Aplikovaná informatika

Specializace: Softwarové inženýrství

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0613A140025

Popis programu

Navazující magisterské studium je koncipováno tak, aby studijní program zajistil studentům jak dostatečněrozsáhlý teoretický základ, tak i odpovídající míru doplňujících praktických znalostí a dovedností. V rámcizvoleného typu studijního programu je ovšem kladen důraz na to, aby výuka byla směrována zejména na obecnéprincipy a pochopení teoretických základů, nikoliv pouze na použití konkrétních technologií a postupů.
Studiní plán zde

Informace o studiu

Softwarové inženýrství:
 • Tato specializace je cílena na problematiku návrhu, vývoje a implementaceinformačních systémů. Studenti získají teoretické znalosti o problematice budování robustníchinformačních systémů z pohledu jejich architektury, zabezpečení, životního cyklu a řízení vývoje.
 • Dále získají dovednosti v oblasti návrhu a implementace informačních systémů a jejich nasazení v prostředísoudobých infrastrukturních paradigmat.
 • Soubor všech těchto znalostí a dovedností včetně osvojení si obecně platných principů v oblasti softwarového inženýrství zajistí absolventům jejich vysokoukonkurenceschopnost na trhu práce.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • navrhovat a spravovat informační a komunikační systémy,
 • logického a analytického myšlení,
 • principy moderních informačních technologií a systémů.
Uplatníte se například jako:
 • analytik a vývojář webových aplikací a podnikových informačních systémů,
 • softwarový architekt,
 • vedoucí vývojového týmu,
 • programátor analytik,
 • datový analytik,
 • architekt počítačových systémů a sítí,
 • IT manažer,
 • konzultant IT řešení.

Přijímací řízení

Ústní pohovor. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • možnost volby specializace
 • softwarové inženýrství (zajišťuje PŘF JU) se zaměřením na návrh, programování a správu softwarových a komunikačních systémů
 • podniková informatika (zajišťuje EF JU) s větším zaměřením na podnikové procesy a podnikové informační systémy

Kontakt

prof. Ing. Ladislav Beránek CSc., MBA

Tel.: 389032511

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1