Informace pro prváky

INFORMACE PRO NASTUPUJÍCÍ STUDENTY 1. ROČNÍKů BAKALÁŘSKÉHO STUDIA


SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE 2016


Zápis kroužku pro studenty BAKALÁŘSKÉHO STUDIA

Informační systém IS- Stag  https://wstag.jcu.cz/portal/ bude pro studenty otevřen od 8. 9. 2016 od 8:00 do 10. 9. 2019 23:59.

Studenti, kteří absolvují vstupní jazykový test VTEFA (ten se při přihlášení k testu zapíše automaticky) si po jeho úspěšném absolvování budou moci zapsat předměty AJ1(PS) a KAJ1(KS) od 1. 10. 2016 od 8:00 do 2. 10. 2016 do 23:59.


Průvodce prváka 2016/2017


Dílčí informace: 

 

Přípravný týden pro nastupující studenty 1. ročníků bakalářského studia


Harmonogram přípravného týdne 

 

Přednáška Pavla Štursy "Jak zvládnout studium na VŠ":


Harmonogram akademického roku 2016/2017


Videa - Orientace v areálu JU

Děkanát EF -> pavilon uč. F

Děkanát EF -> Akademická knihovna a rektorát

Děkanát EF -> pavilon uč. M

Děkanát EF -> Aula Ju (Bobík)

Děkanát EF –> AVKH

Učebny na děkanátu EF

Učebny na pavilonu F

 

Základní informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (nutné minimum, které musí studenti znát)

MENU