Doktorské studium

Víte, že....


…. každý rok navyšujeme při splnění studijních povinností stipendium prezenčním studentům doktorského studijního programu?

…. prezenční studenti mohou vyjet na zahraniční stáž až do 40 zemí světa?

…. jsme akreditovali doktorský studijní program i v anglickém jazyce a momentálně u nás studují také studenti z Řecka, Nepálu a Německa?

 

Doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku, se uskutečňuje ve smyslu § 47 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Připravuje posluchače prostřednictvím důkladné teoretické přípravy a výzkumné činnosti pro uplatnění v širokém spektru odvětví ekonomických činností, zejména jako vysoce kvalifikované pracovníky vyšších stupňů řízení podniků v rámci soukromého nebo veřejného sektoru, ale také pro další působení na pozicích akademických nebo vědecko-výzkumných pracovníků.

Cílem doktorského studijního programu je:

  • zprostředkovat studentům zvládnutí teoretických základů a osvojení metod vědecké práce v programu Ekonomika a management;
  • rozvinout u studentů schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce, zejména prostřednictvím zpracování a obhajoby disertační práce, publikování a prezentace vědeckých prací.

Absolvent doktorského studijního programu získává teoretické znalosti v oblasti ekonomie, pokročilých matematických a statistických metod v ekonomii, managementu a ekonomiky a finančního řízení podniku, účetnictví a marketingu. Povinnou součástí studia je publikování a prezentace dílčích výsledků vlastního výzkumu doktoranda. Podporována jsou zejména vystoupení na zahraničních vědeckých konferencích, ale také účast na výuce, ať již na EF JU, nebo v zahraničí.

Studijní obor je akreditován na EF JU do roku 2020.

 

Pro uchazeče k přijímacímu řízení do DSP pro AR 2019/2020

 

Pro studující


Formuláře: