OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné

OSVČ

Kompenzační bonus 25 000,-Kč 

a) kdo na příspěvek dosáhne

 • o jednorázový příspěvek lze požádat až do 29. června. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:
  • Jedná se o osoby samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).
  • Vykonávaná činnost je činností hlavní.
  • Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění
  • OSVČ měla aktivní živnostenské oprávnění ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, která svou činnost aktivovala později, za předpokladu, že její činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
  • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
  • Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.  (Čestné prohlášení: Čestně prohlásíte, že údaje v žádosti jsou pravdivé a že máte na kompenzační bonus nárok).
 • Nelze však vyplatit příspěvek za ty kalendářní dny, za které byl žadatel na úřadu práce a obdržel podporu v nezaměstnanosti.

b) jak o příspěvek žádat

1.  První a nejjednodušší možnost je odeslání emailu na zveřejněnou e-mailovou adresu finančního úřadu místně příslušného ke správě Vaší daně z příjmů. 

Postup je následující:

  • Vyplněnou žádost v souboru PDF vytiskněte.
  • Podepište vytištěnou žádost.
  • Podepsanou žádost naskenujte na Vašem skeneru nebo mobilním telefonem podepsanou žádost vyfoťte, tak aby byl text na kopii podepsané žádosti na fotografii čitelný,
  • Soubor scan/fotografii odešlete jako přílohu na předmětný email. Správný email naleznete přímo na žádosti. Do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.
  • Mějte na paměti, že velikost souboru je omezena na 4 MB.
  • Nyní jste podali Vaši žádost.
  • Upozornění
  • Zkontrolujte si, že Vámi zadaný email příslušného finančního úřadu je správný a souhlasí s emailem uvedeným na žádosti.  Emailové adresy zde: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady
  • Neposílejte žádosti na žádný jiný email, než je zveřejněný email územního pracoviště příslušného finančního úřadu. 

Interaktivní formulář Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu (verze k tisku, nutno po stažení otevřít v Adobe Acrobat)

2.  Elektronicky přes webovou aplikaci

Webová aplikace žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu 

3.  Pokud máte uznávaný elektronický podpis, můžete také podat Vaši žádost bez nutnosti tisku. Žádost v souboru PDF nahrajte jako obecnou písemnost na Daňovém portále finanční správy (odkaz zde). Obecnou písemnost můžete podepsat svým elektronickým podpisem nebo tzv. přihlašovacími údaji datové schránky.

Pokyny k vyplnění Žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu

c) nevíte jak? 

kontaktujte nás a online to společně vyplníme spolu s Vámi zcela zdarma e-mail: ????@ef.jcu.cz; tel. +420 389 03? ???


Zaruční program COVID II 

a) pro koho je program určen

b) návod jak žádat o podporu

c) potřebné tiskopisy