Ekonomika a management

  • Fakulta: Ekonomická
  • Typ studia: doktorský
  • Doba studia: 4 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: P0413A0500CZ

Popis programu

Studijní program má za cíl připravit studenty pro jejich budoucí působení na pozicích akademických nebo vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti ekonomiky a managementu a na manažerskou činnost v organizacích soukromého nebo veřejného sektoru.

Informace o studiu

Studijní program je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí vědecké práce a kritického myšlení v oblasti ekonomiky a managementu. Studenti budou schopni samostatně a systémově řešit výzkumné úkoly, následně prezentovat jejich výsledky ve vědeckých a odborných časopisech, na vědeckých konferencích, a to i v anglickém jazyce. V rámci studia budou studenti zapojeni do vědeckovýzkumných aktivit školícího pracoviště, kde si osvojí základní dovednosti a schopnosti spolupracovat ve výzkumných týmech na obsahově rozsáhlejších vědeckovýzkumných projektech v různých projektových pozicích. Studenti budou schopni samostatně podávat a řešit výzkumné projekty.

Profil absolventa

Naučíte se:
  • Studenti si osvojí soudobé teoretické přístupy z oblasti ekonomiky a managementu, kvantitativní a kvalitativní metody business research tak, aby byli schopni analyzovat, vyhodnocovat a projektovat systémy související s řízením podniků a institucí v návaznosti na soudobé trendy ovlivňující prostředí organizací, jako je Průmysl 4.0, procesní řízení, digitalizace, inovační podnikání, globalizace apod. Studenti budou schopni komplexně řešit problematiku multikriteriálního působení externího a interního prostřední na řízení podniků a institucí z pohledu kauzality ekonomických jevů a procesů se zaměřením na alokaci zdrojů v návaznosti na vývoj světové a regionální ekonomiky, principů udržitelnosti a systémového přístupu k řízení organizací. Studenti získají pokročilé znalosti v oblasti využívání matematicko-statistických metod, tvorby ekonomických modelů a stochastických rozhodovacích metod, tak aby byli schopni vyhodnotit potenciál organizací a nastavit systém monitoringu a hodnocení klíčových ukazatelů jejich výkonosti..
Uplatníte se například jako:
  • Student doktorského studijního programu získává, v návaznosti na zaměření jeho disertační práce, pokročilé a hluboké znalosti v oblasti ekonomie, managementu, kvantitativních a kvalitativních metod, ekonomiky a finančního řízení, marketingu, obchodu, informačních systémů, managementu regionálního rozvoje. Rozumí teoriím, konceptům a metodám studovaného oboru, které jsou na mezinárodní úrovni v popředí zájmu. Tyto metody dokáže kriticky zhodnotit, aplikovat, modifikovat a dále rozvíjet. Během studia je kladen rovněž důraz na osvojení pedagogických dovedností, kdy se studenti nejen podílejí na výuce, ale rovněž spoluvytvářejí obsah vyučovaných předmětů pod vedením školitelů nebo garantů předmětů..

Kontakt

doc. Ing. Ladislav Rolínek Ph.D.

Tel.: 387 772 800

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.