Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium bude přiznáno studentům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční formě studia, kteří v předchozím semestru akademického roku splnili na EF JU alespoň 30 kreditů a dosáhli váženého studijního průměru nejvýše 1,50. O prospěchové stipendium student(ka) nežádá, prospěchové stipendium se přiznává rozhodnutím děkana z moci úřední. Prospěchové stipendium se přiznává po standardní dobu studia.

Výše prospěchového stipendia za předchozí semestr:

  • při průměru od 1,00 do 1,10 včetně: 10.400 Kč
  • při průměru větším než 1,10 do 1,20 včetně: 8.320 Kč
  • při průměru větším než 1,20 do 1,30 včetně: 6.240 Kč
  • při průměru větším než 1,30 do 1,40 včetně: 4.160 Kč
  • při průměru větším než 1,40 do 1,50 včetně: 2.080 Kč

Prospěchová stipendia jsou vyplácena ve dvou výplatních termínech vždy po kontrole studijních výsledků, kterou bez zbytečného odkladu provádí studijní oddělení.

Výplata stipendií je prováděna pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v systému STAG. Za správnost údaje o účtu je odpovědný student.

Další informace – viz OD EF č. 166/2019.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1