Finance a účetnictví

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: N0488A050006

Popis programu

Cílem studia je připravit absolventy navazujícího magisterského studia primárně pro uplatnění v podnikovém sektoru,zejména v útvarech financí a účetnictví, případně však také ve veřejném sektoru, např. na finančních úřadech, státem aúzemní samosprávou vlastněných společnostech apod., popřípadě v institucích finančního trhu. Studium připravuje velmidobře metodicky vybavené absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti účetnictví a financí, s dostatečnouznalostí teorie i praktických postupů, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi. V rámci výuky jekladen důraz i na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na mezinárodním trhu práce. Jedná sezejména o mezinárodní účetní standardy, mezinárodní finance, finanční trhy a metody finanční analýzy a finančního řízeníobvyklé v mezinárodních společnostech. Některé profilující předměty jsou také studentům nabízeny v anglickém jazyce. Studijní plán zde.

Informace o studiu

 • Skladba studijního plánu reflektuje potřebu výpočetních a analytických schopností absolventů tak, aby byli schopni propodporu rozhodování použít široké spektrum statisticko-matematických metod.
 • Kromě výuky teoretických znalostí jekladen důraz také na prakticky orientované předměty, které rozšiřují a zdokonalují dovednosti studentů zejména v oblastiúčetnictví, financí, zdanění a podnikových informačních systémů (SAP).
 • Tyto předměty jsou zařazeny v návaznosti napotřebu zaměstnavatelů a umožňují pružně reagovat na dynamický vývoj v oblasti financí, účetnictví a daní.
 • Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit,z podnikového sektoru nebo finančního sektoru.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • analyzovat a vyhodnocovat ekonomická a finanční data,
 • rozumět vývoji jednotlivých sektorů ekonomiky či dopadům ekonomického vývoje na podniky a organizace,
 • pracovat se znalostmi, které vám umožní uplatnění i na mezinárodním trhu práce v sektoru podnikovém, finančním (zejména v bankovnictví) i vládním (státní správa, územní samospráva).
Uplatníte se například jako:
 • finanční analytik,
 • hlavní účetní,
 • specialista účetnictví auditu, finančního controllingu a bankovních služeb.

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiuje úspěšné složení přijímací zkoušky z předmětů Ekonomie, Finance a Účetnictví a daně v rozsahu učiva bakalářského studia. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • přednášky významných hostujících odborníků (Česká národní banka, Generální finanční ředitelství apod.)
 • uznání zkoušek mezinárodní komorou certifikovaných účetních ACCA a Svazem účetních ČR

Kontakt

doc. Ing. Milan Jílek Ph.D.

Tel.: 389032470

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1