Skip to main content

Management regionálního rozvoje

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: N0413A050052

Popis programu

Navazující magisterský studijní program Management regionálního rozvoje (MRR) navazuje na bakalářské studijní programy Management regionálního rozvoje a Cestovní ruch. Prohlubuje znalosti studentů v základních teoretických předmětech a rozšiřuje znalosti v předmětech zaměření odpovídající profilujícímu základu. Program MRR seznamuje studenty s problematikou regionu v širších souvislostech, zahrnuje proto nejen prostorové ekonomické a sociální, ale i environmentální aspekty regionálního managementu a cestovního ruchu, který je významnou aktivitou regionu.
Studiní plán zde

Informace o studiu

Studijní program je postaven na předmětech profilujícího základu studijního programu, které následně formují státní závěrečnou zkoušku a jejichž cílem je prohloubení již získaných oborových znalostí a dovedností potřebných pro sofistikované provádění činností, analýzy, přípravu dokumentů a rozhodování v oblasti rozvoje regionů se schopností uvědomění si širších souvislostí a zohlednění širšího rámce rozvoje regionů na různých úrovních. Jedná se o předměty Mikroekonomie II a Makroekonomie II, Teorie regionálního rozvoje (základní teoretické předměty profilujícího základu), dále předměty, Regionální ekonomika 2, Regionální management 2 a Environmentální ekonomie. Tyto profilující předměty jsou doplněny o předměty, které se věnují řadě aspektů prakticky významných pro řízení regionálního rozvoje, konkrétně Statistika regionů, Měkké faktory rozvoje regionů, Regionální projektování, Geografické informační systémy 2, Prostorové plánování, Veřejné finance 2, Management měst a obcí, Inovační procesy pro SMART region.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • znalostem z oblasti ekonomie, environmentální ekonomie, bioekonomiky, cestovního ruchu, sociologických a demografických dat,
 • orientovat v oblastech regionálního, endogenního a neendogenního rozvoje a vytvářet předpoklady pro tento rozvoj,
 • navrhovat a řídit rozvojové projekty, odhalovat jejich nedostatky a dopady, zhodnocovat návrhy změn dle dostupných faktů a platné legislativy a operativně je řešit,
 • zastávat manažerské a metodické funkce na regionálních, národních a mezinárodních institucích samosprávy a státní správy.
Uplatníte se například jako:
 • manažer projektů,
 • specialista metodik ve veřejné správě,
 • manažer v regionálních, neziskových a evropských institucích,
 • koordinátor projektů,
 • specialista na veřejné zakázky,
 • produktový manažer turistické oblasti,
 • vedoucí pracovník projektové kanceláře,
 • ředitel veřejných a soukromých sdružení,
 • referent,
 • hlavní kontrolor plateb veřejným institucím,
 • specialista příprav hospodářského opatření,
 • PR specialista,
 • ředitel interního auditu,
 • marketingový ředitel.

Něco navíc

 • Studenti mají formou volitelné státní zkoušky možnosti dvojí profilace, a to na Environmentální management, zaměřující se na environmentální aspekty regionálního rozvoje, s předměty bloku A1 Environmentální management, Bioekonomika, Brownfieldy v ekonomických souvislostech, a na Cestovní ruch, zohledňující interakci regionálního rozvoje a cestovního ruchu, s předměty bloku A2 Management cestovního ruchu, Mezinárodní cestovní ruch a Udržitelný cestovní ruch. Studenti povinně volí jeden z uvedených bloků předmětů.

Kontakt

doc. RNDr. Renata Klufová Ph.D.

Tel.: 389032707

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1