Ekonomika a management

  • Fakulta: Ekonomická
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N0413A050036

Popis programu

Cílem studijního programu je prohloubit znalosti studentů v oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu a připravit absolventy zejména pro řízení vlastního podniku nebo pro náročné řídící funkce zejména v podnikovém sektoru. Vybudovat globální pohled studentů v oblasti podnikání a dále rozvíjet schopnosti a dovednosti pro plánování a realizaci podnikatelských aktivit. Rozvíjet dovednosti v budování konkurenční výhody v dynamickém globálním tržním prostředí. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů rozšiřovat znalosti a dovednosti v oblasti řízení a ekonomiky podniku a dále v rámci jednotlivých podnikových funkcí.

Informace o studiu

Studijní program Ekonomika a management ve svém navazujícím magisterském stupni zajiaeuje studentom v povinné ásti studia prohloubení znalostí ve vztahu ke strategickému Yízení podniko a rozvoj znalostí a dovedností v rámci jednotlivých podnikových funkcí. Student si doplHuje studijní zamYení podle svých zájmo a priorit, zejména v rámci volby pYedmto v

Profil absolventa

Naučíte se:
  • Základní profil absolventa programu Ekonomika a management v navazujícím magisterském stupni je následující: znalosti - absolvent si prohloubí znalosti v oblastech ekonomie, ekonomiky, strategického řízení, financí, a investičního rozhodování, řízení lidských zdrojů v prostředí podniku. Pozornost je také věnována aplikaci kvantitativních metod v řízení. Absolvent programu Ekonomika a management je schopen samostatně i v rámci týmové práce porozumět podnikatelskému prostředí, rozpoznávat a využívat tržní příležitosti, tvořivě řešit problémy, stanovovat strategické marketingové cíle a plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat v mateřském i v anglickém jazyce a kvalitativně i kvantitativně hodnotit informace. Prostřednictvím povinně volitelných předmětů bloku A1 a A2 se studenti dále mohou rozvíjet v oblasti obchodu a marketingu, kvantitativních metod v ekonomice a řízení a informatiky. Též si mohou zdokonalit znalosti anglického jazyka nebo rozvíjet znalosti dalšího cizího jazyka z nabídky katedry jazyků. Schopnosti a dovednosti: Studijní program připravuje absolventy pro vedení lidí, práci s informacemi, komunikaci a týmovou spolupráci na úrovni středního a vyššího managementu podniků celého spektra podnikatelského prostředí..
Uplatníte se například jako:
  • Absolventi mají předpoklady pro odborné uplatnění zejména na pozicích středního a vyššího managementu v rámci základních podnikových funkcí, dle profilace dále i na pozici odborných specialistů v oblasti řízení kvality, obchodu, marketingu a ekonomické analýzy. Typické pozice, vedle samostatného podnikání, které mohou absolventi zastávat, jsou juniorské a po získání zkušeností i seniorské pozice v managementu národních i nadnárodních firem, manažerské a odborné pozice v rámci ekonomiky, marketingu, maloobchodu a velkoobchodu, nebo analytických útvarů..

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky z předmětů Ekonomie, Ekonomika a finance podniku, Management v rozsahu učiva bakalářského studia. Za splnění podmínek přijímacího řízení může být považováno úspěšné absolvování bakalářského studijního programu Ekonomika a management na EF JU se studijním průměrem stanoveným v platném opatření děkana.

Něco navíc

  • Student si doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů a priorit, zejména v rámci volby předmětů vedoucích k výběru povinně volitelné státní závěrečné zkoušky ? obchod a marketing nebo kvantitativní metody v ekonomice a řízení.

Kontakt

doc. Ing. Kamil Pícha Ph.D.

Tel.: 389032706

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.