Analýza v ekonomické a finanční praxi

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0311A050030

Popis programu

Cílem studijního programu je připravit absolventy pro pozici analytika v obchodě, v bance či pojišťovně a ve státní správě. U studentů jsou budovány a rozšiřovány znalosti převážně z oblasti ekonomie, financí, analytických a statistických metod, managementu. Cílem studijního programu není studium matematických teorií, ale studium praktických analytických metod vhodných k získání informací z dat v ekonomické praxi.

Cílem studia je vzdělávání studentů vedoucí k získání těchto schopností a znalostí:
 • Schopnost volby adekvátních metod pro získávání ekonomických, demografických a dalších vhodných dat a schopnost volby metod jejich zpracování, vč. schopnosti využití specializovaných či univerzálních statistických softwarů.
 • Znalost práce s databázemi a schopnost pokročilého zpracování dat a reportingu.
 • Schopnost pokročilého programování softwarových manažerských systémů.
 • Schopnost řízení pracovníků resp. týmů a schopnost aplikovat řízení lidských zdrojů.
 • Znalost základních ekonomických teorií.
 • Znalost právních předpisů pro výkon podnikatelské činnosti/pro veřejnou správu.
 • Znalost manažerských přístupů s důrazem na procesní management, znalost finančního managementu.
 • Schopnost aplikovat risk management na úrovni podniku či instituce.
 • Schopnost pokročilého plánování a projektování v regionu.

 • Studijní plán zde.

Informace o studiu

Povinné předměty v objemu 93 kreditů jsou orientovány na databázové systémy, modelování ekonomických jevů, praktickou statistiku. Jednotlivá zaměření pak profilují studenty v předmětech týkajících se managementu, financí podniku a regionalistiky v jejich různých aplikacích volbou jednoho povinně volitelného bloku. Pro ostatní povinně volitelné předměty není stanoveno povinné minimum a pro volitelné předměty je stanoveno minimum 3 kreditů. Předměty státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou povinných: Ekonomie (kde dílčími předměty jsou Mikroekonomie II, Makroekonomie II) a Statistické metody v ekonomii (kde dílčími předměty jsou Statistické modelování a analýza časových řad, Stochastické modely v ekonomii). Povinně volitelné předměty státní závěrečné zkoušky dle studijního zaměření jsou následující: Řízení podniku, Finanční rizika a Regionální management. Student si volí vždy jeden z těchto povinně volitelných předmětů státní závěrečné zkoušky. Dílčími součástmi předmětu Řízení podniku jsou Procesní management, Řízení změn a inovací. Dílčími součástmi předmětu Finanční rizika jsou Finance podniku II, Mezinárodní finance. Dílčími součástmi předmětu Regionální management jsou Regionální management 2, Demografické metody a analýzy.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • zpracovávat data a vytvářet reporty,
 • pracovat s databázemi a softwarovými manažerskými systémy,
 • provádět kontrolní činnost,
 • navrhovat opatření podle zásad risk managementu na úrovni podniku či instituce.
Uplatníte se například jako:
 • risk manažer,
 • business analytik,
 • analytik ve státní správě,
 • vedoucí správy aplikačních systémů.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška se uskuteční ústní formou. Předměty: Matematika a statistika (rozsah odpovídá náplni předmětů: Finanční matematika, Rozhodovací modely, Teorie pravděpodobnosti a statistika), Anglický jazyk (předpokládá se úroveň znalostí B1 dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Kontakt

prof. RNDr. Tomáš Mrkvička Ph.D.

Tel.: 389032700

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1