Seznam platných opatření děkana

2020
204/2021 Opatření děkana č. 204 - k realizaci a zadávání veřejných zakázek (příloha)
203/2021 Opatření děkana č. 203 - dodatek č. 1 k OD 196/2020
202/2021 Opatření děkana č. 202/2021 - Harmonogram akademického roku 2021/2022
201/2021 Measures of the dean no. 201/2021 - 

Concerning the Rules for Entrance Proceedings and Conditions for Acceptance for Doctoral Study in the Academic Year 2021/2022 (apendix)

201/2021

Opatření děkana č. 201/2021 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2021/2022 (přílohy)

200/2021 Opatření děkana č. 200/2021 - kontrola plnění studijních povinností v akademickém roce 2020/2021
199/2021 Opatření děkana č. 199/2021 - dodatek č.1 k OD 123/2017 k zajištění doktorského studia ( AJ)
198/2021 Opatření děkana č. 198/2021 - sazebník honorářů externistů Ekonomické fakulty JU
197/2020 Opatření děkana č. 197/2020 - dodatek č. 3 k OD 130/2017 Metodika k Mzdovému předpisu JU
196/2020 Opatření děkana č. 196/2020 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů (v AJ)
195/2020 Opatření děkana č. 195/2020 - k inventarizacím na EF JU v roce 2020
194/2020 Opatření děkana č. 194/2020 - k doplňkové činnosti
193/2020 Opatření děkana č. 193/2020 - vyhlášení IGS a mimořádné RVO (přílohy)
192/2020 Opatření děkana č. 192/2020 - ke jmenování likvidační komise EF JU
191/2020 Opatření děkana č. 191/2020 - Dodatek č. 4 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce
190/2020 Opatření děkana č. 190/2020 - Dodatek č. 2 k OD 130/2017 Metodika k Mzdovému předpisu JU
189/2020 Opatření děkana č. 189/2020 - Dodatek č. 3

k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce

188/2020 Opatření děkana č. 188/2020 - k organizační změně
187/2020 Opatření děkana č. 187/2020 - Organizační řád EF JU
186/2020 Opatření děkana č. 186/2020 - Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu (k OD 176/2020)
185/2020 Opatření děkana č. 185/2020 - ke jmenování škodové komise
184/2020 Opatření děkana č. 184/2020 - Procesní zajištění podávání projektových/grantových žádostí a ucházení se o veřejné zakázky (příloha)
183/2020 Opatření děkana č. 183/2020 - ke jmenování stipendijní komise EF JU
182/2020 Opatření děkana č. 182/2020 Pravidla pro přijímání a financování pomocných vědeckých sil na katedrách EF JU
181/2020 Opatření děkana č. 181/2020 Sazebník honorářů externistů
180/2020 Opatření děkana č. 180/2020 Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu (OD 176/2019)
152/2019 Aktualizace OD 152/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020
179/2020 Opatření děkana č. 179/2020 - harmonogram akademického roku 2020/2021- aktualizace
178/2020 Opatření děkana č. 178/2020 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v DSP (v AJ)
2019
Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 123/2017 v ČJ , v AJ
177/2019 Opatření děkana č. 177/2019 - stipendijní komise
176/2019 Opatření děkana č. 176/2019 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu 2020/2021 (v AJ)
175/2019 Opatření děkana č. 175/2019 - k inventarizacím na EF v roce 2019
174/2019 Opatření děkana č. 174/2019 - k prověrkám BOZP (příloha R 405)
173/2019 Opatření děkana č. 173/2019 - Procesní zajištění podávání projektových/grantových žádostí (příloha)
172/2019 Opatření děkana č. 172/2019 - Vyhlášení IGS a mimořádného RVO na rok 2020 včetně příloh (RVO, IGS)
171/2019 Opatření děkana č. 171/2019 - k finanční podpoře výzkumu, vývoje a pedagogické činnosti na EF JU
170/2019 Opatření děkana č. 170/2019 - publikační a pedagogický standard akademického/vědeckého pracovníka EF JU
169/2019 Opatření děkana č. 169/2019 - k povinnostem studentů doktorského studia na EF JU v Českých Budějovicích (v AJ)
168/2019 Opatření děkana č. 168/2019 - dodatek č. 4 - 2.kolo přijímacího řízení
166/2019 Opatření děkana č. 166/2019 - prospěchové stipendium
165/2019 Opatření děkana č. 165/2019 - statut Znaleckého ústavu při EF JU
164/2019 Opatření děkana č. 164/2019 - dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu (2. kolo přijímacího řízení) k OD č. 148/2018
163/2019 Opatření děkana č. 163/2019 - dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu (možnost změny volby) k OD č. 148/2018 
162/2019 Opatření děkana č. 162/2019 - ke standardizaci podpory výuky na EF
161/2019

