Finance a účetnictví

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0488A050006

Popis programu

Cílem studia je připravit absolventy pro uplatnění zejména v podnikovém sektoru, tedy v ekonomických odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách aj.
 • Studijní program navazuje na znalosti posluchačů získané bakalářským studiem studijního Finance a účetnictví na EF JU nebo příbuzných studijních programů na jiných vysokých školách.
 • Pro absolventy významnou skutečností je kompatibilita studijního plánu s požadavky profesní organizace Svazu účetních v ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Pro úspěšné absolventy programu existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR.
 • Studijní program je rovněž oficiálně certifikován Mezinárodní asociací certifikovaných účetních (Association of Certified Chartered Accountants) ACCA a studenti mají možnost nechat si v rámci tohoto systému uznat vybrané zkoušky (https://www.kariera-finance.cz/acca-na-univerzitach/ ).
 • V rámci studia je možné vyjet do zahraničí a absolvovat některé předměty na zahraničních univerzitách.
  Studiní plán zde

Informace o studiu

Studium připravuje velmi dobře metodicky vybavené absolventy schopné samostatného rozhodování v oblasti účetnictví a financí, s dostatečnou znalostí teorie i praktických postupů, s aktuálními oborovými znalostmi a profesními dovednostmi.
 • V rámci výuky je kladen důraz i na problematiky, které významně přispívají k uplatnění absolventů na mezinárodním trhu práce. Jedná se zejména o mezinárodní účetní standardy, mezinárodní finance, finanční trhy a metody finanční analýzy a finančního řízení obvyklé v mezinárodních společnostech.
 • Skladba studijního plánu reflektuje potřebu výpočetních a analytických schopností absolventů tak, aby byli schopni pro podporu rozhodování použít široké spektrum statisticko-matematických metod.
 • Kromě výuky teoretických znalostí je kladen důraz také na prakticky orientované předměty, které rozšiřují a zdokonalují dovednosti studentů zejména v oblasti účetnictví, financí, zdanění a podnikových informačních systémů (SAP). Tyto předměty jsou zařazeny v návaznosti na potřebu zaměstnavatelů a umožňují pružně reagovat na dynamický vývoj v oblasti financí, účetnictví a daní.
 • Pravidelná výuka je obohacována o celou řadu mimořádných přednášek významných hostujících odborníků, ať již z jiných univerzit, profesních organizací, z podnikového sektoru, bankovního sektoru nebo státních institucí.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • organizaci účetnictví a výkaznictví podniku nebo organizace podle českých i mezinárodních účetních standardů,
 • využití účetních informací pro řízení podniku nebo organizace, přípravu a analýzu výkazů manažerského účetnictví,
 • činnosti v oblasti finančního auditu a finanční kontroly,
 • analýzy a vyhodnocení finančních a ekonomických dat podniku nebo organizace v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství a s využitím příslušných matematicko-statistických metod,
 • porozumění dopadům ekonomického vývoje a hospodářských politik na podnikový sektor,
 • krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku nebo organizaci.
Uplatníte se například jako:
 • finanční a investiční anaytik,
 • finanční controller a vecoucí pracovníků controllingu,
 • finanční manažer,
 • finanční účetní,
 • hlavní účetní,
 • IFRS specialista.

Přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiuje úspěšné složení přijímací zkoušky z předmětů Ekonomie, Finance a Účetnictví a daně v rozsahu učiva bakalářského studia. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • přednášky významných hostujících odborníků (Česká národní banka, ekonomičtí analytici, auditorské společnosti, finanční správa apod.)
 • uznání zkoušek mezinárodní komorou certifikovaných účetních ACCA a Svazem účetních ČR

Kontakt

doc. Ing. Milan Jílek Ph.D.

Tel.: 389032470

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1