Konference a soutěže SVOČ

Mezinárodní vědecká konference INPROFORUM (2007-2021)

 Konference je tradičním setkáním zaměřeným na výměnu informací a diskusi nad vědeckými výsledky z  oblastí inovací, podniků, regionů a managementu.


Nejvýznamější konference pořádané v roce 2021

Etika v 21. století

1. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století se bude konat 21. – 22. 5. 2021  na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod záštitou předního českého odborníka na etiku doc. Ing. Zdeňka Dytrta, CSc., Senátu PČR, děkanky Ekonomické fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové a rektora JU.

Archiv vědeckých konferencí pořádaných či spolupořádaných Ekonomickou fakultou JU

 

Soutěž SVOČ

Konferenční portály

  • OPEN CONFERENCE SYSTEM (portál vědeckých konferencí na EF JU)
  • SCIRESCO (český přehled vědeckých konferencí na jednom místě)
  • INOMICS (zahraniční přehled vědeckých konferencí na jednom místě)