00 - 11:00

* Pouze pro studenty kombinovaného studia v termínu jejich konzultace

Osobní návštěvy si domlouvejte telefonicky nebo e-mailem.

Hlavní náplní činnosti studijního oddělení je organizace studijních činností v rámci daného akademického roku:

 • Přijímací řízení - nastavení parametrů v systému STAG, příjem přihlášek, jejich kontrola a administrace v systému studijní agendy STAG; kontaktování uchazečů u neúplných přihlášek - žádosti o doplnění; kontrola plateb za přijímací řízení; příprava vlastního přijímacího řízení - harmonogram, personální zajištění, testy; organizace přijímací komise, zasílání rozhodnutí o přijetí / nepřijetí; administrace žádostí o přezkoumání rozhodnutí.
 • Organizace a zajištění úvodního soustředění 1. ročníků
 • Zápisy a předzápisy - tisk karet A, B; příprava zápisových listů, listů pro školení bezpečnosti, ISIC karty, kontrola indexů.
 • Organizace a zajištění imatrikulací
 • Běžná studijní agenda - administrace žádostí studentů (připisování, odepisování předmětů, uznávání předmětů, poplatky spojené se studiem, sociální stipendia, přihlášky ke státním závěrečným zkouškám apod.).
 • Administrace zadávání témat závěrečných prací
 • Archivace - přijímací řízení, absolventi, zkouškové katalogy a další.
 • Organizace a zajištění státních závěrečných zkoušek - návrh komisí SZZ, harmonogramu SZZ, komunikace a ubytování předsedů komisí, příprava dekretů pro zkoušející, příjem a distribuce tezí, shromažďování závěrečných prací - předání do akademické knihovny.
 • Organizace a zajištění promocí - harmonogram, návrh promočních kolegií, vyplácení mimořádných stipendií.
 • Organizace a zajištění Dne otevřených dveří - příprava materiálů, sjednávání termínů, nábory na středních školách.
 • Tvorba rozvrhu a harmonogramu akademického roku
 • Příprava akreditačních materiálů

 

Adresa studijního oddělení EF

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomická fakulta

studijní oddělení

Studentská 13

370 05  České Budějovice

Telefon: +420 38 903 2510, +420 38 903 2522, +420 38 903 2523

Služební mobil: +420 725 532 760

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

BANKOVNÍ ÚDAJE:

 • číslo účtu u ČSOB České Budějovice: 104725778/0300
 • konstantní symbol: 0379
 • variabilní symbol: 6020112 (přijímací řízení), 1209401 (administrativní služby), 6020412 (promoce)
 • specifický symbol: např. rodné číslo studenta
 • účel platby - např: žádost studenta o....

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1