Rada studijních programů

Radu studijních programů fakulty tvoří garanti jednotlivých studijních programů uskutečňovaných na dané fakultě.
Rada studijních programů se pravidelně, minimálně jednou za semestr, schází na koordinačních schůzkách, kde projednává vize rozvoje studijních programů, koordinuje nároky na kvalitu jednotlivých studijních programů, projednává návrhy nových studijních programů či prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních programů a plní úkoly zadané fakultním koordinátorem kvality.
Jednání Rady studijních programů svolává a řídí fakultní koordinátor kvality. Z jednání je pořizován zápis, který dokládá snahu o trvalé zlepšování kvality.
V případě, že oblasti vzdělávání uskutečňované na dané fakultě se plně či částečně překrývají s oblastmi vzdělávání na jiných fakultách, jsou na jednání Rady studijních programů zváni také koordinátoři kvality z fakult s hlasem poradním tak, aby byla zajištěna transparentnost a koordinace všech procesů zajišťování a hodnocení kvality pro danou oblast vzdělávání na JU.

Složení rady studijních programů
 • jméno:

  garantovaný studijní program / obor: 

 • doc. Ing. Martina Novotná, Ph.D.

  fakultní koordinátorka kvality

  Řízení a ekonomika podniku bc.

 • doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.

  Management regionálního rozvoje bc.

 • doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D.

  Management regionálního rozvoje nmgr.

  Strukturální politika a veřejná správa bc.

 • doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

  Finance a účetnictví bc.

  Finance a účetnictví nmgr.

 • doc. Ing. Petr Řehoř, Ph.D.

  Ekonomika a management bc.

 • doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D.

  Ekonomika a management nmgr. 

 • doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.

  Ekonomika a management DSP

  Řízení a ekonomika podniku nmgr., DSP

 • doc. Ing. Ladislav Beránek, Ph.D.

  Podniková informatika bc.

  Aplikovaná informatika nmgr.

  Ekonomická informatika nmgr.

 • doc. Ing. Roman Švec, Ph.D.

  Cestovní ruch bc.

 • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

  Regional and European Project Management nmgr.

 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.

  Analýza v ekonomické a finanční praxi bc. od 1. 9. 2023

  Finanční a pojistná matematika bc.

 • prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.

  Analýza v ekonomické a finanční praxi nmgr.

 • doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

  Strukturální politika EU a venkova nmgr.

 • doc. Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

  Obchodní podnikání bc., nmgr.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1