Finance a účetnictví

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0411A050005

Popis programu

Cílem studia je připravit absolventy bakalářského studia pro uplatnění zejména v podnikovém sektoru, tedy v ekonomickýchodděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančníchúřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, av neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách aj.
Studijní plán: zde.

Informace o studiu

Studijní program poskytuje aktuální znalosti v oblasti financí a účetnictví a usnadňuje okamžité uplatnění absolventů.
na trhu práce. Kompatibilita studijního programu s požadavky profesní sféry.
Pro úspěšné absolventy je studijní program kompatibilní s požadavky Svazu účetních ČR prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR.
Existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR.
Účetnictví a finanční řízení je rovněž oficiálně certifikováno Mezinárodní komorou certifikovaných účetních (International Chamber of Chartered Accountants)
ACCA a studenti mají možnost nechat si v rámci tohoto systému uznat vybrané zkoušky. V zájmu zachování kontinuity obsahu
studijního programu se předpokládá, že certifikace bude pokračovat i pro nově akreditovaný program.

Profil absolventa

Naučíte se:
  Cílem studia je připravit absolventy bakalářského studia pro uplatnění zejména v podnikovém sektoru, tedy v ekonomických
  odděleních privátních firem, zejména na úseku financí a účetnictví, ale také ve vládním sektoru, např. na finančních
  úřadech, finančních odborech krajů a obcí, státem a územní samosprávou vlastněných společnostech, a
  v neposlední řadě také v institucích finančního trhu, zejména v bankovním sektoru, leasingových společnostech, pojišťovnách
  aj.

  Obor financí a účetnictví vyžaduje mimo jiné zvládnutí matematických a statistických postupů při zpracování finančních
  dat a vyhodnocování ekonomických jevů. Studijní plán tedy akcentuje potřebné znalosti a dovednosti v této oblasti.

  Studijní program poskytuje aktuální poznatky v oboru financí a účetnictví a usnadňuje tak bezprostřední uplatnění absolventů
  na trhu práce. Pro absolventy významnou skutečností je kompatibilita studijního plánu s požadavky profesní
  organizace Svazu účetních v ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Pro úspěšné absolventy
  programu existuje možnost uznání vybraných zkoušek v rámci Certifikace účetních v ČR. Stávající studijní
  obor Účetnictví a finanční řízení podniku je také oficiálně certifikován mezinárodní Komorou certifikovaných účetních
  ACCA a studenti mají možnost uznání vybraných zkoušek v rámci systému. Vzhledem k zachování obsahové kontinuity
  studijního programu se předpokládá pokračování certifikace také pro nově akreditovaný program.

  Studijní plán je však zároveň koncipován tak, aby vytvořil dobré předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském
  studiu stejného programu na EF JU, který navazuje zejména v oblastech pokročilých metod finančního řízení,
  manažerského účetnictví, mezinárodních financí, mezinárodních standardů účetního výkaznictví a auditingu.

  Studijní program lze studovat v prezenční i v kombinované formě studia. Pro kombinované studium je připravena kompletní
  sada výukových opor v prostředí LMS Moodle, kde je kromě přehledových sylabů a textů kladen důraz zejména
  na praktické postupy, příklady a testy.
Uplatníte se například jako:
 • Finanční analytik,
 • Podnikový ekonom,
 • Metodik účetnictví,
 • Specialista finančního controllingu,
 • Odborník v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví.

Přijímací řízení

Přijímací řízení bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě studijního průměru ze střední školy. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • přednášky významných hostujících odborníků (Česká národní banka, Generální finanční ředitelství apod.)
 • uznání zkoušek mezinárodní komorou certifikovaných účetních ACCA a Svazem účetních ČR

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1