Inproforum 2023 - tisková zpráva

Inproforum 2023 – jaké výzvy a příležitosti nabízí digitální svět?

V letošním roce proběhl již 17. ročník tradiční konference Inproforum, jejímž pořadatelem je Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a konference probíhá pod záštitou děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích doc. RNDr. Zuzany Dvořákové Líškové, Ph.D. Konference proběhla na začátku listopadu, konkrétně 2.–3. 11. 2023 v budově Ekonomické fakulty JU a tématem letošního ročníku bylo velmi aktuální zamyšlení se nad výzvami digitálního světa: Challenges and Opportunities in the Digital World.

Na konferenci se sešlo 91 účastníků z různých zemí, univerzit a výzkumných institucí a zaznělo 55 odborných příspěvků od nejrůznějších řečníků v 8 různých tematických sekcích – od regionálního managementu, přes marketing až například po umělou inteligenci ve vzdělávání.

Slavnostního zahájení konference a přivítání řečníků se ujala děkanka Ekonomické fakulty, doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., a poté už následovaly dva zahajující projevy plenárních řečníků. Letošní ročník konference Inproforum tak zahájila profesorka Dorota Molek Winiarska (Fakulta podnikání a managementu, Wroclaw University of Economics and Business, Polsko), která odstartovala konferenci svým příspěvkem na téma: Costs and consequences of work-related stress. Na její příspěvek pak navázal RNDr. Jan Kalina, Ph.D. (Ústav informatiky Akademie věd ČR), ten vystoupil s odborným projevem na téma: Statistical Method Selection Matters" Vanilla Methods in Regression May Yield Misleading Results.

Po plenárních projevech se pak účastníci rozdělili do několika sekcí s následujícími tématy: Rural Areas and Digitalization. An Exploited Opportunity or an Obstacle to Regional Development?, Trends in Marketing: Trade, Tourism, and Services in the Context of Digitalization, Artificial Intelligence and Education, Modern Trends in Management, Digital Economy, Mathematical-Statistical Modelling and Optimization in Practice, Finance, Accounting, and Taxation: Current Trends a Economics of Agriculture in Theory and Practice.

Mezinárodní konference Inproforum nabídla všem zúčastněným příležitost k diskusi o relevantních tématech, a to nejen mezi akademickými pracovníky, ale i s ekonomy z praxe. Na vědeckou část konference pak navazoval i neformální společenský večer ve Studentském klubu Kampa. Společenský program pak pokračoval druhý den konference exkurzí do národního podniku Budvar. Všem účastníkům Inprofora děkujeme za účast a zapojení se do programu.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1