Ekonomika a management

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: kombinovaná
 • Kód programu: B0413A050023

Popis programu

V rámci studijního plánu je kladen důraz na předměty, které vytvářejí trvalejší základ ekonomických a manažerských znalostí (zejména ekonomie, ekonomika podniku, management, marketing, finance, obchod) i na předměty aplikující teoretické poznatky v oblasti hlavního předpokládaného uplatnění (operační management, firma I a II, obchodní provoz, řízení kvality aj.). Skladba studijního plánu také reflektuje potřebu analytických schopností absolventů tak, aby byli schopni pro podporu manažerského rozhodování použít relevantní statisticko-matematické metody (matematika pro ekonomy, teorie pravděpodobnosti a statistika 1 a 2) a naučili se pracovat s informačními systémy podniku (manažerská informatika 1, základy podnikových infomačních systémů). Některé předměty jsou nabízeny v anglickém jazyce, čímž si studenti zlepší své jazykové dovednosti. Studenti si doplňují studijní zaměření podle svých zájmů v rámci volby předmětů vedoucích k výběru povinně volitelné státní závěrečné zkoušky management provozu nebo obchodu. Důraz při studiu je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí manažerů a ekonomů z podnikatelského sektoru ve výuce, řešení případových studií a projektové výuky. Tvůrčí přístup k řešení problémů je podporován zejména v rámci zpracování zvoleného tématu bakalářské práce a v rámci odborné praxe. Skladbou předmětů a jejich obsahem vychází program z potřeb praxe a reaguje mimo jiné na požadavky související s přípravou studentů pro nově se rozvíjející koncept Průmysl 4.0.
Studiní plán zde

Informace o studiu

Akademická orientace studijního programu se projevuje v důrazu kladeném na následující znalosti (relevantní předměty uvedeny v závorce):
 • teoretický základ vysokoškolsky vzdělaného ekonoma a manažera (Mikroekonomie I, Makroekonomie I, Management)
 • znalosti a dovednosti v oblasti financí a ekonomiky podniku (Finance podniku I, Ekonomika podniku)
 • analytická schopnost a dovednost použití relevantních matematicko-statistických metod pro podporu manažerského rozhodování (Teorie pravděpodobnosti a statistika 1, 2, Matematika pro ekonomy)
 • tvůrčí přístup k řešení problémů při uplatnění relevantního metodického přístupu při zpracování zvoleného tématu (Bakalářská práce I, II, Odborná praxe, Firma I, II).

Profil absolventa

Naučíte se:
 • efektivně řídit organizaci a týmy v komplexním podnikatelském prostředí,
 • jak funguje podnik jako celek, ale také nahlédnete detailně do jeho jednotlivých procesů a činností a pochopíte, jak spolu navzájem souvisejí a jak se ovlivňují,
 • vytvořit podnikatelský záměr, který si i v praxi ověříte,
 • zhodnotit současný stav ekonomických jevů a odhadovat budoucí trendy,
 • jak správně prezentovat a komunikovat se zájmovými skupinami,
 • porozumět lidskému chování, rozvíjet potenciál a motivaci lidských zdrojů,
 • řešit problémy s využitím IT a zpracovávat a interpretovat data,
 • nejnovější poznatky a trendy v oblasti managementu.
Uplatníte se například jako:
 • manažer provozu,
 • manažer obchodu,
 • manažer kvality,
 • personální manažer,
 • podnikový ekonom,
 • podnikatel.

Přijímací řízení

Přijímací řízení bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě studijního průměru ze střední školy. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • nové předměty: Motivace a stimulace pracovního jednání, Psychologie pro ekonomy a manažery
 • certifikát Manažer kvality - Junior
 • certifikát Specialista CSR Junior
 • samostatné podnikání na zkoušku už v rámci studia
 • státní závěrečná zkouška se skládá z obhajoby bakalářské práce, ze dvou povinných a jednoho volitelného předmětu
 • možnost navazujícího studia (Ing.)
 • prospěchové stipendium pro výborné studenty

Kontakt

doc. Ing. Petr Řehoř Ph.D.

Tel.: 389032495

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1