Národní program výzkumu

Národní program výzkumu se realizuje na základě usnesení vlády České republiky č. 417 ze dne 28. dubna 2003.

Součástí Národního programu výzkumu I je - Průřezový programu 3 - Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (PP3) a jeho dílčí program "Programy mezinárodní spolupráce (PP3-DP2) , jehož realizaci zajišťuje MŠMT - odbor 32 - Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

V rámci Dílčího programu "Programy mezinárodní spolupráce" jsou podporovány:

1. aktivity mezinárodní dvoustranné spolupráce se státy, se kterými má Česká republika sjednánu platnou mezivládní dohodu o vědeckotechnické spolupráci vč. Aktivit NSF - USA a v mnohostranných aktivitách výzkumu ESA, SEI a NATO.

2. aktivity mnohostranné spolupráce v rámci COST , které splňují tyto cíle:

  • podporují zapojení českých vědeckých pracovišť do evropských týmů za účelem konkurenceschopných výzkumných a vývojových aktivit financovaných na národní úrovni.

3. aktivity mnohostranné vědecké spolupráce za účelem zvyšování vědeckotechnického potenciálu členských zemí EUREKA , které splňují tyto cíle:

  • trvale posilují konkurenceschopnost české ekonomiky a zvyšování jejího technologického potenciálu podporou evropské spolupráce podniků a výzkumných organizací v oblasti progresivních technologií, kde výstupem řešení projektů jsou nové špičkové výrobky, technologie a služby s vysokým stupněm inovace, schopné prosadit se na světovém trhu a splňující specifická kritéria programu EUREKA.

4. aktivity, které podporují a rozvíjejí národní informační infrastrukturu rámcových programů EU a podporují přípravu a předkládání návrhů české účasti v 6RP EU a v programu EURATOM a splňují tyto cíle:

  • přispívají k integraci českého výzkumu a vývoje do sítí vědecko výzkumných pracovišť EU a optimalizaci účasti ČR v rámcových programech výzkumu a vývoje Evropské unie a EURATOM.
  • a podporují Národní informační infrastrukturu, tvořenou Národní kontaktní organizací a sítí regionálních a oborových kontaktních organizací a podporují přípravu pro předkládání návrhů na českou účast v 6.RP EU a programu EURATOM.

5. aktivity, které umožňují vědecké veřejnosti přístup do mezinárodních nevládních organizací zabývajících se výzkumem a vývojem včetně české účasti v CERN a SÚJV a splňují tyto cíle:

  • usnadňují širokému spektru vědeckovýzkumné obce přístup k aktivitám mezinárodních nevládních organizací. Podporu je možno konkrétně poskytnout na: usnadnění financování členských závazků organizací výzkumu a vývoje v mezinárodních nevládních vědeckých organizacích a na aktivní účast vědců z ČR v řídicích orgánech mezinárodních nevládních vědeckých organizacích.
  • podporuje projekty účasti ČR v mezinárodních organizacích CERN a SÚJV Dubna (na základě usnesení vlády č. 560/2003 Sb.)

 

Zdroj: MŠMT

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1