Ekonomika a management

 • Fakulta: Ekonomická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0413A050023

Popis programu

V rámci studijního plánu je kladen důraz na předměty, které vytvářejí trvalejší základ ekonomických a manažerských znalostí (zejména ekonomie, ekonomika podniku, management, marketing, finance, obchod) i na předměty aplikující teoretické poznatky v oblasti hlavního předpokládaného uplatnění (operační management, firma I a II, obchodní provoz, řízení kvality aj.). Skladba studijního plánu také reflektuje potřebu analytických schopností absolventů tak, aby byli schopni pro podporu manažerského rozhodování použít relevantní statistickomatematické metody (matematika 1 a 2, teorie pravděpodobnosti a statistika 1 a 2) a naučili se pracovat s informačními systémy podniku (manažerská informatika 1, základy podnikových infomačních systémů - SAP).Některé předměty jsou nabízeny v anglickém jazyce, čímž si studenti zlepší své jazykové dovednosti. Studenti si doplňují studijní zaměření podle svých zájmů v rámci volby předmětů vedoucích k výběru povinně volitelné státní závěrečné zkoušky ? management provozu nebo obchodu. Důraz při studiu je kladen na aktivní formystudijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů na základě propojení teoretického vyučování s účastí manažerů a ekonomů z podnikatelského sektoru ve výuce, řešení případových studií a projektové výuky. Tvůrčí přístup k řešení problémů je podporován zejména v rámci zpracování zvoleného tématubakalářské práce a v rámci odborné praxe. Skladbou předmětů a jejich obsahem vychází program z potřeb praxe a reaguje mimo jiné na požadavky související s přípravou studentů pro nově se rozvíjející koncept Průmysl 4.0.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat zásady manažerského rozhodování, které využijete při komunikaci s obchodními partnery,
 • znát podnikové informační systémy jako např. SAP nebo Statistica,
 • pracovat v moderním Průmyslu 4.0. v soukromém i státním sektoru.
Uplatníte se například jako:
 • manažer provozu,
 • manažer obchodu,
 • manažer kvality,
 • personální manažer,
 • podnikový ekonom,
 • podnikatel.

Něco navíc

 • certifikát Manažer kvality - Junior
 • certifikát Specialista CSR Junior
 • samostatné podnikání na zkoušku už v rámci studia
 • možnost navazujícího studia (Ing.)
 • prospěchové stipendium pro výborné studenty

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.