Ekonomika a management

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: N0413A050036

Popis programu

Cílem studijního programu je prohloubit znalosti studentů v oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu a připravit absolventy zejména pro řízení vlastního podniku nebo pro náročné řídící funkce zejména v podnikovém sektoru. Vybudovat globální pohled studentů v oblasti podnikání a dále rozvíjet schopnosti a dovednosti pro plánování a realizaci podnikatelských aktivit. Rozvíjet dovednosti v budování konkurenční výhody v dynamickém globálním tržním prostředí. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů rozšiřovat znalosti a dovednosti v oblasti řízení a ekonomiky podniku a dále v rámci jednotlivých podnikových funkcí.
Studiní plán zde

Informace o studiu

Studijní program Ekonomika a management ve svém navazujícím magisterském stupni zajišťuje studentům v povinné části studia prohloubení znalostí ve vztahu ke strategickému řízení podniků a rozvoj znalostí a dovedností v rámci jednotlivých podnikových funkcí. Student si doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit, zejména v rámci volby předmětů vedoucích k výběru povinně volitelné státní závěrečné zkoušky ? obchod a marketing nebo kvantitativní metody v ekonomice a řízení. Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí odborníků z praxe, řešení případových studií, či projektové výuky.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • orientovat v oblasti ekonomiky, managementu, strategického řízení podniku, financí a investic,
 • rozpoznávat a využívat tržní příležitosti,
 • aplikovat v praxi principy ekonomické analýzy.
Uplatníte se například jako:
 • podnikatel,
 • junior/senior manažer národní či nadnárodní firmy,
 • manažer ekonomiky,
 • marketingový specialista,
 • manažer velkoobchodu či maloobchodu,
 • manažer analytických útvarů.

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky z předmětů Ekonomie, Management v rozsahu učiva bakalářského studia. Za splnění podmínek přijímacího řízení může být považováno úspěšné absolvování bakalářského studijního programu Ekonomika a management na EF JU se studijním průměrem stanoveným v platném opatření děkana.Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • možné specializace: Obchod a marketing nebo Ekonomická analýza a informatika
 • výuka vybraných předmětů v anglickém jazyce s mezinárodními studenty

Kontakt

doc. Ing. Kamil Pícha Ph.D., MBA.

Tel.: 389032706

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1