Management regionálního rozvoje

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0413P050011

Popis programu

Cílem studijního programu je připravit absolventy pro administrativní i manažerské funkce ve státnísprávě, územní samosprávě a neziskových organizacích zaměřených na problematiku managementuregionálního rozvoje. U studentů jsou budovány a rozšiřovány znalosti základních teoretických ametodických předmětů, je však posilována také odborná příprava a dovednosti v rámci oboru s cílempřipravit studenty pro praxi. Absolventi si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovanývýkon správních činností a profesí v oblasti regionálního rozvoje, včetně digitalizace veřejné správy.Studijní program akcentuje také evropské souvislosti regionální rozvoje. Některé profilující předmětyjsou také studentům prezenčního studia nabízeny v anglickém jazyce.

Informace o studiu

Studijní plán reflektuje potřebu analytických a praktických dovedností absolventů tak, aby byli schopnije použít v praxi. Pravidelná výuka je doplňována o přednášky z praxe významných hostujícíchdomácích i zahraničních odborníků z veřejného i soukromého sektoru.Studijní program lze studovat v prezenční i v kombinované formě studia. Pro kombinovanou formustudia je připravena kompletní sada výukových opor v prostředí LMS Moodle.Významnou skutečností je možnost studentů podílet se na tvorbě strategických dokumentůspolupracujících měst a obcí. Po odsouhlasení strategického dokumentu zastupitelstvem student obdržípotvrzení z daného města, obce o spoluautorství .

Profil absolventa

Naučíte se:
 • Absolvent studijního programu Management regionálního rozvoje:- má základní znalosti ekonomie, hospodářské politiky a ekonomické geografie, s důrazem naregionální a lokální podsystém (předměty Mikroekonomie I a Makroekonomie I, Hospodářskápolitika, Regionální ekonomika 1, Regionální management 1d)- je schopný systemizovat a analyzovat aktuální problémy veřejné správy (předmět Veřejnáspráva) a má základní poznatky legislativního prostředí veřejné správy (předmět Správníprávo) a orientuje se v oblasti e-governmentu (předmět e-Government)- ovládá metody řízení uplatňované ve veřejné správě (předmět Management)- dokáže aplikovat teoretické poznatky při zpracování odborných podkladů pro rozhodovánísubjektů veřejné správy (předmět Regionální management 1) a ovládá hodnocení a tvorbustrategických dokumentů nutných k řízení regionu (předmět Strategické dokumenty ve veřejnésprávě)- rozumí systému získávání veřejných příjmů a principům jejich alokace pro podporuregionálního rozvoje (předměty Veřejné finance, Financování z nadnárodních zdrojů,Hodnocení veřejných zakázek)- ovládá základní metody a techniky regionálních analýz a strategií s využitím relevantníchinformačních a softwarových systémů (předměty Teorie pravděpodobnosti a statistika 1,Základy účetnictví, Komparace ukazatelů regionů, Geografické informační systémy 1)- při rozhodování o využívání zdrojů regionu vychází z propojení ekonomických ademografických souvislostí (předmět Základy demografie, Ekonomická geografie)- ovládá minimálně jeden cizí jazyk na úrovni B2..
Uplatníte se například jako:
 • projektový manažer,
 • dotační specialista,
 • specialista metodik ve veřejné správě,
 • manažer v regionálních a neziskových institucích.

Přijímací řízení

Přijímací řízení bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě studijního průměru ze střední školy. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici na http://www.ef.jcu.cz/chci-studovat.

Něco navíc

 • možnost spoluautorství strategického dokumentu partnerské obce či města
 • možnost podílet se na mezinárodních projektech
 • přednášky z praxe významných domácích i zahraničních odborníků

Kontakt

RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.