Ekonomická informatika (Ing.)

Podat e-přihlášku

 Základní charakteristika studijního oboru

  • Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti informatických předmětů, ekonomie a managementu, zejména v oblasti pokročilého využití informatiky, podnikové ekonomiky a řízení a matematicko-statistických metod
  • Významná je znalost anglického jazyka, které je ověřována již přijímací zkouškou
  • Důležitou součástí je rozvíjení abstraktního způsobu myšlení, důraz je kladen na samostatný a tvůrčí přístup ke studiu
  • Nabízená je prezenční forma studia, na kterou lze navázat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management

 

Profil absolventa

  • Znalosti v oblasti informačních systémů (např. řízení informačních systémů, práce s databázemi, návrh a analýza informačních systémů v návaznosti na podnikatelské prostředí, návrh a vývoj systémů včetně webových technologií), dále v oblasti sběru a analýzy dat (zejména statistické vyhodnocení dat s využitím vhodného softwaru, demografické metody a analýzy, optimalizační metody, rozhodovací procesy) a v oblasti zabývající se zejména rozhodováním v ekonomickém prostředí podnikatelských subjektů s využitím informačních systémů
  • Uplatnění zejména v oblasti podnikové informatiky, kde jsou kromě základního ekonomického vzdělání vyžadovány též specializované vědomosti a schopnosti v oblastech informačních systémů, sběru a analýzy dat

 

Studijní plán

 

EF zavádí SAP do výukyUkázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Zpráva z oboru Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510