Management regionálního rozvoje

Specializace: Management regionálního rozvoje

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0413P050011

Popis programu

Cílem studijního programu je připravit absolventy pro administrativní i manažerské funkce ve státní správě, územní samosprávě a neziskových organizacích zaměřených na problematiku managementu regionálního rozvoje. U studentů jsou budovány a rozšiřovány znalosti základních teoretických a metodických předmětů, je však posilována také odborná příprava a dovednosti v rámci oboru s cílem připravit studenty pro praxi. Absolventi si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovaný výkon správních činností a profesí v oblasti regionálního rozvoje, včetně digitalizace veřejné správy. Studijní program akcentuje také celospolečenská témata, jako cirkulární ekonomika, bioekonomika a evropské souvislosti regionální rozvoje.
Studiní plán zde

Informace o studiu

 • Studijní plán odráží potřebu analytických a praktických dovedností, které budou absolventi schopni uplatnit v praxi.
 • Pravidelná výuka je doplněna přednáškami z praxe významných hostů. Kurz vyučuje celá řada hostujících odborníků z veřejného i soukromého sektoru.
 • Studijní program lze studovat v prezenční i kombinované formě.
 • Pro kombinovanou formu studia je připraven kompletní soubor učebních pomůcek v prostředí LMS Moodle.
 • Možnost podílet se na tvorbě strategických dokumentů spolupracujících měst a obcí. Po schválení strategického dokumentu zastupitelstvem obce obdrží student od města či obce potvrzení o spoluautorství.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • mít přehled v oblasti ekonomie, hospodářské politiky, veřejných financí a regionálního managementu,
 • orientovat v principech e-government a možnostech jejich implementace,
 • navrhovat a řídit projekty, odhalit jejich nedostatky, zhodnotit návrhy změn dle dostupných faktů a platné legislativy a operativně je řešit,
 • znát principy efektivní komunikace s veřejností i úředními orgány.
Uplatníte se například jako:
 • projektový manažer,
 • dotační specialista,
 • specialista metodik ve veřejné správě,
 • manažer v regionálních a neziskových institucích.

Přijímací řízení

Přijímací řízení bez nutnosti vykonat přijímací zkoušku. Pořadí uchazečů je stanoveno na základě studijního průměru ze střední školy. Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení k dispozici zde.

Něco navíc

 • možnost spoluautorství strategického dokumentu partnerské obce či města
 • možnost podílet se na mezinárodních projektech
 • přednášky z praxe významných domácích i zahraničních odborníků

Kontakt

doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková Ph.D.

Tel.: 389032455

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1