Informace pro prváky

INFORMACE PRO NASTUPUJÍCÍ STUDENTY 1. ROČNÍKů BAKALÁŘSKÉHO STUDIA


SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE 2018 - harmonogram


Zápis kroužku pro studenty BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

 

Studenti, kteří absolvují vstupní jazykový test VTEFA (ten se při absolvování testu zapíše studentům automaticky na zimní semestr), si po jeho úspěšném absolvování budou moci zapsat přímo na učebně, kde budou probíhat vstupní testy, předměty Anglický jazyk 1 (AJ1 pro prezenční studium a KAJ1 pro kombinované studium).


Průvodce prváka 2018/19


Dílčí informace: 

 

Přípravný týden pro nastupující studenty 1. ročníků bakalářského studia


Harmonogram přípravného týdne 

 

Přednáška Pavla Štursy "Jak zvládnout studium na VŠ":


Harmonogram akademického roku 2018/2019


Videa - Orientace v areálu JU

Děkanát EF -> pavilon uč. F

Děkanát EF -> Akademická knihovna a rektorát

Děkanát EF -> pavilon uč. M

Děkanát EF -> Aula Ju (Bobík)

Děkanát EF –> AVKH

Učebny na děkanátu EF

Učebny na pavilonu F

 

Základní informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (nutné minimum, které musí studenti znát)