O Ekonomické fakultě

O Ekonomické fakultě

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí.

Čtěte více

Novinky

Studenti EF navštívili v rámci studijní cesty rakouský Linec

Studenti EF navštívili v rámci studijní cesty rakouský Linec

V rámci předmětů Destinační management a marketing a Marketingové nástroje v cestovním ruchu byla pro studenty Obchodního podnikání uspořádána dvoudenní studijní cesta do metropole Horního Rakouska Lince. Výuka v těchto předmětech probíhá projektovou formou.

Další novinky