Přihlaste se do doktorského studia

Ekonomická fakulta přijímá přihlášky k doktorskému studiu ve studijním programu Ekonomika a management pro akademický rok 2016/2017.

Pokud zvažujete další studium po ukončení navazujícího magisterského programu a chcete si dále prohlubovat své znalosti, zajímáte se o vědecko-výzkumnou činnost nebo přemýšlíte o kariéře v akademické sféře, doktorské studium může být vaše další cesta. Bližší informace o podmínkách přijetí, přihlášku, rámcová témata disertačních prací a seznam školitelů naleznete zde.

Termín pro podání přihlášek je 20. června 2016.