O Ekonomické fakultě

O Ekonomické fakultě

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí.

Čtěte více

Novinky

Česko-rakouská spolupráce pomůže podnikům z obou stran hranice

Česko-rakouská spolupráce pomůže podnikům z obou stran hranice

V hornorakouském Steyeru se ve středu 15. února 2017 za účasti zástupců Ekonomické fakulty uskutečnilo první setkání všech projektových partnerů přeshraničního projektu s názvem Služby inovačnímu procesu v malých a středních podnicích (SIP – SME). V průběhu dvoudenního meetingu byly detailně diskutovány jednotlivé části projektu, harmonogram a kompetence jednotlivých projektových partnerů.

Další novinky