Ukázkové testy přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů

 

Finance a účetnictví

Ekonomie
Finance podniku, účetnictví a daňový systém

Strukturální politika EU a rozvoj venkova

Ekonomie
Regionální projektování a management

 

Okruhy k přijímacím zkouškám do navazujícího magisterského studia.