Opatření děkana č. 161/2019 - dodatek č. 1 k OD č. 139/2018k zásadám pro poskytování výkonnostní prémie pracovníkům kateder a ke kritériím hodnocení pedagogické a výzkumné, vývojové a inovační činnosti na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

160/2019 Opatření děkana č. 160/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě
159/2019 Opatření děkana č. 159/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě
158/2019 Opatření děkana č. 158/2019 - Organizační řád EF JU včetně přílohy 
157/2019 Opatření děkana č. 157/2019 - Dodatek č. 1 k OD 148/2018
156/2019 Opatření děkana č. 156/2019 - k organizační změně na Ekonomické fakultě
155/2019 Opatření děkana č. 155/2019 - Dodatek č. 1 k OD č. 115/2017
154/2019 Opatření děkana č. 154/2019 - o zřízení volební komise k volbám do Akademického senátu EF
153/2019 Opatření děkana č. 153/2019 - Vyhlášení voleb do Akademického senátu EF JU
152/2019 Opatření děkana č. 152/2019 - Harmonogram akademického roku 2019/2020
151/2019 Opatření děkana č. 151/2019 - ke stanovení pracovní doby a její evidence včetně příloh
2018

150/2018

Opatření děkana č. 150 - BOZP prověrky

149/2018

Opatření děkana č. 149 -  Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2019/2020

149/2018E

MEASURES OF THE DEAN No. 149 E - Concerning the Rules for Entrance Proceedings and Conditions for Acceptance for Doctoral Study in the Academic Year 2019/2020

148/2018

Opatření děkana č. 148 - Pravidla pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2019/2020

147/2018

MEASURES OF THE DEAN No. 147 - Rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2019/2020

146/2018

MEASURES OF THE DEAN No. 146 - On Study in Bachelor’s and Consecutive Master’s Degree Programmes Implemented in Foreign Languages

145/2018

Opatření děkana č. 145 - Inventarizace na Ekonomické fakultě v roce 2018 k 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018

144/2018

Opatření děkana č. 144 - Postup vedoucích kateder v případě nedostatečné publikační činnosti členů kateder

143/2018

Opatření děkana č. 143 - Organization and timetable of the defense of diploma theses for the Regional and European Project Management study program

142/2018

Opatření děkana č. 142 - Dodatek č. 1 k OD č. 130/2017 Metodika ke Mzdovému předpisu JU

140/2018

Opatření děkana č. 140 - Výuka a zápis jazykových předmětů na EF

139/2018

Opatření děkana č. 139 - Zásady pro poskytování výkonnostní prémie pracovníkům kateder EF

138/2018

Opatření děkana č. 138 - Finanční podpora výzkumu, vývoje a inovací na EF

137/2018

Opatření děkana č. 137 - Stipendijní komise

136/2018

Opatření děkana č. 136 - Harmonogram akademického roku 2018/2019

135/2018

Opatření děkana č. 135 - Disciplinární komise

134/2018

Opatření děkana č. 134 - Organizační řád

133/2018

Opatření děkana č. 133 - Škodová komise

2017

132/2017

Opatření děkana č. 132 - Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů EF JU v Českých Budějovicích

131/2017

Opatření děkana č. 131 - Řád ediční činnosti na Ekonomické fakultě

130/2017

Opatření děkana č. 130 - Mzdový předpis

125/2017

Opatření děkana č. 125 - Pravidla pro přechod účastníků dlouhodobých studijních programů celoživotního vzdělávání na EF JU do řádného studia

124/2017

Opatření děkana č. 124 - O studiu v bakalářských a navazujících magisterských programech 

123/2017

123/2017

Opatření děkana č. 123 - Zajištění studia v doktorském studijním programu

Opatření děkana č. 123 - MEASURES OF THE DEAN OF THE FE No. 123/2017 E - Study in the doctoral study program

120/2017

Opatření děkana č. 120 - Řád počítačových učeben

119/2017

Opatření děkana č. 119 -  Poskytování stipendií pro studenty, kteří studují v bakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu

117/2017

117/2017

Opatření děkana č. 117 - Řád habilitačního řízení

Opatření děkana č. 117 - Regulations for Habilitation Proceedings at the Faculty of Economics of USB in České Budějovice

116/2017

 

116/2017

Opatření děkana č. 116 - Ke stanovení obsahu, formy a bližší specifikaci podmínek konání státní závěrečné zkoušky a obhajob diplomových prací ve studijním programu Regional and European Project Management

Measures of the Dean of the Faculty of Economics No. 116/2017 - Concerning the content, forms and more detailed specifications of the conditions referring to the organization of the state final examinations and the diploma thesis defence in the Regional and European Project Management study program.

115/2017

Opatření děkana č. 115 - Vyhlášení statutu interní grantové soutěže

2016

114/2016

Opatření děkana č. 114 - Zajištění sobotních termínů zkoušení pro kombinovanou formu studia

99/2015 Opatření děkana č. 99 - Organizační změna
2015
90/2015 Opatření děkana č. 90 - Ceník úhrad za administrativní úkony poskytované studentům a absolventům EF JU, případně jiným osobám

89/2015

Opatření děkana č. 89 - Organizační změna

87/2015 Opatření děkana č. 87 - Organizační změna
82/2015 Opatření děkana č. 82 - Systém jazykového vzdělávání zaměstnanců na Ekonomické fakultě JU
81/2015 Opatření děkana č. 81 - Zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Ekonomické fakultě JU
80/2015 Opatření děkana č. 80 - Uplatnění a zavádění jednotného identifikačního a přístupového systému na Ekonomické fakultě JU
79/2015 Opatření děkana č. 79 - Výjezdy pedagogických pracovníků do zahraničí
77/2015 Opatření děkana č. 77 - Odměny SVOČ 
76/2015 Opatření děkana č. 76 - Organizační změna
75/2015 Opatření děkana č. 75 - Organizační změna
70/2015 Opatření děkana č. 70 - Ceník - sazby honorářů externistů Ekonomické fakulty JU
2014
68/2014 Opatření děkana č. 68 - Užívání razítek na Ekonomické fakultě JU
66/2014 Opatření děkana č. 66 - k udílení statutu Fakultní škola Ekonomické fakulty JU
59/2014 Opatření děkana č. 59 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
56/2014 Opatření děkana č. 56 - ke standardizaci podpory výuky na EF JU
54/2014 Opatření děkana č. 54 - Dodatek č. 1 k Opatření děkana č. 11/2011 - k postupu při vypořádání škody na EF JU 
2013
44/2013 Opatření děkana č. 44 - ke studiu a uznávání předmětů absolvovaných na zahraničních vysokých školách
2012
34/2012 Opatření děkana č. 34 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
33/2012 Opatření děkana č. 33 – k doplňkové činnosti 
31/2012 Opatření děkana č. 31 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
26/2012 Opatření děkana č. 26 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami

26/2012

26/2012

Opatření děkana č. 26 - Dodatek č. 1 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami

Opatření děkana č. 26 - Dodatek č. 2 - k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami

25/2012 Opatření děkana č. 25 - ke spisovému řádu
25/2012 Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 1 ke spisovému řádu

25/2012

25/2012

Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 2 ke spisovému řádu

Opatření děkana č. 25 - Dodatek č. 3 ke spisovému řádu

22/2012 Opatření děkana č. 22 - o bezpečnosti a ochraně zdraví studentů Ekonomické fakulty JU při exkurzích, výuce a praktické činnosti na pracovištích mimo JU
21/2012 Opatření děkana č. 21 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
20/2012 Opatření děkana č. 20 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
2011
11/2011 Opatření děkana č. 11 - k postupu při vypořádání škody na EF JU
5/2011 Opatření děkana č. 5 – k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
2010
10/2010 Opatření děkanky EF JU č. 10 z 30.9.2010 k provádění lékařských prohlídek na EF JU
5/2010 Opatření děkana č. 5 z 22.6.2010 - k zákonu č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů DATOVÉ SCHRÁNKY
2/2010 Opatření děkana č. 2 - Pravidla pro přijímání a financování pomocných vědeckých sil na katedrách EF JU
2009
14/2009 Opatření děkana č. 14 ze dne 20.10.2009 - k organizační změně na Ekonomické fakultě JU
2008
24/2008 Opatření děkana č.24 ze dne 19.12.2008 - k užívání počítačů, počítačové sítě a softwaru na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
20/2008 Opatření děkana č. 20 ze dne 16.10.2008 - k ochraně osobních údajů při plnění povinností správce a zpracovatele osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.
16/2008 Opatření děkana č. 16 ze dne 19.6.2008 - k organizaci požární ochrany na EF JU
12/2008 Opatření děkana č. 12 ze dne 19.6.2008 - k Pracovnímu řádu na EF JU
10/2008 Opatření děkana č. 10 ze dne 19.6.2008 - SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ OOPP na EF
9/2008 Opatření děkana č. 9 ze dne 19.6.2008 - k provádění revizí a kontrol elektrických zařízení, hromosvodů,elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů na EF JU
5/2008 Opatření děkana č. 5 ze dne 2.4.2008 - k používání soukromých vozidel a služebních vozidel bez přiděleného řidiče při pracovních cestách
3/2008 Opatření děkana č. 3 ze dne 26.2.2008 - Smlouvy na Ekonomické fakultě JU
2007
11/2007 Opatření děkana č. 11 ze dne 12.6.2007 - Zákaz kouření v prostorách EF JU
9/2007 Opatření děkana č. 9 ze dne 12.6.2007 - Pokyn k revizím na Ekonomické fakultě JU